Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dariusz Kwapuliński studium doktoranckie AE Katowice

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dariusz Kwapuliński studium doktoranckie AE Katowice"— Zapis prezentacji:

1 Dariusz Kwapuliński studium doktoranckie AE Katowice
Prezentacja zagadnień pracy doktorskiej Rola analizy marketingowej w funkcjonowaniu przedsiębiorstw handlowych. (temat roboczy) Dariusz Kwapuliński studium doktoranckie AE Katowice

2 Struktura prezentacji
1. Pojęcie informacji marketingowej i jej źródeł, przybliżenie podjęcia tematu pracy. (slajd 3, 4, 5) 2. Cele pracy i hipotezy badawcze. (slajd 6, 7) 3. Podstawy źródłowe i metody badań. (slajd 8) 4. Literatura. (slajd 9)

3 Struktura systemu informacji marketingowej
Źródło: M. Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa 2002, s. 15.

4 Obszar badań rynkowych i marketingowych
BADANIA RYNKOWE BADANIA MARKETINGOWE Źródło: Opracowano na podstawie S. Mynarski: Metody ilościowe i jakościowe badań rynkowych i marketingowych.

5 Opłacalność procesu pozyskiwania i selekcji informacji.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kramer J. (red.), Badania rynkowe i marketingowe, PWE, Warszawa 1994.

6 Cele pracy Cel poznawczy: identyfikacja , zarówno w warstwie teoretycznej , jak i empirycznej, uwarunkowań analizy informacji marketingowej w przedsiębiorstwach handlowych. Celem równorzędnym jest także identyfikacja korzyści i zagrożeń związanych z doborem i wykorzystaniem konkretnych metod analizy w przedsiębiorstwach. Cele szczegółowe: uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej analizy rynku i badań marketingowych, metod pozyskiwania z nich informacji oraz przetwarzania na potrzeby przedsiębiorstw handlowych; analiza procesu tworzenia i wdrażania badań w przedsiębiorstwach handlowych; identyfikacja czynników otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa wpływających na decyzje podejmowanych badań; krytyczna analiza badań rynkowych i marketingowych dotychczas prowadzonych przez niektóre firmy handlowe; Cel utylitarny, przedstawiony pod postacią wyników badań oraz propozycji dopasowania metod i form badawczych do potrzeb firm.

7 Hipotezy badawcze Teza główna:
decyzje dotyczące wyborów metod i technik analizy informacji (w przekroju przedmiotowym, podmiotowym przestrzennym) nie są jednakowe, i w każdym przypadku powinny one być inne, skorelowane z oceną wpływu uwarunkowań wewnętrznych zewnętrznych, charakterystycznych dla danego przedsiębiorstwa. Najważniejsze hipotezy szczegółowe: 1. Dla każdej firmy handlowej działającej na rynku istnieje odpowiedni system pozyskiwania informacji. 2. Poziom adaptacji danych wynikający z informacji marketingowej wpływa na efektywność działania przedsiębiorstwa. 3. Decyzje dotyczące wyboru konkretnej metody i techniki analizy informacji uwarunkowane są wieloma czynnikami, zarówno otoczenia makrootoczenia firmy, jak i jej otoczenia konkurencyjnego; zależą również od czynników wewnętrznych firmy. 4. Część tych uwarunkowań może uniemożliwić wybór odpowiedniej formy badań, część tylko je ograniczy.

8 Problematyka badawcza - źródła i metody badań. schemat uproszczony
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mazurek-Łopacińska K.,Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań

9 Wycinek literatury: Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1994. Berbeka J., Niemczyk A., Makówka M., Badanie rynkowych zachowań konsumentów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie,  Kraków 2004.    Hill S., Rekin G., Marketing radykalny, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe, Metody i techniki, PWE, Warszawa 1995. Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997. Kotler P., Marketing narodów, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999. Kotler P., Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994. Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1999.  Kramer J. (red.), Badania rynkowe i marketingowe, PWE, Warszawa 1994. Kramer T., Podstawy marketingu, PWE Warszawa 2000. Mazurek-Łopacińska K.,Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002. Milic-Czerniak R. (red), Marketingowe badania bezpośrednie – zastosowania, Centrum Doradztwa i Inforamcji Difin Sp. z o.o., Warszawa   Mruk H. (red), Analiza rynku, PWE, Warszawa 2003. Mynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, WAE w Krakowie. Mynarski S. (red.), Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.  Parasuraman A., Marketing Research, Cambridge, Mass Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1997. Pieczykolan R., Informacja marketingowa, PWE,  Warszawa 2005.  Ries A., Trout T., Marketing do góry nogami, IFC Press, Kraków 1999. Rosa G., Smalec A., Analiza i funkcjonowanie rynku na przykładach, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000. Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN Warszawa 2002. Senczyszyn J., Marketing idei, „Marketing i rynek” 1999, nr 1. Stoner J., Freeman E., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997. Strzyżewska M., Rószkiewicz M.,Analizy marketingowe, Centrum Doradztwa i Inforamcji Difin Sp. z o.o.,Warszawa 2002.    Sztucki T., Marketing w pytaniach i odpowiedziach, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1998. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,   Zajączkowski M., Marketing Współczesny, Wydawnictwo Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2001. …. ….. Internet:


Pobierz ppt "Dariusz Kwapuliński studium doktoranckie AE Katowice"

Podobne prezentacje


Reklamy Google