Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZSP nr 1 w Łodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZSP nr 1 w Łodzi."— Zapis prezentacji:

1 ZSP nr 1 w Łodzi

2 ZSP nr 1 wczoraj… ZSP nr 1 w Łodzi

3 ZSP nr 1 ma już 100 lat Najważniejsze daty z historii szkoły:
1904 utworzenie Miejskiej Szkoły Handlowej Męskiej w Łodzi 1936 szkoła uzyskuje status szkoły średniej 1965 przeniesienie szkoły do nowego budynku przy ulicy Drewnowskiej 171 1977 wyróżnienie szkoły Medalem Komisji Edukacji Naukowej i Złotą Odznaką Schronisk Młodzieżowych 1988 Przyjęcie szkoły do „Klubu Przodujących Szkół” w Polsce 1997 wyróżnienie szkoły Honorową Odznaką XXV-lecia Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich 2002 Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 2008 Szkoła otrzymuje „Certyfikat szkoły innowacyjnej” 2009 Certyfikat w zakresie optymalizacji współdziałania szkoły z rynkiem pracy na rzecz osiągania przez uczniów i nauczycieli kwalifikacji zawodowych. ZSP nr 1 w Łodzi

4 ZSP nr 1 dziś… ZSP nr 1 w Łodzi

5 SZKOŁA NASZA KSZTAŁCI MŁODZIEŻ ZGODNIE ZE STANDARDAMI KRAJOWYMI PRZY WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI, BUDUJEMY TOŻSAMOŚĆ WIODĄCEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W REGIONIE. ZSP nr 1 w Łodzi

6 ZSP nr 1 oferta edukacyjna kształcenia zawodowego
Technikum nr 1 – kształcenie w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej XXXVI Liceum Ogólnokształcące Szkoła Policealna nr 1- kształcenie w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik administracji ZSP nr 1 w Łodzi

7 ZSP nr 1 oferta edukacyjna kształcenia zawodowego
Technik ekonomista Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywanie czynności związanych z organizacją wszystkich procesów od zaopatrzenia do sprzedaży produktów i usług, prowadzenie prac związanych z planowaniem i sprawozdawczością, polityką personalną, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych, wykonywanie typowych prac biurowych. ZSP nr 1 w Łodzi

8 ZSP nr 1 oferta edukacyjna kształcenia zawodowego
Technik hotelarstwa Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: kompleksowa obsługa klientów w obiektach hotelarskich, utrzymywanie czystości i porządku w obiektach hotelarskich, organizowanie usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich, oferowanie, promowanie i sprzedawanie usług hotelarskich. ZSP nr 1 w Łodzi

9 ZSP nr 1 oferta edukacyjna kształcenia zawodowego
Technik obsługi turystycznej Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: kompleksowa obsługa klientów w biurze podróży, przygotowanie, realizacja, sprzedaż i rozliczanie imprez turystycznych, promowanie biura podróży i produktów turystycznych. ZSP nr 1 w Łodzi

10 4 - letni cykl kształcenia
ZSP nr 1 Technik hotelarstwa Technik ekonomista Technik obsługi turystycznej 4 - letni cykl kształcenia Nauka kończy się: egzaminem maturalnym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje absolwent otrzymuje tytuł technika. Absolwent szkoły może pracować w obiektach hotelarskich różnych typów i kategorii oraz ośrodkach kolonijnych i wypoczynkowych, uzdrowiskach, domach pomocy społecznej, domach studenckich i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. ZSP nr 1 w Łodzi

11 PRAKTYKI ZAWODOWE Celem praktyki zawodowej jest pogłębianie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy, przy wykonywaniu różnych czynności. HOTELARZ Poznaje praktyczne wykonywanie zawodu: w renomowanych hotelach w Łodzi: Andels, Centrum, Focus, Grand, Ambasador, Reymont, Campanille, Ibis, Kacperski, w hotelach na terenie Polski, które podjęły współpracę ze szkołą np. Manor Hause w Chlewiskach, Sheraton w Warszawie, ST. George w Kudowie Zdrój i Ciechocinku i wiele innych. TURYSTA Poznaje praktyczne wykonywanie zawodu w renomowanych łódzkich biurach podróży: Hentur, Harctur, Triada, Scan Holiday, Gromada, Almatur i wiele innych. EKONOMISTA Poznaje praktyczne wykonywanie zawodu w oddziałach banku PKO BP, biurach rachunkowych i różnych jednostkach gospodarczych. ZSP nr 1 w Łodzi

12 ZSP nr 1 to szkoła, która posiada nowoczesne pracownie przedmiotowe do kształcenia zawodowego…
biblioteka i czytelnia z centrum multimedialnym, pracownia przedmiotowa do kształcenia w zawodzie technik ekonomista wyposażona w stanowiska biurowo – księgowe, pracownia przedmiotowa do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa wyposażona w jednostkę mieszkalną i węzeł sanitarny, sala gimnastyczna z siłownią, bilard, tenis stołowy. ZSP nr 1 w Łodzi

13 ZSP nr 1 to szkoła, która posiada nowoczesne pracownie przedmiotowe do kształcenia zawodowego...
ZSP nr 1 w Łodzi

14 obóz integracyjny dla uczniów klas pierwszych,
W ZSP nr 1 organizujemy: obóz integracyjny dla uczniów klas pierwszych, Turniej Wiedzy Matematyczno – Przyrodniczej, sportowe konkursy międzyszkolne, imprezy okolicznościowe, wycieczki metodyczne, Sesję Popularnonaukową „Świat wokół nas”. ZSP nr 1 w Łodzi

15 W ZSP nr 1 działają koła zainteresowań
Teatr szkolny "Furtka„, Szkolne Koło Europejskie, Szkolny Klub Sportowy, Koło informatyczne, SZOK, Koło szachowe, Koło turystyczne, Koło PCK Koło kulinarne, Koło muzyczne, Centrum Obsługi Imprez Szkolnych i nie tylko ... . ZSP nr 1 w Łodzi

16 egzaminatorzy przedmiotów ogólnokształcących,
W ZSP nr 1 zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli. Wśród nauczycieli są: egzaminatorzy w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, technik administracji, technik obsługi turystycznej, egzaminatorzy przedmiotów ogólnokształcących, autorzy standardów egzaminacyjnych, autorzy standardów kwalifikacji zawodowych, autorzy materiałów egzaminacyjnych, autorzy podręczników i innych publikacji. ZSP nr 1 w Łodzi

17 ZSP nr 1 - inicjatywy W roku szkolnym 2007/08 w ramach projektu „Zapraszamy do współpracy” uruchomiono pracownię dydaktyczną do kształcenia zawodowego dla technika hotelarstwa, wyposażoną w konkretne stanowiska pracy. Pracownia ta umożliwia profesjonalne przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu. W procesie kształcenia odchodzimy od pamięciowego odtwarzania procedur pracy kształtując praktyczne umiejętności zawodowe związane z kompleksową obsługą gości hotelowych, w szczególności umiejętności stosowania procedur pracy. Dzięki temu uczniowie są dobrze przygotowani do praktyk zawodowych, a w konsekwencji do przyszłej pracy. Takie kształcenie daje nam pewność, że absolwenci szkoły spełnią wymagania stawiane przez pracodawców. ZSP nr 1 w Łodzi

18 ZSP nr 1 - Technik hotelarstwa - inicjatywy
„Centrum obsługi imprez szkolnych i nie tylko…..”, powstało z chwilą utworzenia w szkole technikum hotelarskiego. W Centrum uczniowie: obsługują konferencje, imprezy okolicznościowe, dekorują stoły okolicznościowe, przygotowują potrawy. Podczas wykonywanych zadań młodzież pokonuje słabości oraz poznaje istotę „gościnności”, stosuje zasady savoir-vivre. ZSP nr 1 w Łodzi

19 ZSP nr 1 - inicjatywy Obszary współpracy z podmiotami gospodarczymi regionu: praktyki zawodowe w renomowanych hotelach, biurach podróży i podmiotach branży ekonomicznej, wycieczki metodyczne do hoteli, na targi hotelarskie, do muzeów i innych atrakcji turystycznych regionu, banków, wycieczki na Giełdę Papierów Wartościowych, spotkania z przedstawicielami branży, udostępnienie branżowych materiałów reklamowo-informacyjnych, pomoc rzeczowa, doradztwo zawodowe, udział uczniów w szkoleniach organizowanych przez pracodawców. ZSP nr 1 w Łodzi

20 ZSP nr 1 w Łodzi współpracuje z Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP w zakresie udziału w realizacji ważnego dla edukacji regionalnej projektu analityczno-badawczego „Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego”. Uczniowie ZSP nr 1 w ramach wolontariatu wykonali badania ankietowe w terenie – luty 2010. ZSP nr 1 w Łodzi 20

21 Kształcenie w zawodzie technik ekonomista od roku szkolnego 2010/2011 realizowane jest w oparciu o modułowy program kształcenia w zawodzie. ZSP nr 1 w Łodzi 21

22 W 2010 roku na terenie naszej szkoły rozpoczęła się realizacja projektu „Moje boisko – Orlik 2012”.
ZSP nr 1 w Łodzi 22

23 ZSP nr 1 – inicjatywy w ramach projektu „Zapraszamy do współpracy”
Od dwóch w naszej szkole odbywają się Konferencja dla Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Hotelarskich i Turystycznych o zasięgu regionalnym. Podczas Konferencji odbyły się tematyczne szkolenia: „Organizacja imprez biznesowych w hotelach” „Nowatorskie koncepcje w hotelarstwie” ZSP nr 1 w Łodzi

24 ZSP nr 1 jutro… ZSP nr 1 w Łodzi

25 „ZSP nr 1 najlepszą szkołą zawodową w regionie.”
MISJA SZKOŁY „ZSP nr 1 najlepszą szkołą zawodową w regionie.” ZSP nr 1 w Łodzi

26 Zapraszamy do naszej szkoły
Łódź ul. Drewnowska tel ZSP nr 1 w Łodzi


Pobierz ppt "ZSP nr 1 w Łodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google