Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.itti.com.pl Krzysztof Bielewicz ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes Przeprowadzenie inwentaryzacji obecnego stanu infrastruktury szerokopasmowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.itti.com.pl Krzysztof Bielewicz ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes Przeprowadzenie inwentaryzacji obecnego stanu infrastruktury szerokopasmowej."— Zapis prezentacji:

1 www.itti.com.pl Krzysztof Bielewicz ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes Przeprowadzenie inwentaryzacji obecnego stanu infrastruktury szerokopasmowej w Województwie Zachodniopomorskim oraz analizy planów jej rozbudowy przez operatorów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych dla potrzeb projektu budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej

2 www.itti.com.pl Informacje ogólne Zlecający – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wykonawca – ITTI sp. z o.o. Ramy czasowe: wrzesień – listopad 2009 Inwentaryzacja obecnego stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie zachodniopomorskim obejmująca: stan obecny infrastruktury szerokopasmowej plany i zamierzenia inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych; dostępność i możliwość wykorzystania na potrzeby budowy ZST infrastruktury operatorów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w szczególności na zasadzie Nieodwołalnego Prawa Używania IRU Weryfikacja oraz ewentualna korekta topologii ZST pod kątem optymalnego wykorzystania istniejących i planowanych elementów infrastruktury szerokopasmowej zinwentaryzowanych w ramach zadania 1 Oszacowanie kosztów dzierżawy (w tym IRU) oraz budowy dodatkowej koniecznej infrastruktury pasywnej a także kosztów eksploatacji całej ZST dla okresu pięcioletniego 2

3 www.itti.com.pl Cel projektu Identyfikacja istniejącej oraz planowanej infrastruktury szerokopasmowej w celu określenia miejsc w województwie zachodniopomorskim, gdzie występują braki sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, Identyfikacja na obszarze woj. zachodniopomorskiego zasobów, które mogłyby być wykorzystane dla potrzeb ZST Budowa przez Województwo Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Możliwość identyfikacji obszarów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 3

4 www.itti.com.pl Metodyka inwentaryzacji Głównym źródłem informacji o infrastrukturze – wywiady ankietowe z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i jednostkami samorządu terytorialnego Dodatkowo: publicznie dostępne informacje, bazy UKE, informacje posiadane przez JST Zebranie informacji w bazie danych przygotowanej na potrzeby dalszych prac Województwa ukierunkowanych na rozwój sieci szerokopasmowych Wizualizacja danych na mapach cyfrowych 4

5 www.itti.com.pl Zakres inwentaryzacji Pytania główne Zakres dokumentowania infrastruktury: Lokalizacje węzłów sieci, Przebiegi i parametry łączy szkieletowych i dystrybucyjnych, Posiadane rezerwy w infrastrukturze Zasięgu sieci dostępowej, Możliwości udostępnienia infrastruktury teletechnicznej na potrzeby ZST Identyfikacja zasięgu usług świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych (w określonych przepływnościach) Identyfikacja planów rozwoju infrastruktury Pytania uzupełniające 5

6 www.itti.com.pl Korzyści dla przedsiębiorców uwzględnienie przez Województwo obszaru działania danego przedsiębiorcy oraz obszarów planowanych przy budowie sieci szkieletowej/dystrybucyjnej brak danych inwentaryzacyjnych od przedsiębiorcy może spowodować, że na jego obszarze Województwo wybuduje sieć szkieletową/dystrybucyjną specyfikacja lokalnych barier i wąskich gardeł rozwoju szerokopasmowego Internetu zwiększa potencjalnie możliwość ich zniwelowania lub usunięcia korzyści marketingowe: lista podmiotów, które udzieliły odpowiedzi przewaga konkurencyjna w stosunku do podmiotów, które nie odpowiedziały na ankietę 6

7 www.itti.com.pl Poufność informacji Wszelkie dane przekazywane przez przedsiębiorców w procesie inwentaryzacji objęte są ochroną Umowa UMWZ- ITTI narzuca na ITTI obowiązek zachowania poufności otrzymanych danych Dane wykorzystywane są jedynie w procesie realizacji działań podejmowanych przez Województwo Publicznie publikowane informacje zawierają lokalizacje węzłów, przebiegi połączeń, zasięg usług z podziałem na poszczególne przepływności bez możliwości identyfikacji danego podmiotu Żadne dane na temat konkurencji nie są udostępniane innym operatorom telekomunikacyjnym, nawet podmiotom, które podpisały porozumienie 7

8 www.itti.com.pl Procedura ankietowania przedsiębiorców ankieterzy ITTI nawiązują kontakt telefoniczny z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi dostępu do Internetu przesyłany jest drogą elektroniczną zestaw startowy: list polecający UMWZ, list przewodni ITTI, dane osób kontaktowych po stronie UMWL oraz ITTI, kwestionariusz ankietowy oraz instrukcję wypełnienia możliwy kontakt z ankieterem ITTI w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z uzupełnieniem ankiety termin na wypełnienie ankiety do 23.10 8

9 www.itti.com.pl Wyniki inwentaryzacji Przykładowe zasięgi usług 9

10 www.itti.com.pl Krzysztof Bielewicz ITTI Sp. z o.o. tel. (61) 622 69 65 fax (61) 622 69 73 krzysztof.bielewicz@itti.com.pl krzysztof.bielewicz@itti.com.pl Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie zachodniopomorskim


Pobierz ppt "Www.itti.com.pl Krzysztof Bielewicz ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes Przeprowadzenie inwentaryzacji obecnego stanu infrastruktury szerokopasmowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google