Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi

2

3 SZKOŁA SUKCESU "Srebrnej Szkoły 2016" T echnikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi jest wśród 200 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2016"

4 Kierunki kształcenia Szkoła kształci w czterech kierunkach:  technik ekonomista,  technik hotelarstwa,  technik obsługi turystycznej,  technik eksploatacji portów i terminali.

5 Kierunki kształcenia  W trakcie nauki uczniowie poznają zagadnienia związane z zarządzaniem sekretariatem, tajniki prowadzenia nowoczesnej firmy, zasady walki z konkurencją i metody zdobywania klienta.  Na absolwentów naszej szkoły czekają stanowiska pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, np. biurach rachunkowych, agencjach reklamowych, bankach. Technik ekonomista Zadania zawodowe:

6 Kierunki kształcenia Technik hotelarstwa Zadania zawodowe:  oferowanie usług hotelarskich,  obsługa klientów w obiektach hotelarskich i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie,  organizowanie usług gastronomicznych,  współpraca z jednostkami gospodarczymi, a w szczególności z podmiotami świadczącymi usługi turystyczne,  promowanie i sprzedaż usług hotelarskich.

7 Kierunki kształcenia Technik obsługi turystycznej Zadania zawodowe:  opracowywanie programów i organizowanie imprez turystycznych,  zamawianie, kalkulowanie kosztów i rozliczanie usług turystycznych,  przygotowywanie ofert turystycznych,  profesjonalna obsługa klientów biur podróży, w tym udzielanie informacji turystycznej,  organizacja i prowadzenie biura podróży,  pełnienie roli przewodnika, pilota lub rezydenta.

8 Kierunki kształcenia Technik obsługi turystycznej  zagospodarowanie turystyczne: ocena i planowanie elementów infrastruktury turystycznej, poznanie zasad tworzenia szlaków turystycznych, poznanie funkcjonowania wybranych hoteli, atrakcji turystycznych;  pilotaż wycieczek: szkolenie teoretyczne i praktyczne z metodyki pilotażu, wycieczki szkoleniowe w Polsce i za granicą, poznanie atrakcji turystycznych w Polsce i na świecie.

9 Kierunki kształcenia Technik eksploatacji portów i terminali Zadania zawodowe:  obsługa podróżnych w portach i terminalach,  organizacja prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów,  prowadzenie dokumentacji związanej z magazynowaniem oraz przeładunkiem towarów,  organizowanie przewozów wewnątrz portów i terminali. Możliwości zatrudnienia:  terminale lotnicze, samochodowe, kolejowe,  przedsiębiorstwa spedycyjne i logistyczne,  transportowe agencje obsługi portów morskich,  porty morskie i rzeczne.

10 Nowoczesna szkoła Posiadamy multimedialne pracownie przedmiotowe wyposażone w komputery, laptopy, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, bibliotekę i czytelnię z centrum multimedialnym oraz boisko ORLIK.

11 Czekają na Was nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe do praktycznej nauki zawodu:  technik ekonomista – pracownia wyposażona w stanowiska biurowo-księgowe,  technik hotelarstwa – pracownie wyposażone w jednostkę mieszkalną i węzeł sanitarny,  technik obsługi turystycznej – symulacyjne biuro turystyczne. Nowoczesna szkoła

12 Koła zainteresowań Teatr szkolny „Furtka” Szkolne Koło Europejskie Szkolny Klub Sportowy Koło grafiki komputerowej Szkolny Ośrodek Kariery Koło turystyczne Koło PCK Koło kulinarne Kursy branżowe, m.in.  kurs animatora czasu wolnego  kurs obsługi kas fiskalnych

13 Kurs animatora czasu wolnego

14 PROJEKTY UNIJNE Realizujemy wiele międzynarodowych projektów unijnych, podczas których młodzież zdobywa nowe doświadczenia, również zawodowe, w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i innych krajach Unii Europejskiej.

15 Projekt „Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych młodzieży związanych z organizacją krajowych i zagranicznych imprez turystycznych – - współpraca ze szkołą z Padwy we Włoszech.

16 Praktyki zawodowe za granicą – projekty: „W drodze na europejski rynek pracy” „Przedsiębiorczy hotelarz na hiszpańskim rynku pracy” „Polski hotelarz na niemieckim rynku pracy” „Włoskie staże początkiem kariery zawodowej”

17 Projekt „EUth-topia – Maybe we can!” - - realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie – - program Comenius  współpraca siedmiu szkół europejskich z Niemiec, Włoch, Łotwy, Norwegii, Polski, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii  projekt poświęcony przygotowaniu kampanii społecznych, połączony z wizytami w szkołach partnerskich Strona internetowa projektu: www.euthopia.eu

18 Praktyki zawodowe  biura rachunkowe, biura doradztwa podatkowego,  biura podróży, „Polonia”.  hotele (m.in. andel’s hotel, Grand Hotel, Holiday Inn); od dwóch lat nasi uczniowie odbywają praktyki na promie „Polonia”. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w zależności od kierunku kształcenia w następujących instytucjach:

19 Organizujemy:  obóz integracyjny dla uczniów klas pierwszych,  międzyszkolne konkursy sportowe,  imprezy okolicznościowe, np. Halloween, Dzień Języków Obcych,  wycieczki metodyczne,  obchody Światowego Dnia Turystyki,  warsztaty dla gimnazjalistów,  wycieczki zawodowe.

20 Wycieczki zawodowe: ŁAGIEWNIKI

21 Wycieczki zawodowe: WYBRZEŻE

22 Wycieczki zawodowe: BERLIN I TARGI ITB

23 Wycieczki zawodowe: WŁOCHY

24 POSTAW NA PROFESJONALIZM SZKOŁA PERSPEKTYW


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google