Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 3 ) Marek Koliński Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słaborowicach Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słaborowicach, jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słaborowice „Nasze Słaborowice”. Szkoła Podstawowa w Słaborowicach ma bardzo dobre warunki lokalowe, posiada bardzo nowocześnie wyposażone pracownie do zajęć z poszczególnych przedmiotów, a także salę gimnastyczną. Nauczyciele/nauczycielki, pod kierunkiem Dyrektora Szkoły, wspólnie pracują w zakresie planowania, wdrażania oraz analizowania działań edukacyjnych i wychowawczych podejmowanych w Szkole. Prowadzi to do zwiększenia ich efektywności, przyczynia się do rozwoju uczniów, a to z kolei przenosi się na podniesienie jakości pracy Szkoły. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 7 osób + Prezes Stowarzyszenia Sylwia Paterek 1

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „Ocenianie kształtujące” ˗ nabycie przez nauczycieli/nauczycielki wiedzy na temat metod oceniana kształtującego– do końca maja 2015 r.; ˗ poszerzenie kompetencji w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w komunikacji z rodzicami uczniów – do końca maja 2015 r.; ˗ przygotowanie Szkoły do wdrażania w praktyce oceniania kształtującego lub wybranych jego elementów – do końca maja 2015 r.; ˗ opracowanie i wdrożenie modelu pozwalającego na trwałe stosowanie metod oceniania kształtującego na wszystkich lub wybranych poziomach nauczania; na wszystkich lub wybranych przedmiotach – do końca maja 2015 r.; 16.09.201331.08.2014 „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny” ˗ poszerzenie kompetencji nauczycieli w zakresie wczesnej diagnozy i gotowości szkolnej dzieci – do końca maja 2014, ˗ rozpoznawaniu i dopasowaniu metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia – do końca marca 2014, ˗ nabyciu przez nauczycieli wiedzy dotyczącej procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów– do końca kwietnia 2014, Cele szczegółowe: 2

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Katalog ankiet diagnostycznych skierowanych na rozpoznanie mocnych i słabych stron ucznia i określających jego poziom wiedzy i umiejętności 2.Scenariusze wybranych lekcji z zastosowaniem wniosków z przeprowadzonych diagnoz 3.Katalog technik wspomagających uczenie się i zapamiętywani 4.Karty pracy dla uczniów zdolnych i dla uczniów z trudnościami 5.Scenariusz zebrania z rodzicami – „Rola rodziców w osiąganiu sukcesu przez dziecko” 1.Prezentacja „ Ocenianie kształtujące” 2.Materiały ćwiczeniowe do konstruowania oceny opisowej 3.Dobra lekcja ćwiczenia 3

4 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 3 ) Marek Koliński Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie Szkoła Podstawowa w Strzyżewie jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Sieroszewice Nauczycielki, pod kierunkiem Dyrektora Szkoły, wspólnie pracują w zakresie planowania, wdrażania oraz analizowania działań edukacyjnych i wychowawczych podejmowanych w szkole. Prowadzi to do zwiększenia ich efektywności, przyczynia się do rozwoju uczniów, a to z kolei przenosi się na podniesienie jakości pracy Szkoły. Nauczycielki pracują zespołowo, pomagają sobie wzajemnie w rozwiązywaniu problemów i analizują efekty swojej pracy. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 10 osób + Dyrektor Szkoły Jacek Nentwich 4

5 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 5 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „Ocenianie kształtujące” ˗ nabycie przez nauczycieli/nauczycielki wiedzy na temat metod oceniana kształtującego– do końca maja 2015 r.; ˗ poszerzenie kompetencji w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w komunikacji z rodzicami uczniów – do końca maja 2015 r.; ˗ przygotowanie Szkoły do wdrażania w praktyce oceniania kształtującego lub wybranych jego elementów – do końca maja 2015 r.; ˗ opracowanie i wdrożenie modelu pozwalającego na trwałe stosowanie metod oceniania kształtującego na wszystkich lub wybranych poziomach nauczania; na wszystkich lub wybranych przedmiotach – do końca maja 2015 r.; 16.09.201331.08.2014 „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny” ˗ poszerzenie kompetencji nauczycieli w zakresie wczesnej diagnozy i gotowości szkolnej dzieci – do końca maja 2014, ˗ rozpoznawaniu i dopasowaniu metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia – do końca marca 2014, ˗ nabyciu przez nauczycieli wiedzy dotyczącej procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów– do końca kwietnia 2014, Cele szczegółowe:

6 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Katalog ankiet diagnostycznych skierowanych na rozpoznanie mocnych i słabych stron ucznia i określających jego poziom wiedzy i umiejętności 2.Scenariusze wybranych lekcji z zastosowaniem wniosków z przeprowadzonych diagnoz 3.Katalog technik wspomagających uczenie się i zapamiętywani 4.Karty pracy dla uczniów zdolnych i dla uczniów z trudnościami 5.Scenariusz zebrania z rodzicami – „Rola rodziców w osiąganiu sukcesu przez dziecko” 1.Prezentacja „ Ocenianie kształtujące” 2.Materiały ćwiczeniowe do konstruowania oceny opisowej 3.Dobra lekcja ćwiczenia 6

7 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 3 ) Marek Koliński Szkoła Podstawowa w Parczewie Szkoła Podstawowa w Parczewie, jest placówką prowadzoną przez Gminę Sieroszewice. Szkoła Podstawowa w Parczewie mieści się w starym dworku, posiada bardzo nowocześnie wyposażone klasy. Nauczyciele/nauczycielki, pod kierunkiem Dyrektora Szkoły pracują zespołowo, pomagają sobie wzajemnie w rozwiązywaniu problemów i analizują efekty swojej pracy. Prowadzi to do zwiększenia efektów pracy poszczególnych nauczycieli oraz przyczynia się do rozwoju uczniów uczęszczających do szkoły. To z kolei przenosi się na podniesienie jakości pracy szkoły. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 9 osób + Dyrektor Szkoły Katarzyna Dudziak 7

8 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „ Ocenianie kształtujące ” -nabycie przez nauczycielki wiedzy na temat metod oceniana kształtującego– do końca maja 2015 r.; -poszerzenie kompetencji w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w komunikacji z rodzicami uczniów – do końca maja 2015 r.; - przygotowanie Szkoły do wdrażania w praktyce oceniania kształtującego lub wybranych jego elementów – do końca maja 2015 r.; -opracowanie i wdrożenie modelu pozwalającego na trwałe stosowanie metod oceniania kształtującego na wszystkich lub wybranych poziomach nauczania; na wszystkich lub wybranych przedmiotach – do końca maja 2015 r.; -nabycie przez nauczycielki kompetencji w obszarze gromadzenie i analizowania danych – do końca kwietnia 2015 r. 16.09.201331.08.2014 „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny” -poszerzenie kompetencji nauczycieli w zakresie wczesnej diagnozy i gotowości szkolnej dzieci – do końca maja 2014 r. -rozpoznawaniu i dopasowaniu metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia w celu osiągnięcia przez niego sukcesu – do końca marca 2014 r. - nabyciu przez nauczycieli wiedzy dotyczącej procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów– do końca kwietnia 2014 r. Cele szczegółowe: 8

9 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Prezentacje multimedialne: „Diagnoza”, „Rozpoznanie potrzeb na różnych etapach edukacji”, 2.Kwestionariusz - mocne i słabe strony ucznia 3.Przykładowy katalog rozpoznanych potrzeb 4.Skala Ryzyka Dysleksji wg M. Bogdanowicz - diagnoza wstępna uczniów kl. 0 – III 5.Kwestionariusz objawów dysleksji kl. IV-VI 6.Niespecyficzne trudności w nauce – dostosowanie 7.Komunikacja interpersonalna z rodzicami uczniów – katalog metod rozmów z rodzicami 1.prezentacja „Ocenianie kształtujące 2.Zestaw wymagań kluczowych. 3.prezentacja „Cele uczenia się i kryteria sukcesow”. 4.prezentacja filmów z zajęciami OK 9

10 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 3 ) Marek Koliński Zespół Szkół w Pawłowie, jest placówką prowadzoną przez Gminę Sośnie Zajęcia w szkole realizowane są w klasach wyposażonych w ekrany i rzutniki multimedialne. W każdej klasie nauczyciel ma możliwość korzystania z komputera. Nauczycielki, pod kierunkiem Dyrektora Szkoły, wspólnie planują, wdrażają oraz analizują działania edukacyjne i wychowawcze podejmowane w Szkole. Służy to zwiększeniu ich efektywności i przyczynia się do rozwoju uczniów, a to z kolei przenosi się na podniesienie jakości pracy Szkoły. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 10 osób + Dyrektor Szkoły Lucyna H ő rl Szkoła Podstawowa w Pawłowie 10

11 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „ Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich ” ˗ zwiększenie kompetencji Rady Pedagogicznej w zakresie organizacji pracy zespołów nauczycielskich – do końca maja 2015 r., ˗ nabycie i doskonalenie umiejętności zespołowego planowania pracy zespołów nauczycielskich i współpracy między nimi w celu osiągnięcia zamierzonego efektu edukacyjnego – do końca maja 2015 r., ˗ doskonalenie przez pracowników kompetencji interpersonalnych (m.in. umiejętności komunikacyjnych, asertywności, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej – stosowanie elementów oceniania kształtującego), ewaluacji – do końca maja 2015 r., 16.09.201331.08.2014 „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny” -zwiększenie kompetencji rady pedagogicznej w zakresie analizowania indywidualnych potrzeb ucznia – do końca maja 2014 r., -nabycie i doskonalenie umiejętności zespołowego planowania pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – do końca marca 2014 r., -realizowanie zaplanowanych w IPET konkretnych działań, monitorowanie ich i poddanie ewaluacji – do końca kwietnia 2014 r., -integracja nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół działań służących zaspokojeniu potrzeb uczniów z e specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – do końca maja 2014 r, Cele szczegółowe: 11

12 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.kwestionariusze do badań i obserwacji uczniów 2.Kwestionariusze do badań: symptomy dysleksji 3.Karty badań: symptomy zaburzeń percepcji słuchowej i wzrokowej. Arkusze oceny prac pisemnych i inne 4.Konspekty zajęć z wykorzystaniem metod i technik przedstawionych podczas warsztatów 5.Karty pracy do zajęć w klasach I-III i klas IV-VI 6.Portfolio : Metody i techniki pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1.Metodniki 2.Karty informacji zwrotnej dla uczniów 3.scenariusze zajęć z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego 12

13 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 3 ) Marek Koliński Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim, jest placówką prowadzoną przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski. Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim ma bardzo dobre warunki lokalowe, posiada bardzo nowocześnie wyposażone pracownie do zajęć z poszczególnych przedmiotów, a także sal przeznaczonych dla edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele/nauczycielki, pod kierunkiem Dyrektora Szkoły, wspólnie pracują w zakresie planowania, wdrażania oraz analizowania działań edukacyjnych i wychowawczych podejmowanych w Szkole. Prowadzi to do zwiększenia ich efektywności, przyczynia się do rozwoju uczniów, a to z kolei przenosi się na podniesienie jakości pracy Szkoły. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 24 osoby + Wicedyrektor Szkoły Renata Spodzieja 13

14 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „Ocenianie kształtujące” -nabycie przez nauczycieli/nauczycielki wiedzy na temat metod oceniana kształtującego– do końca maja 2015 r.; -poszerzenie kompetencji w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w komunikacji z rodzicami uczniów – do końca maja 2015 r.; -przygotowanie szkoły do wdrażania w praktyce oceniania kształtującego lub wybranych jego elementów – do końca maja 2015 r.; -opracowanie i wdrożenie modelu pozwalającego na trwałe stosowanie metod oceniania kształtującego na wszystkich lub wybranych poziomach nauczania; na wszystkich lub wybranych przedmiotach – do końca maja 2015 r.; -nabycie przez nauczycieli/nauczycielki kompetencji w obszarze gromadzenie i analizowania danych – do końca kwietnia 2015 r. 16.09.201331.08.2014 „”Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet” -wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności z zakresu TIK pomocne w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych - do końca maja 2014 r. -zapoznanie nauczycieli z możliwościami korzystania z zasobów Internetu oraz materiałów multimedialnych – do końca marca 2014 r. - przygotowanie nauczycieli do uwzględnienia w planowaniu pracy problemów związanych z korzystanie z zasobów Internetu (prawa autorskie, wyszukiwanie i gradacja informacji, rzetelność prezentowanych treści) – do końca kwietnia 2014 r. -wspólne opracowanie katalogu przydatnych stron internetowych oraz programów edukacyjnych – do końca maja 2014 r. Cele szczegółowe: 14

15 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Wykaz programów edukacyjnych dla dzieci 2.Bezpieczny Internet – przygotowanie materiałów na temat bezpieczeństwa w sieci 3.Scenariusze zajęć, opracowane sprawdziany i testy, wykorzystanie nabytych umiejętności w Międzyszkolnym Konkursie Omnibus 4.Katalog przydatnych stron internetowych oraz programów edukacyjnych 5.Opracowanie sprawdziany i testy z wykorzystaniem pilotów 6.Statystyki klas 7.Przedmiotowe prezentacje dla poszczególnych klas 8.Gry internetowe 9.Scenariusz zajęć „Gry internetowe” 1.Prezentacja „ Ocenianie kształtujące” 2.Scenariusze lekcji dla klas I-III z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego 3.Formułowanie celów lekcji do wskazanych tematów lekcji 4.Zasady tworzenia informacji zwrotnej 5.Analiza przykładowych informacji zwrotnych- prezentacja efektów pracy 15

16 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 3 ) Marek Koliński Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkól Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim, jest placówką prowadzoną przez Powiat Ostrowski. Szkoła ma bardzo dobre warunki lokalowe. Zajęcia teoretyczne są realizowane w pracowniach przedmiotowych a zajęcia praktyczne w pracowniach oraz na terenie zakładów pracy. Szkoła kształci uczniów w zawodzie: fryzjer, kucharz, cukiernik, wędliniarz. Utworzona została także klasa wielozawodowa. W klasie tej wiedzę zdobywają przyszli piekarze, krawcy, fotograficy, lakiernicy, złotnicy-jubilerzy, kuśnierze, kaletnicy, obuwnicy i zegarmistrzowie. Otwarta została też klasa integracyjna kształcąca uczniów w zawodach: kucharz, cukiernik, tapicer, pracownik obsługi hotelowej. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 28 osób + Dyrektor Szkoły Dariusz Kaczmarek 16

17 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „ Szkoła promuje wartość edukacji ” ˗ poznanie przez nauczycieli/nauczycielki różnorodnych form promowania Szkoły, jej osiągnięć oraz sukcesów uczniów wewnątrz szkoły oraz w środowisku – do końca maja 2015 r., ˗ pozyskanie przez pracowników Szkoły informacji na temat potrzeb środowiska w zakresie proponowanej oferty edukacyjnej – do końca marca 2015 r., ˗ rozwinięcie niezbędnych dla nauczycieli/nauczycielek kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej – do końca kwietnia 2015 r., ˗ opracowanie i wdrożenie planu promowania edukacji we współpracy z rodzicami oraz lokalnymi instytucjami – do końca maja 2015 r., 16.09.201331.08.2014 „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” -zwiększenie kompetencji rady pedagogicznej w zakresie analizowania indywidualnych potrzeb ucznia - do końca maja 2014, -nabycie i doskonalenie umiejętności zespołowego planowania pracy z uczniem posiadającym orzeczenie, w tym konstruowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) – do końca marca 2014, -realizowanie zaplanowanych w IPET konkretnych działań, monitorowanie ich i poddanie ewaluacji – do końca kwietnia 2014, -integracja nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół działań służących zaspokojeniu potrzeb uczniów z orzeczeniami – do końca maja 2014 Cele szczegółowe: 17

18 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Ankieta diagnostyczna skierowana na rozpoznanie mocnych i słabych stron ucznia 2.przykładowe IPET – y 3._ Model pracy z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 4.Model pracy z uczniem słabo słyszącym 5.Model pracy z uczniem słabo widzącym 6.Model pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym 7.Ankieta diagnostyczna skierowana na rozpoznanie mocnych i słabych stron ucznia, określających jego poziom umiejętności 8.Procedura organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów z opiniami 9.Katalog symptomów zaburzeń, formy i metody pracy, sposoby dostosowania wymagań u uczniów z dysleksją 1.prezentacja: Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela 2.Zasoby - losy absolwentów 3.prezentacja: Strategie marketingowe szkoły 4.prezentacja: Strategie marketingowe szkoły 5.Zasady dbania o wizerunek szkoły 6.zestaw ankiet do badania dotyczących funkcjonowania ucznia w szkole i rozwijaniu zainteresowań 7.Zestaw dobrych praktyk w formach pracy podnoszących wizerunek szkoły w środowisku 18

19 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 3 ) Marek Koliński Technikum w Zespole Szkól Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 27 osób + Dyrektor Szkoły Dariusz Kaczmarek 19 Technikum nr 2 w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim, jest placówką prowadzoną przez Powiat Ostrowski. Szkoła ma bardzo dobre warunki lokalowe. Uczniowie odbywają zajęcia teoretyczne w pracowniach przedmiotowych, nowocześnie wyposażonych salach językowych i salach komputerowych z dostępem do Internetu. Naukę zawodu uczniowie odbywają na terenie Szkoły w nowoczesnych pracowniach specjalistycznych oraz w zakładach usługowych i rzemieślniczych naszego regionu. Szkoła kształci uczniów w zawodzie: technik organizator reklamy, technik turystyki wiejskiej, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, technik usług fryzjerskich, technik technologii

20 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „ Szkoła promuje wartość edukacji ” -poznanie przez nauczycieli/nauczycielki różnorodnych form promowania szkoły, jej osiągnięć oraz sukcesów uczniów wewnątrz szkoły oraz w środowisku – do końca maja 2015 r., -pozyskanie przez pracowników szkoły informacji na temat potrzeb środowiska w zakresie proponowanej oferty edukacyjnej – do końca marca 2015 r., -rozwinięcie niezbędnych dla nauczycieli/nauczycielek kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej – do końca kwietnia 2015 r., -opracowanie i wdrożenie planu promowania edukacji we współpracy z rodzicami oraz lokalnymi instytucjami – do końca maja 2015 r., -opracowanie narzędzi do ewaluacji działań szkoły w zakresie promowania edukacji – do końca czerwca 2015 r.. 16.09.201331.08.2014 „ Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ” -zwiększenie kompetencji rady pedagogicznej w zakresie analizowania indywidualnych potrzeb ucznia - do końca maja 2014 r., -nabycie i doskonalenie umiejętności rozpoznawania zaburzonych i nietypowych zachowań uczniów oraz sposobów reagowania i postępowania – do końca marca 2014 r., -przygotowanie do podejmowania działań profilaktycznych oraz realizacji programów socjoterapeutycznych – do końca kwietnia 2014 r., -integracja nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół działań zapobiegających zachowaniom agresywnym oraz uzależnieniom – do końca maja 2014 r., Cele szczegółowe: 20

21 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Procedury postępowania z uczniami o nietypowym zachowaniu 2.Przykładowy program profilaktyczno-wychowawczy 3.Przykład programu socjoterapeutycznego 4.Przykładowy plan pracy wychowawczej z uwzględnieniem pracy z uczniami o nietypowym, zaburzonym zachowaniu 5.Scenariusz lekcji wychowawczej z uwzględnieniem pracy z uczniami o nietypowym, zaburzonym zachowaniu 1.Komunikacja interpersonalna w pracy nauczycieli 2.Prezentacja: Wspieranie i motywowanie ucznia do nauki 3.Zestaw dobrych praktyk w formach pracy podnoszących wizerunek szkoły w środowisku 4.Jak dbać o wizerunek szkoły 5.Zestaw dobrych praktyk w formach pracy podnoszących wizerunek szkoły w środowisku 6.prezentacja: Strategie marketingowe szkoły 7.Zestaw ankiet dla pracowników, uczniów i rodziców na temat promocji szkoły 21

22 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 3 ) Marek Koliński III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim jest placówką prowadzoną przez Powiat Ostrowski. Szkoła posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Są w niej dwie pracownie komputerowe i dwa centra multimedialne, przenośne stanowiska komputerowe, w każdej sali lekcyjnej dostępny jest Internet, sale lekcyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny lub tablice interaktywne, w pełni skomputeryzowana jest biblioteka szkolna,. Funkcjonuje także Szkolny Ośrodek Kariery. Ponadto Szkoła dysponuje salą gimnastyczną, siłownią, krytą pływalnią, boiskiem wielofunkcyjnym, strzelnicą i salą kinową. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w egzaminach maturalnych, osiągają znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 33 osoby + Dyrektor Szkoły Maria Tomalak 22

23 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „ Nauczyciel 45 +” -poszerzenie kompetencji nauczycieli/nauczycielek w zakresie opanowanie umiejętności wykorzystywania zasobów Internetu oraz programów komputerowych do obróbki plików audio- video oraz urządzeń multimedialnych, – do końca maja 2015 r., -pomoc w budowaniu programów rozwoju osobistego dotyczących siły i odporności psychicznej, komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem, – do końca kwietnia 2015 r., -wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli/nauczycielek, pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia zawodowego, – do końca kwietnia 2015 r.. 16.09.201331.08.2014 „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny” zwiększenie kompetencji rady pedagogicznej w zakresie analizowania indywidualnych potrzeb ucznia – do połowy czerwca 2014 r., nabycie i doskonalenie umiejętności zespołowego planowania pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – do końca marca 2014 r., realizowanie zaplanowanych w IPET-ach konkretnych działań, monitorowanie ich i poddanie ewaluacji – do końca kwietnia 2014 r., integracja nauczycielek i nauczycieli oraz uczniów, rodziców, i partnerów szkoły wokół działań służących zaspokojeniu potrzeb uczniów z e specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – do połowy czerwca 2014 r., Cele szczegółowe: 23

24 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Instrukcja tworzenia prezentacji w programie PREZI 2.Zestaw technik i metod ukierunkowanych na motywację ucznia 3.Literatura dotycząca motywowania uczniów 4.Ankieta dotycząca celów osobistych ukierunkowanych na sukces 5.Metoda asertywnych pytań 6.prezentacja Inteligencja emocjonalna a sukces ucznia 7.Zestaw technik i metod wspierających efektywne działania ucznia 1.Zestaw ćwiczeń rozwijających koncentrację 2.Wykaz sposobów radzenia sobie ze stresem i sposobów budowania odporności na stres 3.Określenie definicji wypalenia zawodowego i wyszczególnienie poszczególnych etapów w wypaleniu zawodowym 4.Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu 5.Zalecenia dotyczące komunikacji z rodzicem ucznia 6.Techniki kierowania zespołem klasowym 7.Wykorzystanie aplikacji FLOW WORKS 8.Poradnik użytkownika YouTube Editor 9.Instrukcja obsługi Windows Movie Maker 10.Poradnik użytkownika Fast Stne Image Viewer 24


Pobierz ppt "Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską."

Podobne prezentacje


Reklamy Google