Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZSP nr 1 w Łodzi. ZSP nr 1 wczoraj… ZSP nr 1 ma już 100 lat 1904utworzenie Miejskiej Szkoły Handlowej Męskiej w Łodzi 1936szkoła uzyskuje status szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZSP nr 1 w Łodzi. ZSP nr 1 wczoraj… ZSP nr 1 ma już 100 lat 1904utworzenie Miejskiej Szkoły Handlowej Męskiej w Łodzi 1936szkoła uzyskuje status szkoły."— Zapis prezentacji:

1 ZSP nr 1 w Łodzi

2 ZSP nr 1 wczoraj…

3 ZSP nr 1 ma już 100 lat 1904utworzenie Miejskiej Szkoły Handlowej Męskiej w Łodzi 1936szkoła uzyskuje status szkoły średniej 1965przeniesienie szkoły do nowego budynku przy ulicy Drewnowskiej wyróżnienie szkoły Medalem Komisji Edukacji Naukowej i Złotą Odznaką Schronisk Młodzieżowych 1988Przyjęcie szkoły do Klubu Przodujących Szkół w Polsce 1997wyróżnienie szkoły Honorową Odznaką XXV-lecia Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich 2002Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr Szkoła otrzymuje Certyfikat szkoły innowacyjnej 2009 Certyfikat w zakresie optymalizacji współdziałania szkoły z rynkiem pracy na rzecz osiągania przez uczniów i nauczycieli kwalifikacji zawodowych. ZSP nr 1 w Łodzi Najważniejsze daty z historii szkoły:

4 ZSP nr 1 w Łodzi ZSP nr 1 dziś…

5 SZKOŁA NASZA KSZTAŁCI MŁODZIEŻ ZGODNIE ZE STANDARDAMI KRAJOWYMI PRZY WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI, BUDUJEMY TOŻSAMOŚĆ WIODĄCEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W REGIONIE. ZSP nr 1 w Łodzi

6 ZSP nr 1 oferta edukacyjna kształcenia zawodowego Technikum nr 1 – kształcenie w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej Technikum nr 1 – kształcenie w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej XXXVI Liceum Ogólnokształcące XXXVI Liceum Ogólnokształcące Szkoła Policealna nr 1- kształcenie w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik administracji Szkoła Policealna nr 1- kształcenie w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik administracji ZSP nr 1 w Łodzi

7 Technik ekonomista Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywanie czynności związanych z organizacją wszystkich procesów od zaopatrzenia do sprzedaży produktów i usług, wykonywanie czynności związanych z organizacją wszystkich procesów od zaopatrzenia do sprzedaży produktów i usług, prowadzenie prac związanych z planowaniem i sprawozdawczością, polityką personalną, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych, prowadzenie prac związanych z planowaniem i sprawozdawczością, polityką personalną, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych, wykonywanie typowych prac biurowych. wykonywanie typowych prac biurowych. ZSP nr 1 w Łodzi ZSP nr 1 oferta edukacyjna kształcenia zawodowego

8 Technik hotelarstwa Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: kompleksowa obsługa klientów w obiektach hotelarskich, kompleksowa obsługa klientów w obiektach hotelarskich, utrzymywanie czystości i porządku w obiektach hotelarskich, utrzymywanie czystości i porządku w obiektach hotelarskich, organizowanie usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich, organizowanie usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich, oferowanie, promowanie i sprzedawanie usług hotelarskich. oferowanie, promowanie i sprzedawanie usług hotelarskich. ZSP nr 1 oferta edukacyjna kształcenia zawodowego ZSP nr 1 w Łodzi

9 Technik obsługi turystycznej Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: kompleksowa obsługa klientów w biurze podróży, kompleksowa obsługa klientów w biurze podróży, przygotowanie, realizacja, sprzedaż i rozliczanie imprez turystycznych, przygotowanie, realizacja, sprzedaż i rozliczanie imprez turystycznych, promowanie biura podróży i produktów turystycznych. promowanie biura podróży i produktów turystycznych. ZSP nr 1 w Łodzi ZSP nr 1 oferta edukacyjna kształcenia zawodowego

10 ZSP nr 1 Technik hotelarstwa Technik ekonomista Technik obsługi turystycznej 4 - letni cykl kształcenia Nauka kończy się: egzaminem maturalnym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje absolwent otrzymuje tytuł technika. Absolwent szkoły może pracować w obiektach hotelarskich różnych typów i kategorii oraz ośrodkach kolonijnych i wypoczynkowych, uzdrowiskach, domach pomocy społecznej, domach studenckich i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. ZSP nr 1 w Łodzi

11 PRAKTYKI ZAWODOWE Celem praktyki zawodowej jest pogłębianie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy, przy wykonywaniu różnych czynności. Celem praktyki zawodowej jest pogłębianie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy, przy wykonywaniu różnych czynności.HOTELARZ Poznaje praktyczne wykonywanie zawodu: w renomowanych hotelach w Łodzi: Andels, Centrum, Focus, Grand, Ambasador, Reymont, Campanille, Ibis, Kacperski, w renomowanych hotelach w Łodzi: Andels, Centrum, Focus, Grand, Ambasador, Reymont, Campanille, Ibis, Kacperski, w hotelach na terenie Polski, które podjęły współpracę ze szkołą np. Manor Hause w Chlewiskach, Sheraton w Warszawie, ST. George w Kudowie Zdrój i Ciechocinku i wiele innych. w hotelach na terenie Polski, które podjęły współpracę ze szkołą np. Manor Hause w Chlewiskach, Sheraton w Warszawie, ST. George w Kudowie Zdrój i Ciechocinku i wiele innych.TURYSTA Poznaje praktyczne wykonywanie zawodu w renomowanych łódzkich biurach podróży: Hentur, Harctur, Triada, Scan Holiday, Gromada, Almatur i wiele innych. EKONOMISTA Poznaje praktyczne wykonywanie zawodu w oddziałach banku PKO BP, biurach rachunkowych i różnych jednostkach gospodarczych. ZSP nr 1 w Łodzi

12 sala gimnastyczna z siłownią, bilard, tenis stołowy. sala gimnastyczna z siłownią, bilard, tenis stołowy. pracownia przedmiotowa do kształcenia w zawodzie technik ekonomista wyposażona w stanowiska biurowo – księgowe, pracownia przedmiotowa do kształcenia w zawodzie technik ekonomista wyposażona w stanowiska biurowo – księgowe, pracownia przedmiotowa do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa wyposażona w jednostkę mieszkalną i węzeł sanitarny, pracownia przedmiotowa do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa wyposażona w jednostkę mieszkalną i węzeł sanitarny, biblioteka i czytelnia z centrum multimedialnym, biblioteka i czytelnia z centrum multimedialnym, ZSP nr 1 to szkoła, która posiada nowoczesne pracownie przedmiotowe do kształcenia zawodowego… ZSP nr 1 w Łodzi

13 ZSP nr 1 to szkoła, która posiada nowoczesne pracownie przedmiotowe do kształcenia zawodowego... ZSP nr 1 w Łodzi

14 W ZSP nr 1 organizujemy: obóz integracyjny dla uczniów klas pierwszych, obóz integracyjny dla uczniów klas pierwszych, Turniej Wiedzy Matematyczno – Przyrodniczej, Turniej Wiedzy Matematyczno – Przyrodniczej, sportowe konkursy międzyszkolne, sportowe konkursy międzyszkolne, imprezy okolicznościowe, imprezy okolicznościowe, wycieczki metodyczne, wycieczki metodyczne, Sesję Popularnonaukową Świat wokół nas. Sesję Popularnonaukową Świat wokół nas. ZSP nr 1 w Łodzi

15 W ZSP nr 1 działają koła zainteresowań Teatr szkolny "Furtka, Szkolne Koło Europejskie, Szkolny Klub Sportowy, Koło informatyczne, SZOK, Koło szachowe, Koło turystyczne, Koło PCK Koło kulinarne, Koło muzyczne, Centrum Obsługi Imprez Szkolnych i nie tylko.... ZSP nr 1 w Łodzi

16 W ZSP nr 1 zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli. Wśród nauczycieli są: egzaminatorzy w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, technik administracji, technik obsługi turystycznej, egzaminatorzy w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, technik administracji, technik obsługi turystycznej, egzaminatorzy przedmiotów ogólnokształcących, egzaminatorzy przedmiotów ogólnokształcących, autorzy standardów egzaminacyjnych, autorzy standardów egzaminacyjnych, autorzy standardów kwalifikacji zawodowych, autorzy standardów kwalifikacji zawodowych, autorzy materiałów egzaminacyjnych, autorzy materiałów egzaminacyjnych, autorzy podręczników i innych publikacji. autorzy podręczników i innych publikacji. ZSP nr 1 w Łodzi

17 ZSP nr 1 - inicjatywy W roku szkolnym 2007/08 w ramach projektu Zapraszamy do współpracy uruchomiono pracownię dydaktyczną do kształcenia zawodowego dla technika hotelarstwa, wyposażoną w konkretne stanowiska pracy. W roku szkolnym 2007/08 w ramach projektu Zapraszamy do współpracy uruchomiono pracownię dydaktyczną do kształcenia zawodowego dla technika hotelarstwa, wyposażoną w konkretne stanowiska pracy. Pracownia ta umożliwia profesjonalne przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu. Pracownia ta umożliwia profesjonalne przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu. W procesie kształcenia odchodzimy od pamięciowego odtwarzania procedur pracy kształtując praktyczne umiejętności zawodowe związane z kompleksową obsługą gości hotelowych, w szczególności umiejętności stosowania procedur pracy. Dzięki temu uczniowie są dobrze przygotowani do praktyk zawodowych, a w konsekwencji do przyszłej pracy. Takie kształcenie daje nam pewność, że absolwenci szkoły spełnią wymagania stawiane przez pracodawców. ZSP nr 1 w Łodzi

18 ZSP nr 1 - Technik hotelarstwa - inicjatywy Centrum obsługi imprez szkolnych i nie tylko….., powstało z chwilą utworzenia w szkole technikum hotelarskiego. W Centrum uczniowie: obsługują konferencje, imprezy okolicznościowe, obsługują konferencje, imprezy okolicznościowe, dekorują stoły okolicznościowe, dekorują stoły okolicznościowe, przygotowują potrawy. przygotowują potrawy. Podczas wykonywanych zadań młodzież pokonuje słabości oraz poznaje istotę gościnności, stosuje zasady savoir-vivre. stosuje zasady savoir-vivre. ZSP nr 1 w Łodzi

19 ZSP nr 1 - inicjatywy Obszary współpracy z podmiotami gospodarczymi regionu: Obszary współpracy z podmiotami gospodarczymi regionu: praktyki zawodowe w renomowanych hotelach, biurach podróży i podmiotach branży ekonomicznej, praktyki zawodowe w renomowanych hotelach, biurach podróży i podmiotach branży ekonomicznej, wycieczki metodyczne do hoteli, na targi hotelarskie, do muzeów i innych atrakcji turystycznych regionu, banków, wycieczki na Giełdę Papierów Wartościowych, wycieczki metodyczne do hoteli, na targi hotelarskie, do muzeów i innych atrakcji turystycznych regionu, banków, wycieczki na Giełdę Papierów Wartościowych, spotkania z przedstawicielami branży, spotkania z przedstawicielami branży, udostępnienie branżowych materiałów reklamowo- informacyjnych, udostępnienie branżowych materiałów reklamowo- informacyjnych, pomoc rzeczowa, pomoc rzeczowa, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe, udział uczniów w szkoleniach organizowanych przez pracodawców. udział uczniów w szkoleniach organizowanych przez pracodawców. ZSP nr 1 w Łodzi

20 ZSP nr 1 w Łodzi współpracuje z Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP w zakresie udziału w realizacji ważnego dla edukacji regionalnej projektu analityczno-badawczego Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego. Uczniowie ZSP nr 1 w ramach wolontariatu wykonali badania ankietowe w terenie – luty ZSP nr 1 w Łodzi współpracuje z Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP w zakresie udziału w realizacji ważnego dla edukacji regionalnej projektu analityczno-badawczego Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego. Uczniowie ZSP nr 1 w ramach wolontariatu wykonali badania ankietowe w terenie – luty ZSP nr 1 w Łodzi

21 Kształcenie w zawodzie technik ekonomista od roku szkolnego 2010/2011 realizowane jest w oparciu o modułowy program kształcenia w zawodzie. ZSP nr 1 w Łodzi

22 W 2010 roku na terenie naszej szkoły rozpoczęła się realizacja projektu Moje boisko – Orlik ZSP nr 1 w Łodzi

23 ZSP nr 1 – inicjatywy w ramach projektu Zapraszamy do współpracy Od dwóch w naszej szkole odbywają się Konferencja dla Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Hotelarskich i Turystycznych o zasięgu regionalnym. Podczas Konferencji odbyły się tematyczne szkolenia: Od dwóch w naszej szkole odbywają się Konferencja dla Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Hotelarskich i Turystycznych o zasięgu regionalnym. Podczas Konferencji odbyły się tematyczne szkolenia: - Organizacja imprez biznesowych w hotelach - Nowatorskie koncepcje w hotelarstwie ZSP nr 1 w Łodzi

24 ZSP nr 1 jutro… ZSP nr 1 w Łodzi

25 MISJA SZKOŁY ZSP nr 1 najlepszą szkołą zawodową w regionie. ZSP nr 1 w Łodzi

26 Zapraszamy do naszej szkoły Łódź ul. Drewnowska 171 tel Łódź ul. Drewnowska 171 tel ZSP nr 1 w Łodzi


Pobierz ppt "ZSP nr 1 w Łodzi. ZSP nr 1 wczoraj… ZSP nr 1 ma już 100 lat 1904utworzenie Miejskiej Szkoły Handlowej Męskiej w Łodzi 1936szkoła uzyskuje status szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google