Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - KOSZALIN Koszalin, marzec 2010 UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji Województwo Zachodniopomorskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - KOSZALIN Koszalin, marzec 2010 UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji Województwo Zachodniopomorskie."— Zapis prezentacji:

1 PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - KOSZALIN Koszalin, marzec 2010 UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji Województwo Zachodniopomorskie Urząd Miejski w Koszalinie

2 UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji Województwo Zachodniopomorskie Urząd Miejski w Koszalinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Projekt tworzony w ramach: Osi priorytetowej 3. Osi priorytetowej 3. Rozwój Społeczeństwa informacyjnego Działanie 3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin” Szacowany koszt projektu 8.000 000 zł 75% dofinansowanie z EFRR – 6.000 000 zł 25% wkład własny – 2.000.000 zł

3 UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji Województwo Zachodniopomorskie Urząd Miejski w Koszalinie Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin jest projektem złożonym w ramach którego realizowane będą następujące zadania:  portal edukacyjny www  system zarządzania oświatą  system elektronicznego obiegu dokumentów  geograficzny system informacji przestrzennej  system zarządzania zbiorami biblioteki miejskiej  system zarządzania zbiorami bibliotek szkolnych

4 Dane Statystyczne - Oświata  Gmina Miasto Koszalin prowadzi 53 szkoły i placówki oświatowe, w tym: - 19 przedszkoli publicznych, - 28 szkół i zespołów szkół, - 28 szkół i zespołów szkół, - 6 placówek oświatowych - 6 placówek oświatowych  z oferty edukacyjnej szkół korzysta 14 819 uczniów, a do przedszkoli uczęszcza 2419 dzieci  Gmina Miasto Koszalina zatrudnia 2575 nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi  koszty związane z oświatą stanowią 30 % budżetu Miasta UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji

5 Problemy koszalińskiej oświaty  wymiana danych pomiędzy Urzędem Miejskim a jednostkami oświatowymi w formie papierowej,  ograniczony dostęp mieszkańców do informacji oświatowych,  niedostateczny kontakt rodziców z nauczycielami,  brak elektronicznego dostępu mieszkańców do zasobów bibliotecznych szkół oraz biblioteki miejskiej  utrudnione i czasochłonne opracowywanie analiz wspomagających proces zarządzania oświatą,  brak jednolitego systemu elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy UM a jednostkami  brak jednolitych narzędzi informatycznych do zarządzania oświatą i Budżetem Miasta UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji

6 Rozwiązanie Problemów Cel Projektu UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji  Wdrożenie we wszystkich podległych jednostkach oświatowych jednolitego systemu zarządzania oświatą co zracjonalizuje jednolitego systemu zarządzania oświatą co zracjonalizuje wydatki oświatowe, a w perspektywie zwiększy efektywność wydatki oświatowe, a w perspektywie zwiększy efektywność nauczania. nauczania.  Stworzenie portalu edukacyjnego będącego podstawowym źródłem informacji o tematyce edukacyjnej oraz umożliwiającym źródłem informacji o tematyce edukacyjnej oraz umożliwiającym wymianę informacji pomiędzy rodzicami, nauczycielami wymianę informacji pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami. i uczniami.  Wdrożenie jednolitegocentralnegosystemu zarządzającego  Wdrożenie jednolitego,centralnego systemu zarządzającego zasobami bibliotecznymi szkół i umożliwienie mieszkańcom zasobami bibliotecznymi szkół i umożliwienie mieszkańcom elektronicznego dostępu to nich poprzez portal edukacyjny. elektronicznego dostępu to nich poprzez portal edukacyjny.  Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów usprawniającego przepływ informacji pomiędzy Urzędem usprawniającego przepływ informacji pomiędzy Urzędem Miasta a podległymi jednostkami oświatowymi. Miasta a podległymi jednostkami oświatowymi.  Stworzenie geograficznego systemu informacji przestrzennej.

7 Użytkownicy systemu UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji Organ prowadzący: Prezydent Miasta, Urząd Miejski Dyrektorzy jednostek oświatowych Rodzice i uczniowie Nauczyciele i administracja oświaty

8 Najważniejsze elementy szkieletu systemu UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji  eArkusze organizacyjne szkół  Księgowość  Kadry-Płace  eMienie oświatowe  eEwidencja szkół i placówek niepublicznych  eStypendium  Nabór elektroniczny  eDroga edukacyjna ucznia  eDziennik lekcyjny  ePlany lekcyjne  ePrawo oświatowe  eBiblioteki szkolne  eBiblioteka miejska  eBanki ofert pracy dla nauczycieli  eAnkiety  eKomunikacja  Portal edukacyjny – Koszalin  Elektroniczny obieg dokumentów  System informacji przestrzennej

9 Korzyści z wdrożenia systemu w Gminie Miasto Koszalin  Zwiększenie efektywności zarządzania koszalińską oświatą;  Zracjonalizowanie wydatków oświatowych;  Zwiększenie dostępu do danych oświatowych;  Poprawa osiągnięć edukacyjnych dzieci i uczniów;  Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych (np.. portal edukacyjny, eDziennik elektroniczny, itp.) przyczyni się do rozwijania społeczeństwa informacyjnego oraz kompetencji kluczowych u mieszkańców miasta; UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji

10 Korzyści dla województwa zachodniopomorskiego  Projekt ma charakter innowacyjny i modelowy;  Ze względu na charakter Gminy Miasto Koszalin (miasto na prawach powiatu) – system będzie cechował duży stopień skomplikowania;  Kluczowym założeniem projektu jest bezpłatne udostępnienie rozwiązań systemowych zainteresowanym gminom województwa, co tym samym czyni go projektem o zasięgu regionalnym. W tworzeniu projektu dopełniać się będą dwa miasta: Koszalin i Szczecin.Planowane, wdrożone i przetestowane funkcje systemu będą mogły być w dalszej kolejności zaimplementowane przez inne zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego;  Kluczowym założeniem projektu jest bezpłatne udostępnienie rozwiązań systemowych zainteresowanym gminom województwa, co tym samym czyni go projektem o zasięgu regionalnym. W tworzeniu projektu dopełniać się będą dwa miasta: Koszalin i Szczecin. Planowane, wdrożone i przetestowane funkcje systemu będą mogły być w dalszej kolejności zaimplementowane przez inne zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego;  Miasto Koszalin oferuje pełną pomoc przy wdrożeniu podobnego systemu w innych JST (pomoc konsultacyjna, SIWZ, itp.) UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji


Pobierz ppt "PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - KOSZALIN Koszalin, marzec 2010 UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji Województwo Zachodniopomorskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google