Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agata Malczewska Komisja Europejska, DG do spraw Konkurencji KOMISJA EUROPEJSKA DG do spraw Konkurencji Sektor Finansowy 25 stycznia 2007, Wyniki dochodzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agata Malczewska Komisja Europejska, DG do spraw Konkurencji KOMISJA EUROPEJSKA DG do spraw Konkurencji Sektor Finansowy 25 stycznia 2007, Wyniki dochodzenia."— Zapis prezentacji:

1 Agata Malczewska Komisja Europejska, DG do spraw Konkurencji KOMISJA EUROPEJSKA DG do spraw Konkurencji Sektor Finansowy 25 stycznia 2007, Wyniki dochodzenia sektorowego w zakresie kart płatniczych

2 Struktura prezentacji I. Proces zbierania danych i metodologia II. Wyniki dot. aspektόw finansowych: A. Opłaty obciążające akceptanta B. Opłaty obciążające posiadacza karty C. Opłata interchange D. Zyskowność III. Bariery dla konkurencji: A. Bariery strukturalne B. Bariery dot. zachowań podmiotόw C. Bariery techniczne

3 I. Zbieranie danych i metodologia Zakres 25 krajów UE w okresie 2000-2004 Dane zebrane od ponad 200 banków i 26 systemów kart płatniczych Spotkania uzupełniające, informacje zebrane wśród uczestników rynku (banki, akceptanci, itd.) Wykorzystanie solidnych narzędzi analizy ilościowej (statystyka, ekonometria) do analizy danych Współpraca z Joint Research Centre oraz z niezależnym ekspertem

4 Opis sektora: Opłaty pobierane w systemie kart płatniczych Emitent Karty Acquirer Sprzedawca/ Akceptant Konsument/ Posiadacz karty Cena detaliczna minus opłata akceptanta Towar lub usługa Cena detaliczna plus opłaty zw. z prowadze- niem rachunku Cena detaliczna minus opłata intercharge

5 II.Opłaty obciążające akceptanta Średnia ważona opłat akceptanta pobieranych przy transakcjach kartami kredytowymi MasterCard i Visa w krajach członkowskich, 2004, % 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 ABCDEFGHIJKLMN Kraje członkowskie Średnia ważona opłat akceptanta % MasterCard Visa

6 Opłaty obciążające akceptanta

7 II.B Opłaty obciążające posiadacza karty

8 II.C Opłaty interchange

9 Wpływ decyzji Komisji Europejskiej dot. VISA wydanej w 2002 Średnia ważona UE dla transgranicznej opłaty interchange - Visa vs MC, 2000-2004, % 1,00% 1,05% 1,10% 1,15% 1,20% 1,25% 1,30% 20002001200220032004 Rok OF % 1,00% 1,05% 1,10% 1,15% 1,20% 1,25% 1,30% MC Visa

10 II.D Zyskowność

11 Zyskowność bez opłat interchange Wydawanie kart pozostaje zyskowne nawet bez opłat interchange dla większości analizownych banków

12 III. Potencjalne bariery dla konkurencji A. Bariery strukturalne 1. Pionowa integracja systemów kart płatniczych 2. Spółki banków-acquirerów B. Bariery dot. zachowań stron w systemie 1. Porozumienia dot. opłaty interchange „on-us” 2. Wymogi i reguły dot. członkostwa 3. Zarządzania w systemach kart płatniczych C. Bariery techniczne

13 III.A.1 Integracja pionowa 6 5 4444 33333 222222 11111111111 IRLNLDKFIN -DEFRESP PTBE Systemy krajowe Systemy międzynarodowe 555 444 33333 22222 11111 MCVISAJCBAmexDiners

14 III.A.2 Horyzontalna współpraca przy rozliczaniu kart Acquiring dokonywany przez spółki joint ventures Systemy krajowe AustriaXX BelgiaXXX DaniaXXX NiemcyXX FinlandiaXX WłochyXX HolandiaXX (do 2004) PortugaliaXX

15 III.B.2 Preferencyjne opłaty interchange Równoległe istnienie wysokich opłat płaconych przez nowych uczestników rynku oraz niskich opłat typu „on-us” płaconych przez obecnych od dawna na rynku acquireròw/acquirera Problemy z wejściem na rynek zanotowano w Austrii, Belgii i Portugalii

16 III.B.1 Reguły dot. członkowstwa Wymóg instytucji finansowej Wymóg prowadzenia działalności lokalnie Opłata za przystąpienie do systemu Ograniczenia dotyczące użycia podwójnego logo (tzw. co-branding) Wymóg informowania członków głównych przez członków stowarzyszonych o istotnych kwestiach dot. biznesu Decyzje na temat istotnych kwestii, takich jak licencje i członkostwo, zarezerwowane dla zamkniętego klubu członków głównych.

17 III.C Bariery techniczne Wiele, różnych krajowych protokołów komunikacyjnych na terenie UE Różne standardy i koncepcje bezpieczeństwa Organy wydające certyfikaty – niezależność ?

18 IV. Wnioski i działania na przyszłość Dochodzenie sektorowe zidentyfikowało wiele barier natury strukturalnej, behawioralnej oraz technicznej, które mogą mieć wpływ na konkurencję w sektorze. Konsultacje publiczne miały miejsce do 21 czerwca 2006. Raport końcowy ukaże się pod koniec stycznia 2007. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/ sector_inquiries/financial_services/


Pobierz ppt "Agata Malczewska Komisja Europejska, DG do spraw Konkurencji KOMISJA EUROPEJSKA DG do spraw Konkurencji Sektor Finansowy 25 stycznia 2007, Wyniki dochodzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google