Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PARTNERSTWO NA DOBRE Seminarium REGION WEST MIDLANDS Wrocław, 21.04.2009 r. Arkadiusz Suliga Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PARTNERSTWO NA DOBRE Seminarium REGION WEST MIDLANDS Wrocław, 21.04.2009 r. Arkadiusz Suliga Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 PARTNERSTWO NA DOBRE Seminarium REGION WEST MIDLANDS Wrocław, 21.04.2009 r. Arkadiusz Suliga Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej

2 REGION WEST MIDLANDS – CHARAKTERYSTYKA (1) Położony w sercu Anglii 13,000 km² pow. (7 miejsce) 5,3 mln mieszkańców (5 miejsce) 9% całkowitej populacji UK Birmingham (największe miasto regionu) - 1,006,500 PKB na mieszkańca tylko 89% średniej dla UK

3 REGION WEST MIDLANDS – CHARAKTERYSTYKA (2) Wielka różnorodność Ważne rejony miejskie Niskie zaludnienie rejonów wiejskich Duża ilość wieloetnicznych społeczności

4 Od dawna kojarzony z innowacją Tu powstały wynalazki, które kształtowały historię: silnik parowy, silnik odrzutowy, radar i technologia ekranów LCD Wielkie tradycje związane z produkcją przemysłową Stopniowe i udane przechodzenie z gospodarki produkcyjnej do gosp. opartej na wiedzy DZIEDZICTWO REGIONU

5 MOCNE STRONY (1) 82% ludności UK w promieniu 240 km (3 godz. jazdy) 2,670,000 ludzi aktywnych gospodarczo w regionie Brimingham – w centrum regionu, drugie miasto UK, jedno z „najmłodszych” miast UK Lotnisko w B. ma loty bezpośrednie do USA, Azji i Europy (ponad 100 połączeń na koniec 2008) Centralne położenie i doskonałe warunki transportowe przyczyniły się do powstania wielu centrów konferencyjnych

6 MOCNE STRONY (2) Największy i najszybciej rozwijający się sektor usług dla biznesu i przemysłu w UK poza Londynem 9 uniwersytetów i 3 tzw. University Colleges - 35,555 absolwentów studiów licencjackich i 14,780 magisterskich lub doktoranckich rocznie Szczególnie w informatyce, medycynie, administracji biznesem, inżynierii i technologii, edukacji Sektor informatyczny, aktualnie rosnący w tempie 20% rocznie – uznany ośrodek przemysłu tworzenia oprogramowania w UK (włączając firmy tworzące specjalistyczne gry i wykorzystujące te technologie) Firmy zajmujące się specjalistycznymi technologiami medycznymi. Ponad 16,000 osób jest zatrudnionych w regionie tylko w tym sektorze 9 parków naukowych Ośrodki Badań i Rozwoju finansowane z funduszy prywatnych - Qinetiq, MIRA (ośrodek badań nad przemysłem samochodowym), CERAM (materiały ceramiczne) i RAPRA (badania nad żywicami i polimerami)

7 WYZWANIA I PRZYSZŁOŚĆ Przekształcenie regionu typowo przemysłowego  w region wysokich technologii Inwestowanie w innowację Inwestowanie w infrastrukturę

8 Wprowadzana przez szereg współpracujących ze sobą partnerów w regionie Partnerstwa na poziomie zarówno regionalnym jak i lokalnym Partnerstwa lokalne – sektor publiczny, prywatny i inne STRATEGIA GOSPODARCZA WEST MIDLANDS

9 Jedna z dziewięciu Agencji Rozwoju Regionalnego w Anglii Ustanowiona przez rząd w 1999 – z budżetem około £300 mln rocznie – budżet sponsorowany przez Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform Zarządza wydatkami EFRR w regionie Regionalny lider w kierowaniu i wspomaganiu pomyślnego rozwoju gospodarczego regionu Współdziałanie z wieloma ważnymi instytucjami w regionie Pomoc w wejściu na regionalny rynek Advantage West Midlands Regional Development Agency (RDA)

10 Trzy geograficznie zdefiniowane „korytarze” – obszary, gdzie potencjalne połączenie biznesu, wiedzy akademickiej, możliwości badawczych i infrastruktury może w korzystny sposób wpływać na rozwój instytucji i firm wysokich technologii. Zespół partnerski składający się z lokalnych organizacji mających wpływ na rozwój (takich władze lokalne, uniwersytety, firmy szkoleniowe i eksperci finansowi). CELE: Polepszenie infrastruktury Promowanie współpracy Dostarczanie usług wspierających biznes i funduszy inwestycyjnych Ulepszenie „warsztatu” i kierownictwa Uczynić korytarze jeszcze bardziej atrakcyjnymi lokalizacjami dla wysokich technologii (projektowanie, produkcja, profesjonalne usługi) E TRZY KORYTARZE TECHNOLOGICZNE

11 Sześć stref ustanowiono w 2001/2002 Każda strefa posiada swoje priorytety, które odnoszą się do regionalnych problemów. strefa dba o to, aby każda inwestycja bezpośrednio dawała korzyści ludziom i firmom w określonym miejscu (np. aby nowymi pracownikami były właśnie osoby z regionu) Objąć swoim zasięgiem najbardziej zubożone społecznie rejony Tworzyć projekty, które łączą potrzebę z okazją, zapewniając zrównoważoną rewitalizację, co przynosi bezpośrednie korzyści miejscowym społecznościom Sięgać po środki europejskie i lokalne STREFY „REGENERACJI”

12 STREFY „REGENERACJI” MAPA

13 REGENERACJA - PARTNERSTWO PARTNERSTWO: Sektor Prywatny Samorząd lokalny Agencja Rozwoju Regionalnego Rada Kształcenia & Umiejętności Jobcentre Plus (urząd pracy) Szkolnictwo Wyższe Wolontariat & działalność społeczna Strategiczne Plany Inwestycyjne Inwestowanie w Zatrudnienie „Włączenie gospodarcze” Tworzenie „nowego miejsca”

14 Region West Midlands ma szereg uznanych na arenie międzynarodowej instytucji badawczych pomagających przedsiębiorstwom zwiększyć atrakcyjność poprzez dostarczanie technologii, rozwiązań i projektów, szkoleń i wiedzy eksperckiej w zakresie projektowania i rozwoju w sektorze samochodowym, badaniach nad polimerami, materiałami ceramicznymi oraz technologii naukowych Parki Nauki: Staffordshire Technology Park Coventry University Technology Park Longbridge Technology Park Aston Science Park Keele University Science and Business Park Malvern Hills Science Park University of Warwick Science Park Wolverhampton Science Park Birmingham Research Park, University of Birmingham PARKI TECHNOLOGICZNE

15 COVENTRY UNIVERSITY TECHNOLOGY PARK Park technologiczny jest zarządzany przez organizację Coventry University Enterprises Instytucja wspierająca rozwój firm opartych na wiedzy i wysokich technologiach Zapewnia wysokiej jakości biura od 17 m2 do 804 m2; dogodne i elastyczne terminy w swoich centrach Udogodnienia: restauracja, bistro, internet, wirtualne biuro, centrum konferencyjne Enterprise Centre Design Village Innovation Village Health Design Technology Institute Serious Games Institute

16 PARK TECHNOLOGICZNY

17 SERIOUS GAMES INSTITUTE Co to są „Poważne Gry” (SG)? Wykorzystanie: e-Learning, Symulacja, budowanie zespołu, Współpraca, Kontakty społeczne, Wymiana doświadczeń, Kształtowanie opinii Instytut finansowany wspólnie przez AWM i Coventry University Enterprises Ltd. Działa jako łącznik między specjalist. badaniami stosowanymi na Uniw. Coventry, a firmami zaawansowanych technologii w dziedzinie zastosowania gier komp. DZIAŁALNOŚĆ: Badania Stosowane (np. jakie typy aplikacji gdzie najbardziej przydatne; efektywność metodologii itp.) Inkubator przedsiębiorczości (biura i wsparcie) dla firm zajm. się SG – firmy tzw. spin-offs Demonstracja i pokaz (najnowsze technlogie i aplikacje, organizacja spotkań promujących)

18 EU CONNECTS (1) Czym jest EU Connects? Projekt współfinansowany przez UE, którego głównym celem jest zwiększenie ilości i jakości europejskich projektów transnarodowych powiązanych z priorytetami strategii regionalnej Dostarcza bezpłatne szeroko pojęte usługi doradcze organizacjom z regionu West Midlands Doradztwo finansowe, wsparcie i koordynacja aplikacji od różnych partnerów, pośrednictwo w przekazywaniu informacji z różnych źródeł Warsztaty pisania aplikacji, pomoc w znalezieniu partnerów, w pisaniu raportów, asystowanie na spotkaniach partnerów Założenia: Promocja budowania partnerstwa Łączenie propozycje projektów z lokalnymi problemami Zwiększenie efektywności projektów i ilości funduszy UE w regionie

19 Programy: Life Long Learning INTERREG IVC Konkurencyjność & Innowacja Marie Curie LIFE+ 563 - projekty 732 - osoby w szkoleniach 133 - złożone aplikacje warte 30 mln € 62% - wskaźnik sukcesu 97 - prezentacji w regionie 2 - warsztaty na miesiąc EU CONNECTS (2)

20 MILLENNIUM POINT Otwarty we wrześniu 2001 Usytuowany w centrum dzielnicy Eastside (najstarszej dzielnicy B.) projekt zrewitalizował zdegradowany rejon poprzemysłowy. Światowej klasy centrum nauki, technologii i kształcenia dla mieszk. Birmingham i West Midlands. Największy projekt Millennium zbudowany poza Londynem Koszt: £114 mln (m. in. £25,6 mln EFRR, £50 mln narodowa loteria) 3 partnerów (Radę Miasta, Uniw. Środk. Anglii i reg. Izbę Handlu i Przemysłu) Regionalny Katalizator Rozwoju Nakierowany na Naukę, Dziedzictwo i Technologię Budynek wynajęty w 100%; wielu różnych najemców Najwięksi najemcy – jednocześnie naczęściej odwiedzani – kino IMAX, Thinktank (Muzeum Nauki), Planetarium

21 THINKTANK SCIENCE MUSEUM Publiczny dostęp do zbiorów naukowych miasta Nauka w określonym kontekście w przeszłości, teraźn. i przyszłości 10 galerii na 4 piętrach – 8,000 m2 Wysokiej jakości interaktywne poznawanie świata Jedno z najczęściej odwiedzanych muzeów w West Midlands Najbardziej przyjazne rodzinie muzeum w regionie „Wyjazdowe muzeum”

22 UNIVERSITY HOSPITAL BIRMINGHAM UHB zatrudnia 7,000 – jeden z największych pracodawców w Birmingham osiąga przychód £400 mln – więcej niż wiele władz lokalnych nowy szpital w Birmingham (na terenie starego) jest jedną z największych inwestycji w kraju - £621 mln 30 % budżetu szpitala nie związanego z kosztami pracowniczymi jest wydawane w West Midlands

23 NOWY SZPITAL

24 UHB LEARNING HUB – CENTRUM SZKOLEŃ Nowowybudowane centrum o specjalnym przeznaczeniu obok Nowego Szpitala Birmingham. Sfinansowane przez EFRR, Advantage West Midlands i Szpital Birmingham. Udziałowcami są m.in. miejscowy urząd pracy i Rada Miejska Birmingham. Centrum dostarcza kursy zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w służbie zdrowia, opiece społ. i budownictwie Podstawowe kursy (nie wymagające wiedzy specjalistycznej) Rozwija sieć współpracy z lokalnymi społecznościami i szkołami PROJEKTY ACTIVATE, Building Health – 3 tygodnie kursu, 3 tygodnie praktyki na terenie szpitala Nacisk na aktywizację mniejszości narodowych Zawody związane z opieką medyczną (pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, pracownik społeczny) oraz robotnik budowlany Współpraca z urzędem pracy (JobCentre Plus)

25 KONTAKTY University College Birmingham Deborah Kendale Knowledge Transfer Manager Tel. 0121 604 1000 Kom. 07899 750 204 d.kendale@ucb.ac.uk University Hospital Birmingham NHS Foundation Trust David Taylor Head of Regeneration Tel. 0121 623 6854, david.taylor@uhb.nhs.uk Thinktank – Nick Winterbotham Chief Executive Tel. 0121 202 2201 Nick.winterbotham@millenniumpoi nt.org.uk EU Connects West Midlands Dr Julia Buckley Manager Tel. 0121 245 0180 euconnectsmaeketing@wmlga.gov.uk Coventry University Jacqueline Cawston Business Development Manager Kom. 07974 984 505 jcawston@cad.coventry.ac.uk Dr Mohammed Yasin EU Connects – Interreg IVC projects m.yasin@wmlga.gov.uk http://www.advantagewm.co.uk/

26 DZIĘKUJĘ ! Arkadiusz Suliga Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej UMWD Tel. +48 71 776 96 91 arkadiusz.suliga@dolnyslask.pl www.ewt.dolnyslask.pl


Pobierz ppt "PARTNERSTWO NA DOBRE Seminarium REGION WEST MIDLANDS Wrocław, 21.04.2009 r. Arkadiusz Suliga Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google