Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1905 - 2001 prof. dr Jadwiga Jakubowska, dr h.c..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1905 - 2001 prof. dr Jadwiga Jakubowska, dr h.c.."— Zapis prezentacji:

1 1905 - 2001 prof. dr Jadwiga Jakubowska, dr h.c.

2 1929 – magister inżynier Wydział Ogrodniczy SGGW, specjalizacja: mikrobiologia i przemysł rolny; kierownik prof. W. Dąbrowski 1929 - 1944 - asystent Instytut Przemysłu Fermentacyjnego i Bakteriologii

3 1939 - 1944 działalność w AK ucieczka z transportu praca w Skierniewicach

4 1945 – 1947 – asystent SGGW u prof. Dąbrowskiego

5 adiunkt Katedra Fizjologii Roślin i Mikrobiologii 1947 – 1952 Uniwersytet Łódzki

6 1951 – doktor n.t. SGGW Warszawa „Wytwarzanie acetoiny przez Str. diacetilactis ” promotor: prof. E. Pijanowski

7 kierownik Katedra Mikrobiologii Technicznej 1952 Politechnika Łódzka

8 Kierownik katedry - 1952 - 1970

9 Kierownik Zespołu i specjalizacji Mikrobiologii Technicznej

10 Pożegnanie emerytalne - 1975

11 Tytuły i godności naukowe 1955 profesor nadzwyczajny (PŁ) 1972 profesor zwyczajny (PŁ)

12 1990 Doktorat Honoris Causa PŁ

13 Dorobek naukowy Autorka lub współautorka: 102 rozpraw i artykułów naukowych 30 referatów i komunikatów naukowych 89 referatów na Sympozjach i Sesjach Naukowych prezentowanych za granicą 48 artykułów przeglądowych i popularno - naukowych 1 książki 2 rozdziałów w podręczniku zagranicznym 2 skryptów 1 patentu

14 Przemysł mleczarski 1936-1937 Wykrycie i opisanie nowego szczepu bakterii mlekowych Streptococcus diacetilactis – wspólnie z prof. E. Pijanowskim

15 Przemysł mleczarski Fizjologia i metabolizm bakterii mlekowych hodowle ciągłe i okresowe otrzymywanie zagęszczonych, zamrożonych osadów bakterii mlekowych Zagadnienia nowatorskie w Kraju Wdrożenia w Zakładzie Doświadczalnym Przemysłu Mleczarskiego w Garwolinie, Zakładzie Biolacta Olsztyn szkolenia, konferencje, współpraca, prace doktorskie, habilitacyjne, dyplomowe, publikacje

16 Przemysł fermentacyjny gorzelnictwo, winiarstwo, piwowarstwo, drożdżownictwo nowe odmiany drożdży: Syrena, Ja 64, Gdańsk analityka mikrobiologiczna kontrole mikrobiologiczne opracowanie podstaw instrukcji kontroli cyklu produkcyjnego

17 Produkcja kwasów organicznych Kwas itakonowy i itawinowy 10-letni cykl badań na zlecenie Departamentu Rolnictwa USA otrzymanie aktywnych mutantów (przekazano do USA) opracowanie nowej technologii wyróżnienie Departamentu Rolnictwa USA i Wydziału V PAN konferencje, współpraca, prace doktorskie, dyplomowe, publikacje, rozdziały w podręcznikach zagranicznych

18 Produkcja kwasów organicznych Kwas cytrynowy cykl produkcyjny metabolizm szczepów kontrola aktywności szczepów utylizacja grzybni uzdatnianie melas.

19 Przemysł farmaceutyczny ulepszanie szczepów nizynotwórczych badanie czystości mikrobiologicznej dekstranu suchego produkcja kwasu giberelinowego inne produkty Współpraca z KZF Polfa

20 Biokorozja materiałów technicznych przemysł włókienniczy – kazeina włókiennicza – produkty włókiennicze farby i lakiery powłoki techniczne materiały elektroizolacyjne inne

21 3 konferencje „Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych”

22 Kolekcja Czystych Kultur ŁOCK 105

23 Szczepy z przedwojennej kolekcji SGGW, z IHAR w Bydgoszczy, kolekcji węgierskiej, szczepy własne oraz zdeponowane (ok. 700) Członek WFCC – Międzynarodowej Kolekcji Czystych Kultur

24 Działalność dydaktyczna wykłady laboratoria seminaria zajęcia ogólne i specjalistyczne 19 programów nauczania dla uczelni technicznych – opracowanie i realizacja szkolenia specjalistyczne, kursy (przemysł rolno-spoż., sanepidy i inne)

25 Działalność dydaktyczna Wydział Chemii Spożywczej Wydział Włókienniczy Wydział Mechaniczny Wydział Chemiczny Wydział Towaroznawstwa WSE Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UŁ

26 Od 1958 roku specjalizacja Mikrobiologia techniczna Do 1975 roku 180 absolwentów 3 wyróżnienia ogólnopolskie

27 Kształcenie kadry naukowej 20 prac doktorskich 7 doktorów habilitowanych 4 profesorów Ponad 90 recenzji (stopnie i tytuły naukowe)

28 Współpraca z zagranicą Francja Czechosłowacja NRD Szwajcaria Finlandia Jugosławia ZSRR Wlk. Brytania

29 Wieloletnia współpraca

30 Wyniki współpracy staże konsultacje seminaria publikacje rozdziały w podręcznikach

31 Funkcje w PŁ Prodziekan ds. Nauki Wydziału Chemii Spożywczej - 1960 - 1962 delegat Wydziału do Senatu - członek Komisji ds. Rozwoju Młodej Kadry Naukowej Komisja ds. Zatrudnienia Absolwentów Komisja ds. Nagród Komisja Dyscyplinarna dla pracowników naukowych Komisja Naukowa ZNP PŁ kierownik specjalizacji do 1975 r redaktor Zeszytów naukowych Chemii Spożywczej opiekun koła naukowego i studium doktoranckiego

32 Działalność społeczna i środowiskowa Międzynarodowa Komisja Drożdżowa (YYC) Komitet Mikrobiologii PAN (członek honorowy) Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN (członek honorowy) Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (członek honorowy) Łódzkie Towarzystwo Naukowe Polskie Towarzystwo Biochemików Polskie Towarzystwo Chemiczne Towarzystwo Przyrodnicze im. M. Kopernika

33 Działalność społeczna i środowiskowa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego NOT Krajowa Komisja Mleczarska Rada Naukowa Instytutu Przemysłu Fermentacyjnego Rada Naukowa Instytutu Mleczarstwa Rada Naukowa Instytutu Antybiotyków Rada Naukowa Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN członek rady redakcyjnej Acta Microbiologica Polonica członek rady redakcyjnej Postępów Mikrobiologii

34 Działalność społeczna i środowiskowa Społeczny Komitet Budowy Filharmonii w Łodzi

35 Nagrody i odznaczenia Krzyż Walecznych Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Honorowa Odznaka Miasta Łodzi Odznaka Zasłużony Nauczyciel PRL Złota Odznaka Honorowa NOT Złota Odznaka Zasłuż. Pracownika Przem. Spoż. i Skupu 4 Nagrody Min. Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki 2 Nagrody Wydziału II PAN Nagroda Łódzkiego Towarzystwa Naukowego Ogółem 24

36 Medal im. Michała Oczapowskiego Wyróżnienie Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN

37 Prof. dr Jadwiga Jakubowska utworzyła w Politechnice Łódzkiej i w Kraju oryginalną, nowoczesną szkołę naukową i dydaktyczną, powiązaną ze wszystkimi obszarami technologicznymi i technicznymi, w których działalność mikrobiologiczna istnieje. Szkoła ta nadal działa i rozwija się.

38 9.10.2001 r. Pielęgnowanie pamięci nauczycieli i wychowawców, którym zawdzięczamy rozwój życia duchowego, umiejętności i wiedzę, wrażliwość na dobro, piękno i prawdę jest wyrazem dojrzałej kultury. (prof. Z. Libera)


Pobierz ppt "1905 - 2001 prof. dr Jadwiga Jakubowska, dr h.c.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google