Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ko-Kluby Przedsiębiorczości – promocja świadomości proekologicznej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ko-Kluby Przedsiębiorczości – promocja świadomości proekologicznej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych."— Zapis prezentacji:

1 ko-Kluby Przedsiębiorczości – promocja świadomości proekologicznej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

2 Koordynator projektu: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Partner projektu: Impetus Europe Consulting Groupe Ltd.

3 Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

4 Patronaty Marszałek Województwa Podlaski Kurator Podlaskiego Oświaty

5 Działania skierowane do szkół ponadgimnazjalnych: 1.Zakup i przekazanie materiałów szkoleniowych, 2.Przeprowadzenie 8 szkoleń, 3.Przeprowadzenie 6 warsztatów, 4.Organizacja seminarium z udziałem eksperta zagranicznego, 5.Organizacja konkursu na najlepszy pomysł na biznes i biznes plan, 6.Organizacja konferencji podsumowującej projekt, 7.Organizacja wyjazdu studyjnego na Maltę dla członków zwycięskiego ko-Klubu Przedsiębiorczości

6 Zakup i przekazanie materiałów szkoleniowych 1.Podręczniki z zakresu ekonomii, marketingu, public relations, ekologii, przedsiębiorczości, 2.Flipchart – do prowadzenia szkoleń i warsztatów. Oczekujemy od Państwa propozycji podręczników, które zakupimy i przekażemy ko-Klubom Przedsiębiorczości. Zakup nastąpi w maju 2008 r. – prosimy o przesłanie propozycji do 9 maja br.

7 Przeprowadzenie 8 szkoleń Termin: wrzesień - grudzień 2008 r. 16 tygodni – 1 szkolenie co 2 tygodnie Szczegółowy harmonogram szkoleń w czerwcu

8 Przeprowadzenie 6 warsztatów Termin: styczeń - marzec 2009 r. 12 tygodni – 1 zajęcia co 2 tygodnie Szczegółowy harmonogram warsztatów w czerwcu

9 Organizacja seminarium z udziałem eksperta zagranicznego Termin: listopad 2008 r. Cel: przedstawienie doświadczeń zagranicznych przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przyjaznej środowisku.

10 Organizacja konkursu na najlepszy pomysł na biznes i biznes plan Termin: marzec - kwiecień 2009 r. Podczas warsztatów uczniowie przygotują biznes plan opisujący działalność stworzonej przez nich wizji firmy. Biznes plany zostaną ocenione przez Komisję złożoną z ekspertów. Oceniane będą: - pomysł na biznes i szanse jego powodzenia na rynku, - jakość przygotowania biznes planu,

11 Organizacja konferencji podsumowującej projekt Termin: czerwiec 2009 r. Cel: przedstawienie rezultatów projektu oraz prezentacja zwycięskiego ko-Klubu Przedsiębiorczości Uczestnicy konferencji: członkowie ko-Klubów Przedsiębiorczości, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych związanych z edukacją,

12 Organizacja wyjazdu studyjnego na Maltę dla członków zwycięskiego ko-Klubu Przedsiębiorczości Termin: czerwiec 2009 r. Cel: zapoznanie uczestników z możliwościami prowadzenia działalności gospodarczej w zgodzie z zasadami ochrony środowiska Uczestnicy wyjazdu: członkowie ko-Klubów Przedsiębiorczości, nauczyciel – opiekun, przedstawiciele PFRR.

13 Udział szkoły w projekcie wiąże się z następującymi wymaganiami: utworzenie ko-Klubu Przedsiębiorczości liczącego maksymalnie 10 uczniów, oddelegowania członków ko-Klubów na szkolenia i warsztaty, udostępnienia pomieszczenia do prowadzenia szkoleń i warsztatów, oddelegowania nauczyciela do opieki i koordynacji działalności klubu i kontaktu z organizatorem.

14 Organizacja współpracy: Udział szkoły w projekcie wymaga podpisania umowy z PFRR, Każdej szkole zostanie przydzielony opiekun ze strony PFRR, Przekazanie materiałów dydaktycznych nastąpi we wrześniu 2008 r. Do końca czerwca br. ustalony zostanie i oddany do konsultacji szczegółowy harmonogram szkoleń i warsztatów,

15 Kontakt do biura projektu: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska 15 15-073 Białystok Tel. 85 740 86 83, fax 85 740 86 85 E-mail: eko-kluby@pfrr.pl www:eko-kluby.pfrr.pl

16 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Ko-Kluby Przedsiębiorczości – promocja świadomości proekologicznej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google