Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A.M. Zarzycka. Międzynarodowe badania marketingowe Systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania i prezentacji informacji na potrzeby podejmowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A.M. Zarzycka. Międzynarodowe badania marketingowe Systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania i prezentacji informacji na potrzeby podejmowania."— Zapis prezentacji:

1 A.M. Zarzycka

2 Międzynarodowe badania marketingowe Systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania i prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych dotyczących działalności na rynku międzynarodowym A.M. Zarzycka

3 Znaczenie badań rynków zagranicznych  dostarczają informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji  pozwalają uniknąć kosztownych błędów wynikających z zastosowania niewłaściwych strategii  pozwalają zapobiec niewykorzystaniu szans rynkowych  pozwalają ustalić, w jakim stopniu działania na różnych rynkach mogą być standaryzowane A.M. Zarzycka

4 Metody badawcze (źródła informacji)  badania wtórne (desk research)  badania pierwotne (field research)  źródła zewnętrzne  źródła wewnętrzne A.M. Zarzycka

5 Specyfika badań marketingowych rynków zagranicznych  złożoność procesu badawczego  trudny dostęp do informacji wtórnych  wysokie koszty i czasochłonność prowadzenia badań pierwotnych  problemy związane w organizacją badań  trudności w porównaniu wyników badań różnych rynków zagranicznych A.M. Zarzycka

6 Dylemat emic-etic Podejście emic badania w jednym kraju lub obszarze kulturowym dostosowanie narzędzi badawczych Podejście etic „neutralność kulturowa” standaryzacja narzędzi badawczych podobieństwa kulturowe A.M. Zarzycka

7 Podejście emic i etic w badaniach rynków zagranicznych - operacjonalizacja A.M. Zarzycka

8 Uwarunkowania prowadzenia badań w krajach wysoko i słabo rozwiniętych Różnice w zakresie: infrastruktury badawczej stopnia urbanizacji poziomu wykształcenia poziomu ogólnej akceptacji badań marketingowych wpływu lokalnych władz na biznes A.M. Zarzycka

9 Zapotrzebowanie na informacje o rynkach zagranicznych 1) Faza wchodzenia na rynki zagraniczne 2) Faza kształtowania programów marketingowych 3) Faza działalności na wielu rynkach zagranicznych, zbliżanie się do etapu globalizacji A.M. Zarzycka

10 1) Faza wchodzenia na rynki zagraniczne – selekcja rynków zagranicznych Wstępna selekcja rynków zagranicznychAnaliza poziomu ryzykaBadanie wielkości i potencjału rynkuAnaliza branżowaGrupowanie i selekcja rynków A.M. Zarzycka

11 BERI (Business Environment Risk Index) stabilizacja polityczna3,0 postawy wobec inwestorów zagranicznych1,5 groźba nacjonalizacji1,5 inflacja1,5 bilans płatniczy1,5 bariery biurokratyczne1,0 wzrost gospodarczy2,5 wymienialność waluty2,5 A.M. Zarzycka

12 BERI (Business Environment Risk Index) c.d. realizacja zawartych kontraktów 1,5 koszt/wydajność siły roboczej2,0 usługi fachowe0,5 telekomunikacja 1,0 władze lokalne1,0 kredyty krótkoterminowe2,0 pożyczki długoterminowe2,0 A.M. Zarzycka

13 Infrastruktura ekonomiczno-rynkowa infrastruktura transportowa dostępność sieci komunikacyjnych poziom rozwoju sektora bankowego liczba punktów sprzedaży detalicznej na osobę średni koszt i kwalifikacje siły roboczej dostępność i koszt energii elektrycznej czytelnictwo prasy A.M. Zarzycka

14 Analiza branżowa  sprzedaż i konsumpcja/zużycie produktu  dynamika zmian tych wielkości  cechy zakupów  cechy i struktura nabywców produkty substytucyjne, komplementarne, konkurencyjne A.M. Zarzycka

15 Źródła informacji wtórnej o rynkach zagranicznych materiały statystyczne i opisowe ONZ, MFW, UE czasopisma zagraniczne („The Economist”, „Busines Week”, „International Marketing Review”) czasopisma polskie („Rynki Zagraniczne”, „Rzeczpospolita”) targi międzynarodowe izby handlowe i przemysłowe raporty firm badawczych, doradczych, instytutów naukowo-badawczych A.M. Zarzycka

16 Źródła informacji wtórnej o rynkach zagranicznych c.d. panel sklepów detalicznych firmy A.C. Nielsen Wydziały Ekonomiczno-Handlowe przy ambasadach Krajowa Izba Gospodarcza Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego www.eksporter.gov.pl www.parp.gov.pl A.M. Zarzycka

17 Metody selekcji i grupowania rynków zagranicznych  metoda wieloetapowego przeglądu  metoda wieloczynnikowa  metoda BCG (Boston Consulting Group)  macierz GE (General Electric) A.M. Zarzycka

18 Metoda wieloetapowego przeglądu (modne ubrania) 1. Wstępny przegląd (120 krajów) Ludność Ludność miejska > 10 mln > 60% 2. Wskaźniki ogólne (20 krajów) Wzrost ekonomiczny Przewidywana inflacja Minimum 3% rocznie Do 10% 3. Wskaźniki rynkowe dotyczące branży (12 krajów) Restrykcje dotyczące importu Wydatki na odzież Brak ograniczeń X USD 4. Infrastruktura (5 krajów) Posiadanie odbiorników RTV Czasopisma X% gospodarstw domowych posiadających RTV Liczba wydawanych czasopism A.M. Zarzycka

19 Metoda wieloczynnikowa selekcji rynków zagranicznych A.M. Zarzycka

20 Ocena pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych A.M. Zarzycka

21 Macierz GE A.M. Zarzycka

22 Literatura uzupełniająca 1. J. Schroeder, Badania marketingowe rynków zagranicznych, AE Poznań, 2002. 2. K. Karcz, Międzynarodowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 2004. 3. W. Grzegorczyk, Marketing na rynku międzynarodowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005. A.M. Zarzycka


Pobierz ppt "A.M. Zarzycka. Międzynarodowe badania marketingowe Systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania i prezentacji informacji na potrzeby podejmowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google