Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tu mieści się Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku oraz firma symulacyjna NaTURa Podlasia sp. z o. o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tu mieści się Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku oraz firma symulacyjna NaTURa Podlasia sp. z o. o."— Zapis prezentacji:

1 Tu mieści się Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku oraz firma symulacyjna NaTURa Podlasia sp. z o. o.

2 Firma symulacyjna NaTURa Podlasia sp. z o.o funkcjonuje w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku powołano uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 marca 2005 roku.

3 6 października 2008 roku z inicjatywy dyrekcji Centrum i nauczycieli przedmiotów zawodowych utworzono turystyczną firmę symulacyjną NaTURa Podlasia sp. z o. o. Inicjatywa wynikała z chęci umożliwienia słuchaczom placówki realizacji praktyki zawodowej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

4 Za tymi drzwiami funkcjonuje NaTURa Podlasia sp. z o.o.

5 To tu słuchacze – pracownicy realizując praktykę zawodową zajmują się sprawami spółki

6 Realizacja zadań wymaga wykorzystywania programów komputerowych oraz dokumentacji w formie papierowej

7 Każde przedsiębiorstwo musi być zorganizowane. Sposób organizacji firmy symulacyjnej NaTURa Podlasia sp. z o.o. przedstawiono w formie schematu zwanego strukturą organizacyjną. Wyodrębnienie działów i zależności funkcjonalnych ułatwia zorganizowanie pracy.

8

9 Przedmiot działalności: świadczenie usług turystycznych, świadczenie usług turystycznych, pilotaż i pośrednictwo turystyczne, pilotaż i pośrednictwo turystyczne, organizowanie imprez turystycznych i uroczystości okolicznościowych. organizowanie imprez turystycznych i uroczystości okolicznościowych. Firma funkcjonuje na Podlasiu, a jej pracownicy promują naturę Podlasia

10 W przygotowanych katalogach prezentujemy Podlasie i zachęcamy do korzystania z naszych ofert

11 Firmę symulacyjną prowadzą słuchacze Szkoły Policealnej Nr 5 kształcący się zawodach: technik administracji technik administracji technik prac biurowych technik prac biurowych Słuchacze pracują w pięciu działach: Sekretariat Sekretariat Dział kadr Dział kadr Dział marketingu Dział marketingu Księgowość Księgowość Dział handlowy Dział handlowy

12 Pracę słuchaczy nadzoruje nauczyciel. Pracownicy każdego działu mają wyznaczone cele do wykonania, których realizacja wymaga zastosowania w symulowanej praktyce wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych. Tu słuchacze konfrontują teorię z praktyką, uzupełniają dotychczasową wiedzę, zdobywają umiejętności praktyczne, uczą się pracy w zespole.

13 Firma symulacyjna jest zorganizowana na wzór prawdziwego przedsiębiorstwa. Ważne jest aby słuchacze poznali funkcjonowanie autentycznego przedsiębiorstwa, stąd też wynikały nasze działania w kierunku pozyskania firmy patronackiej, które zakończyły się sukcesem.

14 Od 12 maja 2010 roku firma symulacyjna NaTURa Podlasia sp. z o.o. została objęta patronatem dwóch firm: Turlomza.pl oraz Centrum Informacji Turystycznej NARWIA.pl. Jest to efekt podpisania w dniu 12 maja 2010 roku umowy patronackiej.

15 Umowę patronacką podpisują Bożena Barbara Krasnodębska - Dyrektor CKU w Białymstoku i Mariusz Staniurski – przedstawiciel firm patronackich.

16 wsparcie merytoryczne i rzeczowe wsparcie merytoryczne i rzeczowe uzyskanie przez słuchaczy praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia nowoczesnego przedsiębiorstwa turystycznego. uzyskanie przez słuchaczy praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia nowoczesnego przedsiębiorstwa turystycznego. rozwijanie kompetencji pożądanych na rynku pracy. rozwijanie kompetencji pożądanych na rynku pracy.

17 Od początku funkcjonowania naszej firmy utrzymujemy stały kontakt z Centralą Firm Symulacyjnych CENSYM w Zielonej Górze Centrala informuje nas na bieżąco o różnego rodzaju przedsięwzięciach: szkoleniach, konferencjach, targach firm symulacyjnych oraz działaniach EUROPEN-u.

18 NaTURa Podlasia sp. z o.o. uczestniczyła w dniach 21- 22 kwietnia 2009 w VII Międzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych w Zielonej Górze. Dzięki Targom mieliśmy możliwość bezpośrednich kontaktów z innymi firmami symulacyjnymi; podpisano umowy kupna – sprzedaży.

19 Kontynuacja realizacji praktyk zawodowych Realizacja projektu: Dzień z praktyką w firmie symulacyjnej skierowanego do licealistów. Realizacja projektu: Dzień z praktyką w firmie symulacyjnej skierowanego do licealistów. Prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych Prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych Nawiązanie współpracy z pracodawcami Nawiązanie współpracy z pracodawcami

20 NaTURa Podlasia sp.z.o.o. ul. Żabia 5 15-488 Białystok naturapodlasia@ckubialystok.plwww.ckubialystok.pl


Pobierz ppt "Tu mieści się Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku oraz firma symulacyjna NaTURa Podlasia sp. z o. o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google