Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Mapan i Mapnik. Czyli kilka słów o przeglądarkach leśnej mapy numerycznej. Zespół Zadaniowy ds. Leśnej Mapy Numerycznej. Margonin 18.05.2006r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Mapan i Mapnik. Czyli kilka słów o przeglądarkach leśnej mapy numerycznej. Zespół Zadaniowy ds. Leśnej Mapy Numerycznej. Margonin 18.05.2006r."— Zapis prezentacji:

1 1 Mapan i Mapnik. Czyli kilka słów o przeglądarkach leśnej mapy numerycznej. Zespół Zadaniowy ds. Leśnej Mapy Numerycznej. Margonin 18.05.2006r.

2 Do czego służą przeglądarki ? Przeglądarki LMN służą do obsługi systemu informacji przestrzennej. Pozwalają analizować dane przestrzenne zapisane w postaci bazy geometrycznej z danymi zawartymi w bazie LAS.

3 Dla kogo są dedykowane ? Aplikacje Mapan i Mapnik wykorzystywane są na poziomie nadleśnictwa. Najczęściej instalacja oprogramowania odbywa się podczas odbioru LMN.

4 4 Kto jest właścicielem programów ? Właścicielem programu Mapan jest krakowska firma Krameko Spółka z o.o. http://www.krameko.pl/ Mapnik jest produktem warszawskiej firmy Taxus.SI sp. z o.o. http://www.taxussi.com.pl/

5 Konfiguracja środowiska pracy. Z zakładki system wybieramy Konfigurację środowiska pracy. Przed przystąpieniem do pracy należy skonfigurować środowisko pracy.

6 Podstawowe funkcje przeglądarek LMN. Przykładowe funkcje i możliwości Mapana i Mapnika.

7 Podstawowe funkcje przeglądarek LMN. Praca odbywa się w ramach tzw. projektu czyli zbioru warstw geometrycznych w odpowiednim układzie i symbolice powiązanych z danymi opisowymi. Użytkownik może zapisać tak projekt w osobnym pliku. Takim projektem może być np. mapa drzewostanowa. Zapisany projekt mapy drzewostanowej. Wczytane do projektu warstwy mapy numerycznej.

8 Podstawowe funkcje przeglądarek LMN. Dzięki połączeniu z bazą opisową LAS, przeglądarka w prosty sposób pozwala na uzyskanie informacji dotyczącej opisu taksacyjnego interesującego nas wydzielenia. Klikając na ikonę opisu wydzielenia. Uzyskujemy pełną informację z bazy LAS.

9 Podstawowe funkcje przeglądarek LMN. Dane opisowe dla warstwy danego wydzielenia np. GTD, wykonane zabiegi gospodarcze, wskazówki gospodarcze itp.. Klikając na ikonę opisu drzewostanu. Uzyskujemy dodatkowe informacje. np. zaplanowane i wykonane czynności gospodarcze.

10 Podstawowe funkcje przeglądarek LMN. Przeglądarki posiadają zestaw wszystkich typowych narzędzi GIS-owych takich jak np. dodawanie nowych warstw, usuwanie ich, powiększanie zasięgu mapy, pomniejszanie, przesuwanie i centrowanie okna mapy itp.. Zasięg mapy w oknie zostaje powiększony o zadaną skalę. Klikamy na ikonę powiększania zasięgu mapy.

11 Podstawowe funkcje przeglądarek LMN. Przeglądarki pozwalają na ustawienie skali mapy z „ręki” wpisując zadaną skalę w odpowiednie pole, pomiar odległości oraz powierzchni. Wybieramy skalę np. 1:5000

12 Podstawowe funkcje przeglądarek LMN. Przeglądarka Mapnik posiada funkcje generowania map tematycznych wymienionych w standardzie LMN. Użytkownik nie musi sam budować projektu tych map – wykonuje to za niego program. Z zakładki Las wybieramy Mapy tematyczne Wybieramy interesująca nas mapę tematyczną Program sam generuje nam wybrana mapę tematyczną.

13 Podstawowe funkcje przeglądarek LMN. Przeglądarka Mapan oferuje całą listę map tematycznych które można wybrać z menu. Wybieramy interesującą nas mapę Aplikacja samodzielnie tworzy mapę tematyczną.

14 Podstawowe funkcje przeglądarek LMN. Ponadto Mapan posiada bardzo łatwy w użyciu moduł zapytań o drewno, plany czy opis taksacyjny. Jest on doskonałym narzędziem do szybkich prostych zapytań np. o stany drewna czy elementy opisu taksacyjnego. Wybieramy ikonę zapytania o opis taksacyjny. W łatwy sposób określamy zapytanie. Otrzymujemy mapę tematyczną.

15 Podstawowe funkcje przeglądarek LMN. Obie przeglądarki posiadają specjalny moduł do lokalizacji pożarów.

16 Podstawowe funkcje przeglądarek LMN. Moduł wydruku pozwala tworzyć legędę, nadawać tytuł, zmieniać skalę w trakcie tworzenia kompozycji wydruku.

17 Prognoza rozwoju oraz pozostałe funkcje aplikacji. Wykorzystanie przeglądarek w jednostkach LP.

18 Rozwój przeglądarek. Przeglądarki rozwijane są przez właścicieli przy współudziale użytkowników tych programów. Tworzone są również projekty wykorzystania możliwości przeglądarki. Zespół zadaniowy współpracuje z producentami przeglądarek – testuje i zgłasza błędy a także proponuje nowe rozwiązania. Przykładem jest projekt mapy gospodarczej opracowany przez Zespół Zadaniowy zamieszczony na stronie internetowej zespołu. http://www.pila.lasy.gov.pl/strony/1/i/23050.php

19 Pozostałe funkcje LMN. Ponadto oba programy posiadają takie możliwości jak: Tworzenia i edytowania własnych warstw użytkownika. Wiązania z elementami mapy takich obiektów jak zdjęcia obrazy czy filmy. Generowanie siatki geograficznej oraz pokazywania współrzędnych geograficznych. Edytowanie legendy poszczególnych warstw. Dodawania rastrów. Tworzenia zapytań do warstwy za pomocą kreatorów. Pracę bezpośrednio na bazie LAS lub na bazie *.mdb (access). Możliwość zapisów zapytań w postaci map tematycznych lub zestawień w postaci tabel excela. W przeglądarkach nie można edytować warstw zdefiniowanych w SLMN.

20 Podsumowanie: Przeglądarki LMN są niezbędnymi programami przy obsłudze LMN. Wymagają pewnej znajomości ich działania ale za to dają duże możliwości korzystania z mapy numerycznej w powiązaniu z danymi zgromadzonymi w SILP. Obok eLASa są podstawowymi narzędziami pracy z leśną mapą numeryczną.

21 Dziękuję bardzo. Margonin 18.05.2005r.


Pobierz ppt "1 Mapan i Mapnik. Czyli kilka słów o przeglądarkach leśnej mapy numerycznej. Zespół Zadaniowy ds. Leśnej Mapy Numerycznej. Margonin 18.05.2006r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google