Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MARKETING MIĘDZYNARODOWY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MARKETING MIĘDZYNARODOWY"— Zapis prezentacji:

1 MARKETING MIĘDZYNARODOWY
WYKŁAD I ĆWICZENIA DLA STUDENTÓW STACJONARNYCH SMSU I SSM NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UG W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009

2 Podstawowe informacje – kontakt z wykładowcami
WYKŁAD godzin Prof. zw. dr hab. Danuta Rucińska gabinet nr 136, konsultacje: poniedziałek ĆWICZENIA- 15 godzin dr. Marcin Wołek, mgr Paweł Gałka gabinet nr 218, konsultacje:

3 Podstawowe informacje dotyczące zaliczenia przedmiotu
1. Wysłuchanie wykładu. 2. Zaliczenie ćwiczeń – według ustaleń prowadzących. 3. Egzamin pisemny.

4 MARKETING MIĘDZYNARODOWY konspekt wykładu Problemy do omówienia i egzaminu

5 I. MARKETING MIĘDZYNARODOWY. ISTOTA I DETERMINANTY ROZWOJU
Globalizacja i internacjonalizacja działalności gospodarczej w XXI wieku. Podstawy i poziomy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Formy wejścia na rynki zagraniczne. Korzyści z internacjonalizacji. Marketing międzynarodowy i pojęcia pokrewne. Orientacje międzynarodowe przedsiębiorstw. Standaryzacja i adaptacja w marketingu międzynarodowym.

6 I. MARKETING MIĘDZYNARODOWY. ISTOTA I DETERMINANTY ROZWOJU
Globalizacja i internacjonalizacja działalności gospodarczej w XXI wieku. Podstawy i poziomy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Formy wejścia na rynki zagraniczne. Korzyści z internacjonalizacji. Marketing międzynarodowy i pojęcia pokrewne. Orientacje międzynarodowe przedsiębiorstw. Standaryzacja i adaptacja w marketingu międzynarodowym.

7 II. MIĘDZYNARODOWE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTW JAKO ZESPÓŁ UWARUNKOWAŃ MARKETINGU NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstw – podstawowe elementy. Otoczenie ekonomiczno-rynkowe. Otoczenie demograficzne. Otoczenie społeczno-kulturowe. Otoczenie polityczne i prawno-administracyjne. Otoczenie techniczno-technologiczne. Otoczenie naturalne. Problemy analizy międzynarodowego otoczenia marketingu.

8 III. SEGMENTACJA RYNKU I STRATEGIE W MARKETINGU MIĘDZYNARODOWYM
Proces segmentacji rynków zagranicznych. Zróżnicowanie zachowań nabywców na rynkach zagranicznych Makro-, mikrosegmentacja i selekcja rynków zagranicznych. Wybór rynku docelowego w układzie kraj - segment. Strategie marketingu międzynarodowego – podstawy wyboru. Strategie wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Strategie obecności przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.

9 IV. BADANIA MARKETINGOWE RYNKÓW ZAGRANICZNYCH
Istota i znaczenie badań w marketingu międzynarodowym. Obszary badawcze i źródła informacji w marketingu międzynarodowym. Proces badań marketingowych na rynkach zagranicznych. Informacje w fazie wchodzenia na rynki zagraniczne. Informacje w fazie kształtowania programów marketingowych dla wybranych rynków. Globalne zapotrzebowanie informacyjne. Analiza segmentacyjna w marketingu międzynarodowym.

10 V. DZIAŁANIA MARKETINGOWE NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH
PRODUKT NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Podstawowe strategie produktu. Międzynarodowa adaptacja cech produktu – wybór strategii. Kształtowanie marki, globalizacja marek. Międzynarodowy cykl życia produktu. CENY W MARKETINGU MIĘDZYNARODOWYM Polityka cen w marketingu międzynarodowym. Kształtowanie cen transferowych. Strategie kształtowania nowych cen. Rozliczenia transakcji międzynarodowych. Marketingowe aspekty kształtowania cen na eurorynku

11 VI. DZIAŁANIA MARKETINGOWE NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH
DYSTRYBUCJA NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Funkcje i rodzaje międzynarodowych kanałów dystrybucji. Wybór kanałów dystrybucji. Pośrednicy handlowi w dystrybucji międzynarodowej. Tendencje rozwoju dystrybucji międzynarodowej. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Proces komunikowania się na rynku międzynarodowym. Czynniki kulturowe a promocja międzynarodowa. Style promocji międzynarodowej. Prawne ograniczenia komunikacji w marketingu międzynarodowym.

12 VII. PROBLEMY ORGANIZACJI MARKETINGU MIĘDZYNARODOWEGO
Uwarunkowania rozwiązań organizacyjnych. Struktury organizacyjne marketingu międzynarodowego w przedsiębiorstwach. Tendencje zmian organizacji marketingu międzynarodowego w przedsiębiorstwach. Euromarketing. PODSUMOWANIE WYKŁADU.

13 Literatura do wykładu E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa J.W.Wiktor. R. Oczkowska, A.Żbikowska, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008. A. Grzesiuk, Marketing międzynarodowy, CeDeWu.pl, Warszawa 2008. M. Rozkwitalska: Zarządzanie międzynarodowe. Difin, Warszawa 2007. W. Grzegorczyk, Marketing na rynku międzynarodowym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005. P. Kotler, Marketing, Wyd. Rebis. Poznań 2005.

14 Literatura do wykładu - cd.
Biznes międzynarodowy. Red. M. K. Nowakowski, SGH, Warszawa 2005. G. A. Churchill, Badania marketingowe. Postawy metodologiczne, WN PWN, Warszawa 2002. M. Komor, Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na europejskim rynku. WN PWN, Warszawa R. R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. WN PWN, Warszawa 2000. A. Sznajder. Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, WN PWN, Warszawa 1995.

15 Literatura do wykładu - c.d.
Czasopisma: „Marketing w Praktyce”, „Marketing i Rynek”, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „ Business Week”. Publikacje internetowe. Publikacje konferencyjne. Inne publikacje zalecane przez wykładowców.


Pobierz ppt "MARKETING MIĘDZYNARODOWY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google