Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Sawicka Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów Rynek usług bankowych w Unii Europejskiej Warszawa, 25 stycznia 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Sawicka Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów Rynek usług bankowych w Unii Europejskiej Warszawa, 25 stycznia 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Małgorzata Sawicka Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów Rynek usług bankowych w Unii Europejskiej Warszawa, 25 stycznia 2007 r. MinisterstwoFinansów Umowa o usługę płatniczą w świetle projektu Dyrektywy o usługach płatniczych świadczonych na rynku wewnętrznym

2 Projekt Dyrektywy o usługach płatniczych świadczonych na rynku wewnętrznym Projekt nowej, kompleksowej regulacji poświeconej usługom płatniczym we wszystkich krajach UE. Plany Prezydencji Niemieckiej - przyjęcie wspólnego stanowiska w sprawie dyrektywy podczas posiedzenia ECOFIN w dniu 27 lutego 2007 r. Przyjęcie dyrektywy w pierwszym czytaniu w Parlamencie Europejskim. MinisterstwoFinansów

3 Umowa o usługę płatniczą MinisterstwoFinansów Umowa uregulowana w Tytule III projektu Dyrektywy. Strony umowy: dostawca usług płatniczych konsument, przedsiębiorstwo - na podstawie swobody umów, mikroprzedsiebiorstwo - wolą ustawodawcy na etapie implementacji Dyrektywy do krajowego porządku prawnego.

4 Dostawcy usług płatniczych MinisterstwoFinansów Zamknięty katalog podmiotów będących dostawcami usług płatniczych: instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, pocztowe instytucje giro, instytucje płatnicze w pewnym zakresie - Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne, w pewnym zakresie - państwa członkowskie i samorządy terytorialne

5 Obowiązek informacyjny Przed związaniem użytkownika usług płatniczych postanowieniami umowy o usługę płatniczą. Po wykonaniu transakcji płatniczej w ramach umowy: informacje przekazywane przez dostawcę usług płatniczych zleceniodawcy transakcji płatniczej swojemu klientowi, informacje przekazywane dostawcy usług płatniczych beneficjenta transakcji płatniczej swojemu klientowi. MinisterstwoFinansów

6 Informacje przekazywane w ramach wstępnego obowiązku informacyjnego Informacje dotyczące: dostawcy usług płatniczych, korzystania z usług płatniczych, opłat, stóp procentowych i kursów walut, sposobów komunikowania się dostawcy usług płatniczych z użytkownikiem usług płatniczych, warunków przechowywania instrumentów płatniczych MinisterstwoFinansów

7 Informacje przekazywane w ramach wstępnego obowiązku informacyjnego - c.d. MinisterstwoFinansów Informacje dotyczące: odpowiedzialności związanej z utrata lub kradzieżą instrumentów płatniczych, opłat i wypowiedzenia umowy o usługę płatniczą, prawa regulującego umowę o usługę płatniczą oraz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów powstałych na gruncie umowy

8 Wypowiedzenie umowy przez użytkownika usług płatniczych Żądanie rozwiązania umowy w każdej chwili, chyba że w umowie przewidziano inaczej. Miesięczny okres wypowiedzenia umowy o usługę płatniczą. Umowy na czas nieokreślony lub na okres przekraczający 12 miesięcy - bezpłatne. W pozostałych przypadkach opłaty związane z przedterminowym rozwiązaniem umowy nalicza się proporcjonalnie do terminu w jakim umowa obowiązywała. MinisterstwoFinansów

9 Wypowiedzenie umowy przez dostawcę usług płatniczych Tylko w przypadkach określonych w umowie o usługę płatniczą. Tylko w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony. 2-miesięczny okres wypowiedzenia. Proporcjonalne naliczenie należnych opłat z tytułu umowy o usługę płatniczą. MinisterstwoFinansów

10 Obowiązek informacyjny po wykonaniu transakcji płatniczej Informacje przekazywane przez dostawce usług płatniczych zleceniodawcy swojemu klientowi po wykonaniu transakcji płatniczej: numer referencyjny, kwota transakcji jaką został obciążony rachunek płatniczy, pobranych opłatach, zastosowanych kursach wymiany waluty, dacie waluty. MinisterstwoFinansów

11 Obowiązek informacyjny po wykonaniu transakcji płatniczej - c.d. Informacje przekazywane przez dostawce usług płatniczych beneficjenta transakcji płatniczej: numer referencyjny, kwota transakcji jaką został uznany rachunek płatniczy, pobranych opłatach, zastosowanych kursach wymiany waluty, dacie waluty. MinisterstwoFinansów

12 Dziękuję za uwagę MinisterstwoFinansów Małgorzata Sawicka Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów


Pobierz ppt "Małgorzata Sawicka Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów Rynek usług bankowych w Unii Europejskiej Warszawa, 25 stycznia 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google