Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„INTERNET BLIŻEJ WSZYSTKICH” Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„INTERNET BLIŻEJ WSZYSTKICH” Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok,"— Zapis prezentacji:

1 „INTERNET BLIŻEJ WSZYSTKICH” Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 26 lutego 2015 r.

2 Realizacja  Okres realizacji: 2008-2015  Wartość: 252 mln PLN  Źródła finansowania: Unia Europejska: 85% Budżet państwa: 10% Województwo Podlaskie: 5%

3 Parametry inwestycji Najważniejsze parametry szacunkowo określające wielkość inwestycji łączna długość sieci: 1840 km (+44 km) ilość węzłów szkieletu sieci: 8 ilość węzłów dystrybucyjnych: 173 Projekt dopuszcza zarówno budowę nowych odcinków sieci, jak i wykorzystanie już istniejącej infrastruktury.

4 Przebieg sieci Szacowany udział poszczególnych typów dróg, wzdłuż których projektowany będzie przebieg SSPW w województwie podlaskim 47% powiatowe 26% wojewódzkie 18% krajowe 9 % gminne Projektowana sieć będzie przebiega w pasach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

5 Obszary inwestycyjne Projektu z podziałem na wykonawców

6 Procedura odbiorów dokumentacji i budowy Zgodnie z podpisanymi kontraktami na budowę sieci odbiorom podlegają wyłącznie w pełni zaprojektowane lub wybudowane RELACJE, rozumiane jako odcinki sieci pomiędzy węzłem szkieletowym w danym obszarze i zakończone węzłem dystrybucyjnym Poziom wykonanych prac jest znacznie wyższy niż wynika to z odebranych robót i na tej podstawie raportowanych w SIRS

7 Obszar A – 333,60 km Wykonawca – Aldesa Construcciones S.A. Węzeł szkieletowy: BIAŁYSTOK Szkielet – 115,00 km Węzły dystrybucyjne: 34 Dystrybucja – 218,60 km

8 Obszar B – 197,71 km Wykonawca – Sprint S.A. Węzeł szkieletowy: GRAJEWO Szkielet – 77,20 km Węzły dystrybucyjne: 20 Dystrybucja – 120,51 km

9 Obszar C – 228,97 km Wykonawca – Optronik Sp. z o.o. Węzeł szkieletowy: HAJNÓWKA Szkielet – 75,10 km Węzły dystrybucyjne: 28 Dystrybucja – 153,87 km

10 Obszar D – 178,00 km Wykonawca – Konsorcjum: KT Corporation, WPRT S.A., Daewoo International CO, Biatel Telekomunikacja S.A. Węzeł szkieletowy: SIEMIATYCZE Szkielet – 62,90 km Węzły dystrybucyjne: 15 Dystrybucja – 115,10 km

11 Obszar E – 226,85 km Wykonawca – Aldesa Construcciones S.A. Węzeł szkieletowy: SOKÓŁKA Szkielet – 72,80 km Węzły dystrybucyjne: 17 Dystrybucja – 154,05 km

12 Obszar F – 265,20 km Wykonawca – Konsorcjum: KT Corporation, WPRT S.A., Daewoo International CO, Biatel Telekomunikacja S.A. Węzeł szkieletowy: SUWAŁKI Szkielet – 101,80 km Węzły dystrybucyjne: 23 Dystrybucja – 163,40 km

13 Obszar G – 195,80 km Wykonawca – Konsorcjum: Wasko, Fonebud, D2S Węzeł szkieletowy: WYSOKIE MAZ. Szkielet – 80,50 km Węzły dystrybucyjne: 14 Dystrybucja – 115,30 km

14 Obszar H – 258,67 km Wykonawca – Konsorcjum: KT Corporation, WPRT S.A., Daewoo International CO, Biatel Telekomunikacja S.A. Węzeł szkieletowy: ŁOMŻA Szkielet – 59,70 km Węzły dystrybucyjne: 22 Dystrybucja – 198,97 km

15

16 Budowa punktów styku z innymi RSS Styk z SSPW WWM - dł. 1,25 km Realizacja w ramach odrębnego zamówienia o wartości - 189 tys. zł Status: pełnomocne zgłoszenie, dokonano odbioru dok., rozpoczęto budowę Styk z SSPW WL – dł. 10,61 km Realizacja w ramach odrębnego zamówienia o wartości – 1.281 tys. zł Status: złożono zgłoszenie do PUW

17 Budowa SSPW WP – 1840 km (+44 km) Zakres prac Węzły szkieletowe: 8 Węzły dystrybucyjne: 173 Punkty styku z innymi SSPW: 2 Wartość wydatkowanych środków Odbiory dokumentacji : 12,214 mln zł Odbiory częściowe : 16,921 mln zł Łącznie : 29,135 mln zł

18 Szkolenia Realizacja działań szkoleniowych W dniu 12 listopada zawarto umowę na szkolenia z firma SYNTEA S.A. o wartości 754 600,00 zł brutto.  W ramach umowy zostanie przeszkolonych 1400 osób z grupy „zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.  Uczestnicy zostaną poddani 24 godzinnemu szkoleniu z zakresu umiejętności obsługi komputera z możliwością uzyskaniu certyfikatu ECDL - European Computer Driving Licence  Szkolenia rozpoczęły się 30.01.2015 r.  W lutym szkolenia zakończy 171 osób.

19 Szkolenia

20 Promocja Przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej Przedmiotem zamówienia jest:  realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej  dostawa materiałów promocyjnych związanych z projektem. Termin realizacji: 30.09.2015  Uruchomiono stronę internetową Projektu: www.sspw.wrotapodlasia.pl www.sspw.wrotapodlasia.pl  Konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych „Jaki wspaniały Internet” - 2 marca 2015 r. odbędzie się uroczyste wręczenie nagród - wpłynęło około 480 prac, na autorów 50 najlepszych prac czekają nagrody w postaci tabletów.  I Konferencja Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego „Internet Bliżej Wszystkich!”, 26 lutego 2015 r. o godz. 10:00 w Białymstoku, w Hotelu 3 Trio***

21 Operator Infrastruktury Wybór Operatora Infrastruktury  Zakończono 2 tury spotkań z oferentami i przeprowadzono konsultację zapisów specyfikacji technicznej sprzętu aktywnego.  Przeanalizowano uwagi oferentów do specyfikacji technicznej i naniesiono istotne zmiany co pozwala mieć nadzieję, że każdy z oferentów będzie w stanie spełnić wymagania zawarte w OPZ,  Wprowadzono do umowy mechanizm możliwości pokrywania części podatku od budowli przez Województwo Podlaskie,  Do końca lutego planowane jest przekazanie zaproszeń do składania ofert dla firm biorących udział w dialogu. OI zostanie wyłoniony z pośród trzech firm: Longside Investments sp. z o.o.; Green Operator sp. z o.o.; Podlaskie Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o.

22 Dziękuję za uwagę Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego


Pobierz ppt "„INTERNET BLIŻEJ WSZYSTKICH” Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google