Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola analizy marketingowej w funkcjonowaniu przedsiębiorstw handlowych. (temat roboczy) Dariusz Kwapuliński studium doktoranckie AE Katowice Prezentacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola analizy marketingowej w funkcjonowaniu przedsiębiorstw handlowych. (temat roboczy) Dariusz Kwapuliński studium doktoranckie AE Katowice Prezentacja."— Zapis prezentacji:

1 Rola analizy marketingowej w funkcjonowaniu przedsiębiorstw handlowych. (temat roboczy) Dariusz Kwapuliński studium doktoranckie AE Katowice Prezentacja zagadnień pracy doktorskiej

2 Struktura prezentacji 1. Pojęcie informacji marketingowej i jej źródeł, przybliżenie podjęcia tematu pracy. (slajd 3, 4, 5) 2. Cele pracy i hipotezy badawcze. (slajd 6, 7) 3. Podstawy źródłowe i metody badań. (slajd 8) 4. Literatura. (slajd 9)

3 Struktura systemu informacji marketingowej Źródło: M. Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa 2002, s. 15.

4 Obszar badań rynkowych i marketingowych BADANIA RYNKOWE BADANIA MARKETINGOWE Źródło: Opracowano na podstawie S. Mynarski: Metody ilościowe i jakościowe badań rynkowych i marketingowych.

5 Opłacalność procesu pozyskiwania i selekcji informacji. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kramer J. (red.), Badania rynkowe i marketingowe, PWE, Warszawa 1994.

6 Cele pracy Cele szczegółowe: uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej analizy rynku i badań marketingowych, metod pozyskiwania z nich informacji oraz przetwarzania na potrzeby przedsiębiorstw handlowych; analiza procesu tworzenia i wdrażania badań w przedsiębiorstwach handlowych; identyfikacja czynników otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa wpływających na decyzje podejmowanych badań; krytyczna analiza badań rynkowych i marketingowych dotychczas prowadzonych przez niektóre firmy handlowe; Cel poznawczy: identyfikacja, zarówno w warstwie teoretycznej, jak i empirycznej, uwarunkowań analizy informacji marketingowej w przedsiębiorstwach handlowych. Celem równorzędnym jest także identyfikacja korzyści i zagrożeń związanych z doborem i wykorzystaniem konkretnych metod analizy w przedsiębiorstwach. Cel utylitarny, przedstawiony pod postacią wyników badań oraz propozycji dopasowania metod i form badawczych do potrzeb firm.

7 Hipotezy badawcze Teza główna: decyzje dotyczące wyborów metod i technik analizy informacji (w przekroju przedmiotowym, podmiotowym przestrzennym) nie są jednakowe, i w każdym przypadku powinny one być inne, skorelowane z oceną wpływu uwarunkowań wewnętrznych zewnętrznych, charakterystycznych dla danego przedsiębiorstwa. Najważniejsze hipotezy szczegółowe: 1. Dla każdej firmy handlowej działającej na rynku istnieje odpowiedni system pozyskiwania informacji. 2. Poziom adaptacji danych wynikający z informacji marketingowej wpływa na efektywność działania przedsiębiorstwa. 3. Decyzje dotyczące wyboru konkretnej metody i techniki analizy informacji uwarunkowane są wieloma czynnikami, zarówno otoczenia makrootoczenia firmy, jak i jej otoczenia konkurencyjnego; zależą również od czynników wewnętrznych firmy. 4. Część tych uwarunkowań może uniemożliwić wybór odpowiedniej formy badań, część tylko je ograniczy.

8 Problematyka badawcza - źródła i metody badań. schemat uproszczony Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mazurek-Łopacińska K.,Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań

9 Wycinek literatury: 1.Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa Berbeka J., Niemczyk A., Makówka M., Badanie rynkowych zachowań konsumentów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków Hill S., Rekin G., Marketing radykalny, Prószyński i S-ka, Warszawa Kaczmarczyk S., Badania marketingowe, Metody i techniki, PWE, Warszawa Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Kotler P., Marketing narodów, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków Kotler P., Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Kramer J. (red.), Badania rynkowe i marketingowe, PWE, Warszawa Kramer T., Podstawy marketingu, PWE Warszawa Mazurek-Łopacińska K.,Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław Milic-Czerniak R. (red), Marketingowe badania bezpośrednie – zastosowania, Centrum Doradztwa i Inforamcji Difin Sp. z o.o., Warszawa Mruk H. (red), Analiza rynku, PWE, Warszawa Mynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, WAE w Krakowie. 15.Mynarski S. (red.), Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków Parasuraman A., Marketing Research, Cambridge, Mass Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa Pieczykolan R., Informacja marketingowa, PWE, Warszawa Ries A., Trout T., Marketing do góry nogami, IFC Press, Kraków Rosa G., Smalec A., Analiza i funkcjonowanie rynku na przykładach, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN Warszawa Senczyszyn J., Marketing idei, Marketing i rynek 1999, nr Stoner J., Freeman E., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa Strzyżewska M., Rószkiewicz M.,Analizy marketingowe, Centrum Doradztwa i Inforamcji Difin Sp. z o.o.,Warszawa Sztucki T., Marketing w pytaniach i odpowiedziach, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 27.Zajączkowski M., Marketing Współczesny, Wydawnictwo Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin …. 29.….. 30.….. Internet:


Pobierz ppt "Rola analizy marketingowej w funkcjonowaniu przedsiębiorstw handlowych. (temat roboczy) Dariusz Kwapuliński studium doktoranckie AE Katowice Prezentacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google