Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyzacja działalności oświatowej – dokonania i zamierzenia -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyzacja działalności oświatowej – dokonania i zamierzenia -"— Zapis prezentacji:

1 Informatyzacja działalności oświatowej – dokonania i zamierzenia -

2 Informatyzacja działalności dydaktycznej

3 Liczba komputerów wg typów szkół i placówek wykorzystywanych do celów edukacyjnych
Liczba komputerów w sztukach W szkołach i placówkach łącznie do celów edukacyjnych wykorzystywanych jest 1233 komputerów w tym 1149 podłączonych do Internetu

4 Zastosowanie komputerów do celów edukacyjnych
pracownie komputerowe (1006 komputerów w 72 pracowniach) pracownie przedmiotowe, m.in. językowe, matematyczne, biologiczne, chemiczne, geograficzne itp. (174 komputery w 50 pracowniach) Centra Informacji Multimedialnej (80 komputerów w 18 CIM) czytelnie multimedialne ( 98 komputerów w 22 CM)

5 Zastosowanie komputerów do celów edukacyjnych

6 Liczba pracowni komputerowych w danym typie szkół

7 Liczba pracowni komputerowych w szkołach

8 Pracownia komputerowa w przedszkolu
W roku 2008 powstała pierwsza przedszkolna pracownia komputerowa w Przedszkolu nr 25. Wyposażenie: - 6 stanowisk komputerowych - programy edukacyjne m.in.: „Klik – uczy czytać”, „Klik - uczy liczyć”, „Klik - uczy zasad ruchu drogowego”, Multimedialny Elementarz Multimedialne Encyklopedie.

9 Liczba uczniów przypadająca na jeden komputer w tyskich szkołach

10 Liczba uczniów przypadająca na jeden komputer w szkołach podstawowych

11 Liczba uczniów przypadająca na jeden komputer w szkołach gimnazjalnych

12 Liczba uczniów przypadająca na jeden komputer w szkołach ponadgimnazjalnych + SOSW

13 Liczba projektorów multimedialnych w poszczególnych typach szkół
Liczba projektorów w sztukach Trzy szkoły tyskie nie są wyposażone w projektory multimedialne (w tym 2 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum) Dane z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 wrzesień 2008 r.

14 Informatyzacja bibliotek

15 Oprogramowanie stosowane w szkołach do obsługi procesów bibliotecznych

16 Procent szkół w Tychach
Czytelnie multimedialne oraz Centra Informacji Multimedialnej w szkołach Procent szkół w Tychach CIM – Centrum Informacji Multimedialnej CM – Czytelnie multimedialne

17 Liczba komputerów w Czytelniach Multimedialnych w poszczególnych typach szkół

18 Liczba komputerów w Centrach Informacji Multimedialnej w poszczególnych typach szkół

19 Internetowe dzienniki prowadzone przez poszczególne typy szkół

20 Informatyzacja zarządzania i działalności administracyjnej

21 Zinformatyzowane procesy w zakresie zadań administracyjno – finansowych
Opracowywanie arkuszy organizacyjnych oraz ich aneksowanie Planowanie budżetu oraz ewidencja zmian w planie Prowadzenie rejestru oraz obsługa dotacji dla szkół i placówek niepublicznych Księgowość, płace, sprawozdawczość budżetowa „Żywienie” w przedszkolach Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych Rekrutacja do przedszkoli Analiza obowiązku kształcenia Ewidencja uczniów i oddziałów Drukowanie świadectw

22 Platforma Edukacyjna oprogramowanie wspomagające zarządzanie oświatą
System ukierunkowany jest na obsługę wszystkich procesów związanych z uczniem Platforma edukacyjna stanowi centralna bazę danych o placówkach i ich uczniach, zasilaną danymi meldunkowymi przekazywanymi w wersji elektronicznej z systemu ewidencji ludności. Dane wprowadzane przez uprawnionych użytkowników za przez przeglądarkę internetową pozwalają na uzyskiwanie wielu aktualnych zestawień i raportów, przydatnych dla zarówno w pracy szkół jak i organu prowadzącego. (system wdrożony w 2008 roku we wszystkich placówkach i w MZO)

23 Moduły PLATFORMY EDUKACYJNEJ

24 Moduły Platformy Edukacyjnej wdrożone w tyskich placówkach:
ARCHIVO – katalog jednostek oświatowych UNIVERSO – system zarządzania uczniem VERYFICO – analiza obowiązku kształcenia FORMICO –rekrutacja do przedszkoli OMIKRON – rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

25 Programy wspomagające zarządzanie finansami oświaty w powiązaniu z organizacją pracy szkół i placówek Programy PABS i LBPP stanowią spójny system zarządzania finansami oświaty, oparty na : koncepcji budżetowania zadaniowego jednolitych założeniach procesu planowania czasowym powiązaniu procesu opracowywania planów finansowych placówek z zatwierdzaniem ich projektów organizacyjnych

26 Programy PABS i LBPP arkusz organizacyjny + budżet

27 Programy PABS i LBPP arkusz organizacyjny + budżet
Program „Planowanie i Analiza Budżetu Szkoły” jest narzędziem łączącym w sobie funkcjonalność arkusza organizacyjnego z planowaniem i analizą wydatków w układzie zadań i klasyfikacji budżetowej (wdrożony we wszystkich placówkach i w MZO w 2003r.) Integracja danych organizacyjnych i finansowych odbywa się przy pomocy programu LBPP – aplikacji wspomagającej konstruowanie budżetów jst (wdrożony w MZO w 2003r.)

28 Obsługa szkół i placówek niepublicznych
Aplikacja internetowa ODPN, za pomocą której: prowadzony jest rejestr szkół i placówek niepublicznych wprowadzane są dane o uczniach będące podstawą do naliczania dotacji naliczane i ewidencjonowane są wypłacane dotacje prowadzone są rozliczenia z innymi jst w sprawie zwrotu kosztów udzielonych dotacji (program wdrożony we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych oraz w MZO w 2007r.)

29 ODPN – obsługa dotacji dla placówek niepublicznych

30 Liczba komputerów wykorzystywanych przez dyrektorów, wicedyrektorów oraz pracowników administracji

31 Liczba komputerów podłączonych do sieci Internet wykorzystywanych do zarządzania i administracji
Łączna liczba komputerów wykorzystywanych przez Dyrektorów, wicedyrektorów oraz pracowników AiO wynosi na dzień – 364 komputery z tego 298 są podłączone do sieci internet

32 Wyposażenie dyrektorów szkół/placówek w komputery
Dyrektorzy Dyrektorzy SP11, SP18, ZSzOI oraz Przedszkola nr 5 nie posiadają komputerów

33 Strona internetowa MZO

34 www.mzo.tychy.pl Strona funkcjonuje od 2006 roku
Pełni rolę portalu edukacyjnego miasta Tychy Jest źródłem informacji dla szkół i placówek, dla uczniów, rodziców, mediów i wszystkich zainteresowanych sprawami oświaty w mieście Zawiera linki z dostępem do najważniejszych stron internetowych urzędów oraz instytucji miejskich i oświatowych

35 Strony internetowe szkół oraz placówek
Większość tyskich szkół posiada własne witryny internetowe na których są umieszczane informacje z życia szkoły m.in.:

36 INFO – KIOSK w celu ułatwieniu udziału w elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i szkół oraz zapewnieniu zainteresowanym dostępu do bieżących informacji o tyskiej oświacie MZO udostępnił w swojej siedzibie INFO - KIOSK

37 Dalsze zamierzenia w zakresie informatyzacji
Realizacja projektu „Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą …” (Projekt współfinansowany ze środków EFRR, całkowity koszt projektu : zł, projekt po pozytywnej ocenie formalnej.) l u b Stopniowe wdrażanie pozostałych modułów Platformy Edukacyjnej (w tym m.in. rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów, modułu do obsługi stypendiów, przyznawania dofinansowania dla pracodawców, modułu analityczno-statystycznego) Wdrożenie zmodernizowanego programu PABS w wersji internetowej

38 Dalsze zamierzenia w zakresie informatyzacji
Przystąpienie do inicjatywy Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - wdrożenie ujednoliconego systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych obejmującego wszystkie szkoły na terenie GZM Unowocześnienie oprogramowania do księgowości i płac (stopniowa wymiana przestarzałej wersji bazującej na systemie operacyjnym DOS na wersję działającą w środowisku Windows) Bieżąca modernizacja i rozbudowa bazy sprzętowej w szkołach i placówkach oświatowych


Pobierz ppt "Informatyzacja działalności oświatowej – dokonania i zamierzenia -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google