Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tu mieści się Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku oraz firma symulacyjna NaTURa Podlasia sp. z o. o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tu mieści się Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku oraz firma symulacyjna NaTURa Podlasia sp. z o. o."— Zapis prezentacji:

1 Tu mieści się Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku oraz firma symulacyjna NaTURa Podlasia sp. z o. o.

2 Firma symulacyjna NaTURa Podlasia” sp. z o
Firma symulacyjna NaTURa Podlasia” sp. z o.o funkcjonuje w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku powołano uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 marca 2005 roku.

3 6 października 2008 roku z inicjatywy dyrekcji Centrum i nauczycieli przedmiotów zawodowych utworzono turystyczną firmę symulacyjną „NaTURa Podlasia” sp. z o. o. Inicjatywa wynikała z chęci umożliwienia słuchaczom placówki realizacji praktyki zawodowej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

4 Za tymi drzwiami funkcjonuje NaTURa Podlasia sp. z o.o.

5 To tu słuchacze – pracownicy realizując praktykę zawodową zajmują się sprawami spółki

6 Realizacja zadań wymaga wykorzystywania programów komputerowych oraz dokumentacji w formie papierowej

7 Każde przedsiębiorstwo musi być zorganizowane
Każde przedsiębiorstwo musi być zorganizowane. Sposób organizacji firmy symulacyjnej NaTURa Podlasia sp. z o.o. przedstawiono w formie schematu zwanego strukturą organizacyjną. Wyodrębnienie działów i zależności funkcjonalnych ułatwia zorganizowanie pracy.

8 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

9 Przedmiot działalności:
świadczenie usług turystycznych, pilotaż i pośrednictwo turystyczne, organizowanie imprez turystycznych i uroczystości okolicznościowych. Firma funkcjonuje na Podlasiu, a jej pracownicy promują naturę Podlasia

10 W przygotowanych katalogach prezentujemy Podlasie i zachęcamy do korzystania z naszych ofert

11 Firmę symulacyjną prowadzą słuchacze Szkoły Policealnej Nr 5 kształcący się zawodach:
technik administracji technik prac biurowych Słuchacze pracują w pięciu działach: Sekretariat Dział kadr Dział marketingu Księgowość Dział handlowy

12 Pracę słuchaczy nadzoruje nauczyciel
Pracę słuchaczy nadzoruje nauczyciel. Pracownicy każdego działu mają wyznaczone cele do wykonania, których realizacja wymaga zastosowania w symulowanej praktyce wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych. Tu słuchacze konfrontują teorię z praktyką, uzupełniają dotychczasową wiedzę, zdobywają umiejętności praktyczne, uczą się pracy w zespole.

13 Firma symulacyjna jest zorganizowana na wzór prawdziwego przedsiębiorstwa. Ważne jest aby słuchacze poznali funkcjonowanie autentycznego przedsiębiorstwa, stąd też wynikały nasze działania w kierunku pozyskania firmy patronackiej, które zakończyły się sukcesem.

14 Od 12 maja 2010 roku firma symulacyjna NaTURa Podlasia sp. z o. o
Od 12 maja 2010 roku firma symulacyjna NaTURa Podlasia sp. z o.o. została objęta patronatem dwóch firm: Turlomza.pl oraz Centrum Informacji Turystycznej NARWIA.pl. Jest to efekt podpisania w dniu 12 maja 2010 roku umowy patronackiej. Wkach oswiatowych

15 Umowę patronacką podpisują Bożena Barbara Krasnodębska - Dyrektor CKU w Białymstoku i Mariusz Staniurski – przedstawiciel firm patronackich.

16 Korzyści wynikające z podpisania umowy patronackiej:
wsparcie merytoryczne i rzeczowe uzyskanie przez słuchaczy praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia nowoczesnego przedsiębiorstwa turystycznego. rozwijanie kompetencji pożądanych na rynku pracy.

17 Od początku funkcjonowania naszej firmy utrzymujemy stały kontakt z Centralą Firm Symulacyjnych „CENSYM” w Zielonej Górze Centrala informuje nas na bieżąco o różnego rodzaju przedsięwzięciach: szkoleniach, konferencjach, targach firm symulacyjnych oraz działaniach EUROPEN-u.

18 NaTURa Podlasia sp. z o.o. uczestniczyła w dniach kwietnia 2009 w VII Międzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych w Zielonej Górze. Dzięki Targom mieliśmy możliwość bezpośrednich kontaktów z innymi firmami symulacyjnymi; podpisano umowy kupna – sprzedaży.

19 Plany na przyszłość: Kontynuacja realizacji praktyk zawodowych
Realizacja projektu: „Dzień z praktyką w firmie symulacyjnej” skierowanego do licealistów. Prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych Nawiązanie współpracy z pracodawcami

20 Dane kontaktowe NaTURa Podlasia sp.z.o.o. ul. Żabia Białystok


Pobierz ppt "Tu mieści się Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku oraz firma symulacyjna NaTURa Podlasia sp. z o. o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google