Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza procesów administracyjnych oraz obsługi klientów w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w 2009 roku Wydział Polityki Gospodarczej Wydział Obsługi Mieszkańców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza procesów administracyjnych oraz obsługi klientów w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w 2009 roku Wydział Polityki Gospodarczej Wydział Obsługi Mieszkańców."— Zapis prezentacji:

1 Analiza procesów administracyjnych oraz obsługi klientów w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w 2009 roku Wydział Polityki Gospodarczej Wydział Obsługi Mieszkańców 30 marca 2010 roku

2 W 2009 roku liczba mieszkańców Gdańska wynosiła 434 203 osoby * ( w tym 230 708 kobiet oraz 203 495 mężczyzn ) Urząd Miejski w Gdańsku zatrudniał w 2009 roku 1 085 osób ** Wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska w 2009 roku wydały ogółem 501 199 decyzji administracyjnych z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska oraz zakończyły 521 322 sprawy w formie innych rozstrzygnięć * mieszkańcy Gdańska zameldowani na pobyt stały według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku (na podstawie danych Referatu Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku), rzeczywista liczba mieszkańców Gdańska według danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku na dzień 30 września 2009 roku wynosiła 456 030 osób ** stan na dzień 31 grudnia 2009 roku

3 Wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska* Biuro Kontroli (BK) Biuro Prezydenta ds.. Sportu i Euro 2012 (BPSiE 2012) Biuro Rady Miasta Gdańska (BRMG) Kancelaria Prezydenta (KP) Wydział Edukacji (WE) Wydział Finansowy (WF) Wydział Geodezji (WG) Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) Wydział Kadr i Organizacji (WKiO) Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM) Wydział Polityki Gospodarczej (WPG) Wydział Programów Rozwojowych (WPR) Wydział Skarbu (WS) Wydział Spraw Obywatelskich (WSO) Wydział Spraw Społecznych (WSS) Wydział Środowiska (WŚ) Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków (WUAiOZ) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku (MOPS) Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (MZON) Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” (TG) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku (PINB) Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (PUP) Straż Miejska w Gdańsku (ST) Zarząd Dróg i Zieleni (ZDiZ) Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (ZTM) * wykaz skrótów użytych w prezentacji

4 Wydane decyzje administracyjne w latach 2001-2009

5 Wydane decyzje administracyjne w 2009 roku według wydziałów i jednostek

6 Najczęściej wydawane decyzje w 2009 roku

7 Zmiany w liczbie wydanych decyzji w latach 2008 - 2009 zwiększyła się liczba podatników podatku od nieruchomości koniec obowiązkowej wymiany dowodów osobistych oraz mniejsza liczba wydanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych mniejsza liczba wydanych pozwoleń na budowę (budownictwo mieszkalne) mniej decyzji o dodatku mieszkaniowym – poprawa sytuacji ekonomicznej Gdańszczan wzrost liczby rejestracji bezrobotnych (wzrost stopy bezrobocia) brak uzupełnień w dokumentacji dot. wyłączenia gruntu z wieczystego użytkowania zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych (zmiana okresu zasiłkowego dla świadczeń rodzinnych oraz zmiana dodatku z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego wzrost liczby przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (zapis ustawowy ograniczający termin składania wniosków do końca 2012 roku) wzrost liczby wydanych zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gosp. (obowiązek zmiany kodów PKD)

8 Odwołania od decyzji wydanych w latach 2001 - 2009 Liczba odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od wydanych decyzji administracyjnych stanowiła 0,42% wszystkich wydanych w 2009 roku decyzji administracyjnych, z tego 41,2% decyzji zostało przez organ II instancji utrzymanych w mocy.

9 Odwołania od decyzji wydanych w latach 2008 - 2009 w tym 918 odwołań dot. wypowiedzenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (257* decyzji utrzymanych w mocy przez organ II instancji) w tym 292 odwołań dot. utraty statusu osoby bezrobotnej (275 decyzji utrzymanych w mocy przez organ II instancji) w tym 45 odwołań dot. warunków zabudowy i zzagospodarowania terenu, 23 dot. pozwoleń prace budowlane a 14 dot. pozwoleń na budowę *Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie określiło na dzień 31 grudnia 2009 roku terminów rozpraw wszystkich odwołań od wydanych decyzji administracyjnych z upoważnienia Prezydenta.

10 Decyzje wydane nieterminowo w latach 2001 - 2009 decyzje dotyczące usuwania zieleni - czas obiegu wniosku z kancelarii na biurko pracownika 3-7 dni, zbyt mała obsada kadrowa w stosunku do liczby rozpatrywanych spraw (Wydział Środowiska)

11 Działalność legislacyjna Prezydenta i Rady Miasta Gdańska w latach 2003 - 2009

12 Działalność radnych (zapytania, interpelacje, wnioski Komisji Rady Miasta Gdańska) w latach 2003 - 2009

13 Skargi klientów na działanie Urzędu Miejskiego w Gdańsku w latach 2001 - 2009

14 Sposób rozpatrzenia skarg w 2009 roku według wydziałów i jednostek * Biuro Kontroli (BK) rozpatruje skargi zlecone w ramach nadzoru i kontroli dotyczące pracy innych Wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

15 Wizyty interwencyjne mieszkańców w 2009 roku

16 Skargi, wnioski i zapytania posłów, senatorów i Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2006 - 2009

17 Ocena Urzędu Miejskiego w Gdańsku w ankietach “Opinia o nas” w latach 2001 - 2009

18 Ocena wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku w ankietach “Opinia o nas” w 2009 roku

19 Klienci obsłużeni w Zespołach Obsługi Mieszkańców na podstawie biletów numerowych według rodzajów spraw w latach 2008 - 2009 W sumie na podstawie biletów numerowych w 2009 roku obsłużono 254 065* osób *podana liczba osób nie obejmuje klientów przyjętych bezpośrednio w Wydziałach Urzędu Miejskiego w Gdańsku; ** niektóre procedury wymagają dwukrotnej obecności klienta w Urzędzie

20 Klienci umówieni internetowo i telefonicznie według rodzajów spraw w 2009 roku W sumie umówiły się 22 972 osoby.

21 Klienci umówieni internetowo i telefonicznie w latach 2008 - 2009

22 Klienci umówieni internetowo i telefonicznie według rodzajów spraw w latach 2008-2009

23 Wykorzystanie furtek internetowych w 2009 roku W sumie z furtek skorzystały 5933 osoby.

24 Wykorzystanie furtek internetowych w latach 2007 - 2009 Liczba osób korzystających z furtek internetowych: 2007 rok – 4274 osoby; 2008 rok – 5271 osób; 2009 rok – 5933 osoby

25 Płatności zrealizowane przez Klientów za pomocą kart płatniczych w 2009 roku Zrealizowano 4320 transakcji na ogólną kwotę 389 458 złotych

26 Płatności zrealizowane przez Klientów za pomocą kart płatniczych według rodzaju opłaty w 2009 roku Zrealizowano 4320 transakcji na ogólną kwotę 389 458 złotych

27


Pobierz ppt "Analiza procesów administracyjnych oraz obsługi klientów w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w 2009 roku Wydział Polityki Gospodarczej Wydział Obsługi Mieszkańców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google