Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAGADNIENIA AKTUALIZACJI LMN SZKOLENIE DLA DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH Margonin 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAGADNIENIA AKTUALIZACJI LMN SZKOLENIE DLA DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH Margonin 2006."— Zapis prezentacji:

1 ZAGADNIENIA AKTUALIZACJI LMN SZKOLENIE DLA DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH Margonin 2006

2 Zasilenie bazy LAS Tworzenie map zasięgów terytorialnych wymaga wprowadzenia do bazy LAS adresów leśnych dla obiektów leżących w zasięgu terytorialnego działania nadleśnictwa Warstwa zasięgu terytorialnego nadleśnictwa bez wprowadzonych adresów „nieleśnych” Warstwa zasięgu terytorialnego nadleśnictwa po uzupełnieniu bazy LAS

3 Zmiany w wyniku czynności gospodarczych – baza LAS Rębnie zupełne i złożone, gdzie powierzchnia manipulacyjna wykonana jest mniejsza od powierzchni wydzielenia 12a 00 12a 99 12a 01 12a 98 12a 01 12a 02

4 Zmiany w LAS a warstwy Przeadresowania w bazie LAS wymagają odpowiednich zmian w adresacji obiektów mapy – łączenie nadleśnictw, łączenie leśnictw, tworzenie nowych itp. Konieczna jest edycja obiektów podstawowych, działek zrębowych, powierzchni nie stanowiących wydzieleń, linii numerowanych (adresów z tyldą), opisów oddziałów i wydzieleń, powierzchniowych i punktowych osobliwości przyrodniczych.

5 Zmiany w LAS a warstwy Działki zrębowe: Linie adresowane: Obiekty podstawowe: Opisy oddziałów i wydzieleń:

6 Zmiany w LAS a warstwy Osobliwości przyrodnicze: Powierzchnie nie stanowiące wydzieleń:

7 Zmiany w adresach administracyjnych Wszelkie zmiany adresowe w bazie LAS wymagają odpowiednich zmian w adresacji obiektów mapy – zmiana numeracji działek, zmiana adresów administracyjnych itp. Warstwa zasięgu terytorialnego województwa (w ramach nadleśnictwa) z niezaktualizowanymi adresami administracyjnymi Warstwa województwa po aktualizacji

8 Zadania rejestrowane w dziale stanu posiadania, które powodują konieczność zmiany w obiektach podstawowych LMN wprowadzenie nowej działki ewidencyjnej i korespondującego z nią wydzielenia (przejęcie lub zakup nowej działki ewidencyjnej) wprowadzenie nowej działki ewidencyjnej i korespondującego z nią wydzielenia (przejęcie lub zakup nowej działki ewidencyjnej) łączenie działek ewidencyjnych (scalanie gruntów) łączenie działek ewidencyjnych (scalanie gruntów) dzielenie działek ewidencyjnych (podziały geodezyjne) dzielenie działek ewidencyjnych (podziały geodezyjne) usunięcie działek ewidencyjnych i korespondującego z nią wydzielenia (sprzedaż lub przekazanie gruntów) usunięcie działek ewidencyjnych i korespondującego z nią wydzielenia (sprzedaż lub przekazanie gruntów) modyfikacja działki ewidencyjnej w związku z następującymi zmianami wartości atrybutu działki ewidencyjnej: modyfikacja działki ewidencyjnej w związku z następującymi zmianami wartości atrybutu działki ewidencyjnej: numer konturu użytku w działce, np. przy czynnościach regulujących stan posiadania, dostosowanie do powszechnej ewidencji gruntów i budynkównumer konturu użytku w działce, np. przy czynnościach regulujących stan posiadania, dostosowanie do powszechnej ewidencji gruntów i budynków zmiana przywiązania wydzielenia do konturuzmiana przywiązania wydzielenia do konturu przeadresowanie adresów leśnych w wyniku np. reorganizacji nadleśnictw przeadresowanie adresów leśnych w wyniku np. reorganizacji nadleśnictw

9 Zmiana przywiązania wydzielenia do konturu Przy zalesieniu użytku R (do zal) następuje zmiana użytku na Ls Zmiana R na Ls Kontury tego samego użytku nie mają punktu wspólnego (np. rozdziela je inny użytek) – nie łączymy konturów Ls Połączenie konturów w jedną całość

10 Zadania rejestrowane w dziale zagospodarowania i użytkowania lasu, które powodują konieczność zmiany w obiektach podstawowych LMN Podział wydzielenia, który może nastąpić w wyniku: Podział wydzielenia, który może nastąpić w wyniku: aktualizacji bazy LAS o czynność gospodarczeaktualizacji bazy LAS o czynność gospodarcze wprowadzenia dokumentu podziału wydzielenia (np. pożar, inne zjawiska klęskowe)wprowadzenia dokumentu podziału wydzielenia (np. pożar, inne zjawiska klęskowe) Łączenie wydzieleń Łączenie wydzieleń

11 Wykonawca dostarcza niektóre obiekty LMN z kodem „ZALOZ”. Obiekty takie wg potrzeb nadleśnictwa mogą zasilić bazę SILP – podsystem INWENTARZ. Obiekty, które mają kod „GEOM” reprezentowane są tylko w bazie geometrycznej, nie są przewidziane jako element bazy INWENTARZ. Pozostałe obiekty – te, które istnieją w podsystemie INWENTARZ i mają założony numer inwentarzowy również taki numer mają wpisany w tabeli atrybutów warstw. Zasilenie bazy INWENTARZ

12 Zmiany w inwentarzu a warstwy Inne obiekty punktowe: Zmiany w podsystemie INWENTARZ wymagają wprowadzenia bądź aktualizacji warstw LMN. Konieczna jest edycja innych obiektów punktowych, innych obiektów powierzchniowych, linii z założonym numerem inwentarza. Inne obiekty powierzchniowe: Linie:

13 Aktualizacja innych warstw Powierzchnie nie stanowiące wydzielenia: - luki - kępy - gniazda - bagna - itp. luki na powierzchni wyciętej po aktualizacji znikają; kępy – w zależności od sytuacji na gruncie – pozostają lub znikają

14 Aktualizacja innych warstw Powierzchnie nie stanowiące wydzielenia luki, kępy itp. na powierzchni nie wyciętej po aktualizacji pozostają nie zmienione

15 Zasady dobrej aktualizacji Operator samodzielnie aktualizujący mapę musi: Operator samodzielnie aktualizujący mapę musi: znać strukturę tabel bazy LASznać strukturę tabel bazy LAS znać strukturę warstw LMNznać strukturę warstw LMN znać metody aktualizacji warstw (znajomość programu Aktualizator LMN w stopniu bardzo dobrym)znać metody aktualizacji warstw (znajomość programu Aktualizator LMN w stopniu bardzo dobrym) znać metody kontroli LMN (znajomość programu Kontrola LMN w stopniu bardzo dobrym)znać metody kontroli LMN (znajomość programu Kontrola LMN w stopniu bardzo dobrym)

16 Zasady dobrej aktualizacji Operator samodzielnie aktualizujący mapę musi: Operator samodzielnie aktualizujący mapę musi: otrzymywać od specjalistów poszczególnych dziedzin (stan posiadania, pozyskanie, urządzanie) informację o wszelkich zmianach powierzchniowych i atrybutowych zaistniałych w bazie LASotrzymywać od specjalistów poszczególnych dziedzin (stan posiadania, pozyskanie, urządzanie) informację o wszelkich zmianach powierzchniowych i atrybutowych zaistniałych w bazie LAS poświęcać sporo czasu na konserwację LMN w nadleśnictwiepoświęcać sporo czasu na konserwację LMN w nadleśnictwie posiadać zakres obowiązków operatora LMNposiadać zakres obowiązków operatora LMN

17 Instrukcja aktualizacji bazy opisowej - stanu posiadania, podsystemu LAS - musi zawierać instrukcje aktualizacji Leśnej Mapy Numerycznej Instrukcja aktualizacji bazy opisowej - stanu posiadania, podsystemu LAS - musi zawierać instrukcje aktualizacji Leśnej Mapy Numerycznej Proponujemy powołanie zespołu ds. stworzenia instrukcji aktualizacji baz opisowej i geometrycznej bądź zlecenie takich prac pod nadzorem specjalistów od podsystemu LAS i specjalistów LMN Proponujemy powołanie zespołu ds. stworzenia instrukcji aktualizacji baz opisowej i geometrycznej bądź zlecenie takich prac pod nadzorem specjalistów od podsystemu LAS i specjalistów LMN


Pobierz ppt "ZAGADNIENIA AKTUALIZACJI LMN SZKOLENIE DLA DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH Margonin 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google