Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W DYPLOMACJI I BIZNESIE PROTOKÓŁ 1 BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W DYPLOMACJI I BIZNESIE PROTOKÓŁ 1 BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC."— Zapis prezentacji:

1 W DYPLOMACJI I BIZNESIE PROTOKÓŁ 1 BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

2 Karol Bertoni Karol Bertoni ( ur. 4 października 1876, zm. 10 lutego 1967) - polski polityk, dyplomata austro-węgierski i polski, profesor. Przed I wojną światową konsul generalny Austro-Węgier w Mediolanie. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, od 1919 roku dyrektor departamentu w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 1923- 1924 kierownik MSZ (p.o. ministra) w rządzie Władysława Grabskiego. Od 1924 profesor Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie. BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

3 Karol Bertoni Rektor - Julian Makowski Prorektor - Feliks Młynarski Czł. senatu: Maurycy Chorzewski, Aleksander Jackowski, Kazimierz Kasperski, Konstanty Krzeczkowski, Zygmunt Limanowski, Edward Lipiński, Jerzy Loth, Bolesław Miklaszewski, Antoni Sujkowski, Władysław Zawadzki. Delegaci: Jan Cieślikowski, Edmund Dąbrowski, Jan Łazowski. Grono nauczające: Stanisław Arnold (dzieje gospodarcze Polski); Leon Babiński (prawo międzynarodowe prywatne i morskie), Karol Bertoni (organizacja i technika służby zagranicznej); Andrzej Bieniek (metodyka księgowości); Maurycy Chorzewski (nauka o handlu); Jan Cieśliński (język francuski); Jan Czerwiński (księgowość, bilanse); Katarzyna O'Donoghue BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

4 Stefan hr. Przeździecki BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC Narutowicz patrzy na niego ze zdumieniem, chwieje się i upada na podłogę. Tuż przed upadkiem prezydenta chwytają Skotnicki i Przeździecki, trochę amortyzują uderzenie ciała o parkiet. Narutowicz patrzy na nich gasnącym wzrokiem, w milczeniu.

5 Tomasz Orłowski (ur. 1 sierpnia 1956 r. w Łodzi), polski dyplomata i wykładowca, ambasador RP we Francji. Jest żonaty, ma dwie córki. Z początkiem lat 90. rozpoczął karierę dyplomatyczną. Był I sekretarzem, a potem radcą w Ambasadzie RP w Paryżu, w latach 1994-1996 wicedyrektor Departamentu Europy. 1996-2001 radca-minister, potem minister pełnomocny w Ambasadzie RP w Rzymie.Tomasz Orłowski przez trzy lata był sekretarzem generalnym Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, pracował także w Departamencie Systemu Narodów Zjednoczonych i Problemów Globalnych. W 2005 r. został mianowany ambasadorem tytularnym i dyrektorem Protokołu Dyplomatycznego. Od 2007 jest ambasadorem RP we Francji. Po śmierci Mariusza Kazany objął w kwietniu 2010 ponownie obowiązki dyrektora Protokołu Dyplomatycznego. BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

6

7 Krzysztof Krajewski Krzysztof Krajewski (ur. 3 sierpnia 1963 w Warszawie) – polski politolog, Po ukończeniu studiów pracował jako doradca w Urzędzie Rady Ministrów. Od 1993 jest związany zawodowo z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Początkowo kierował Wydziałem Informacji w Departamencie Promocji, a w latach 1994–1998 był wicedyrektorem i dyrektorem Departamentu Personalnego. Od 1998 pełnił funkcję Konsula Generalnego RP w Warnie. W latach 2003–2005 pełnił obowiązki dyrektora w Sekretariacie Ministra w MSZ w randze ambasadora tytularnego. W 2005 był doradcą Marszałka Sejmu. W tym samym roku objął stanowisko Ambasadora RP w Azerbejdżanie. Po pięciu latach kierowania placówką w Baku powrócił do kraju. Objął stanowisko dyrektora Protokołu Dyplomatycznego MSZ. BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

8 Precedencja Termin precedencja wywodzi się z języka łacińskiego (praecedentia – to co poprzedza) i oznacza pierwsze miejsce, pierwszeństwo, prym. W tym znaczeniu precedencja funkcjonuje w dyplomacji jako zasada ustalania pierwszeństwa pomiędzy państwami i ich przedstawicielami Ceremonie dworskie: udziału w procesji monarszej, kolejności podpisywania dokumentów, ogłaszania przybycia przed oblicze władcy, zasiadania i wstawania od stołu. W Europie zwyczajowy porządek starszeństwa przyjął się we Francji ok. 1200 roku, w Anglii w 1266 roku (Dictum of Kenilworth), a w Rzeszy Niemieckiej w 1356 roku (Złota Bulla cesarza Karola IV)1. BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

9 Precedencja w dyplomacji ORDER OF PRECEDENCE OF HEADS OF MISSIONS AMBASSADORS HOLY SEE H. E. Mgr Józef Kowalczyk6.12.1989 GABON H. E. Mr. Albert Akendengué22.6.1995 SWAZILAND H. R. H. Prince David Mawokota Dlamini6.1.1998 DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA H. E. Mr. Kim Pyong Il 17.11.1998 SINGAPORE H. E. Mr. Victor Loh Kwok Hoong7.1.2000 CHAD H. E. Mr. Djibrine Abdoul1.3.2001 ZIMBABWE H. E. Mr. Agrippah Mutambara1.3.2002 ARGENTINA H. E. Mr. Carlos Alberto Passalacqua3.4.2002 CZECH REPUBLIC H. E. Mr. Bedřich Kopecký10.7.2002 BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Precedencja w UK Parostwo Anglii (kiedy nadane) Książę Norfolk (1483) Henry Fitzalan-Howard, hrabia Arundel i Surrey Książę Somerset (1547) Sebastian Seymour, lord Seymour Książę Richmond, Lennox i Gordon (1675) Charles Gordon-Lennox, hrabia Marchii i Kinrary Książę Grafton (1675) …………….. Książę Edynburga (1947)2 Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, książę Walii BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

19 Precedencja w Stanach Zjednoczonych Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama i pierwsza dama Michelle Obama (jeżeli jest obecna) Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i druga dama Jill Biden (jeżeli jest obecna) Gubernator (jeżeli znajduje się w swoim stanie) Burmistrz (jeżeli znajduje się w swoim mieście) Spiker Izby Reprezentantów Nancy Pelosi Prezes Sądu Najwyższego John Glover Roberts Byli prezydenci wraz z pierwszymi damami (w kolejności zajmowania urzędu):  Jimmy Carter i Rosalynn Carter (1977-1981)  George H. W. Bush i Barbara Bush (1989-1993)  Bill Clinton i Hillary Rodham Clinton (1993-2001)  George W. Bush i Laura Bush (2001-2009) Ambasador Stanów Zjednoczonych (jeżeli jest na swojej placówce) Sekretarz Stanu Hillary Clinton BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

20 Precedencja we Francji Prezydent Republiki Nicolas Sarkozy Premier François Fillon Przewodniczący Senatu Gérard Larcher Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Bernard Accoyer Byli Prezydenci Republiki:  Valéry Giscard d'Estaing  Jacques Chirac Ministrowie Rządu Republiki w kolejności ustalanej przez Prezydenta Byli Premierzy Przewodniczący Rady Konstytucyjnej Wiceprzewodniczący Rady Państwa BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

21 Precedencja w Niemczech Kolejność precedencji w Niemczech (nie ma statusu oficjalnego, ale jest nieformalnie ściśle przestrzegana): Prezydent Federalny Christian Wulff Przewodniczący Bundestagu Norbert Lammert Kanclerz Federalny Angela Merkel Przewodniczący Bundesratu (i zastępca prezydenta) Jens Böhrnsen Prezes Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Andreas Voßkuhle BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

22 Misja dyplomatyczna Konwencja Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r. 3 klasy szefów misji Ambasador i nuncjusz akredytowany przy głowach państw Poseł, minister, internuncjusz akredytowany przy… głowach państw (poselstwo przy) Charge d’affaires akredytowanych przy MSZ Zasada wcześniejszego uzgadniania kandydata, agre’ment, ewentualna odmowa bez uzasadnienia, credentials Career ambassador Political apointee (w Polsce też politycy, naukowcy, dziennikarze) Ambasador tytularny – doświadczony i specjalna misja Na lotnisku jest witany przez przedstawiciela PD, adnotacja dnia i godziny Wizyta kurtuazyjna u Dyrektora (lub zastępcy)PD i złożenie true copy i letter of recall i prosi o wyznaczenie daty ceremonii W okresie oczekiwania powinien powstrzymać się od wszelkich kontaktów i wywiadów (wyjątek to dziekan korpusu d) BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

23 Wiza dla prezydenta Czy uczestniczył Pan w ludobójstwie? Czy brał Pan udział w prześladowaniach prowadzonych przez nazistowski rząd Niemiec? Trudnił się Pan prostytucją lub stręczycielstwem Te dość osobliwe pytania zna każdy, kto zabiegał o amerykańską wizę. Najwidoczniej odpowiedzi zadowoliły Amerykanów, bo prezydent Bronisław Komorowski na pokładzie rejsowego samolotu wyleciał do Chicago. Pytania o prostytucję i stręczycielstwo, a także wiele innych zawiera formularz dla osób chcących otrzymać tzw. wizę nieimigracyjną. Okazuje się, że nikt - nawet prezydent - nie jest przed wyjazdem zwolniony z wypełnienia Jak wynika z informacji osób z otoczenia prezydenta, Bronisław Komorowski ankietę wypełnił osobiście: wpisał odpowiedź na pytania o choroby zakaźne, niebezpieczne zaburzenia fizyczne lub umysłowe, czy nie zamierza prowadzić w Stanach Zjednoczonych działalności terrorystycznej, a także o to, czy dopuszcza się handlu narkotykami. BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

24 Kongres Wiedeński 1815 Postanowienia określające zasady pierwszeństwa i starszeństwa ustalone na kongresie w Wiedniu, za warto …(1) stąd wywodzi się nazwa PD. Zasada pierwszeństwa czy zasada starszeństwa ? Zasady te stosuje się również na konferencjach międzynarodowych, czasem z wyjątkiem … (1) PD określa reguły kontaktów z władzami państwa …(1) oraz placówkami Duża innych państw BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

25 Konwencja WIEDEŃSKA (1961) Immunitet D Zakres rzeczowy: Nietykalnośc osobista Nietykalnośc gmachu misji i mieszkania o. a. Nietykalności korespondencji Niepodleganie miejscowej jurysdykcji Zakres osobowy: Szef misji Czlonkowie personelu D Członkoweie personelu adm i techn. Członkoweie personelu usługowego Prywatni służący BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

26 Immunitetdla kogo? Legitymacja dyplomatyczna dla: Członków rodzin z wyjątkiem obywateli kraju u…(1). Dzieci, dzieci dorosłe pod opieką, teściowie, rodzice, ko….ci A co z Nowym Yorkiem? 200 000, 60 000, 3 000 NY, Genewa COS HOG MSZ Kurtuazyjnie wobec innych dyplomatów Wydawanie w trybie pilnym zgody na przelot i lądowanie samol., kurtuazyjna odprawa paszportowa BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

27 Przywileje D Zwolnienie od podatków Zwolnienie od opłat celnych Zwolnienie od obowiązkowych u. s. Zwolnienie od służb i serwitutów Zwolnienie od przepisów o obywatelstwie, zasada ius soli Dyplomatę obowiązuje poszanowanie ustaw i przepisow państwa przyjmującego W Polsce bagaż D. podlega kontroli elektronicznej, rtg i innych techn. Bagaż może być wycofany lub przeszukany w obecności D BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

28 Przywileje i immunitety funkcjonalne immunitet funkcjonalny Personel a. i t. korzysta z immunitetu w sprawach cywilnych i administracyjnych tylko w zakresie czynności dokonywanych w związku z pełnieniem… Personel służby tylko w toku pełnienia służby Przywileje Wszyscy korzystają z ograniczonego w czasie (3 do 6 miesięcy) bezcłowego przywozu mienia przesiedleńczego i korzystania ze zwolnień celnych BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

29 Poczta dyplomatyczna Torba dyplomatyczna w … (1) na zasadzie wzajemności korzysta z pełnej nietykalności i jest zwolniona z kontroli elektronicznej lub inne urządzenia techniczne. Kurier dyplomatyczny – nie może być aresztowany lub zatrzymany w czasie wykonywania funkcji List kurierski (w Polsce wystawiane w języku francuskim, ewen. Ich tłumaczenie) Poczta oznakowana i opieczętowana p. misji BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

30 Komunikacja placówki dyplomatycznej Placówka D. ma prawo do swobodnej łączności: Kodowanej Szyfrowanej Za pomocą poczty Dypl. BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC


Pobierz ppt "W DYPLOMACJI I BIZNESIE PROTOKÓŁ 1 BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google