Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Władza ustawodawcza. Dwuizbowy parlament – Zgromadzenie Narodowe – Senat W skład każdej z izb wchodzą komisje stałe (po 6 dla każdej izby) oraz komisje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Władza ustawodawcza. Dwuizbowy parlament – Zgromadzenie Narodowe – Senat W skład każdej z izb wchodzą komisje stałe (po 6 dla każdej izby) oraz komisje."— Zapis prezentacji:

1 Władza ustawodawcza

2 Dwuizbowy parlament – Zgromadzenie Narodowe – Senat W skład każdej z izb wchodzą komisje stałe (po 6 dla każdej izby) oraz komisje specjalne Sesja od pierwszego roboczego dnia października do ostatniego roboczego dnia czerwca (nie więcej niż 120 posiedzeń).

3 Władza ustawodawcza Na czele każdej izby stoi przewodniczący: Zgromadzenie NarodoweSenat Bernard Accoyer Gérard Larcher

4 Zgromadzenie Narodowe 577 członków Wybierani bezpośrednio przez obywateli 5-letnia kadencja

5 Zgromadzenie Narodowe

6

7 Bierne prawo wyborcze: >23 lata oraz pełnia praw publicznych Czynne prawo wyborcze: >18 lat

8 Zgromadzenie Narodowe Historia: Stany generalne (1302) Zgromadzenie narodowe (1789) Konstytuanta (1791)

9 Senat 343 senatorów Wybierani przez elektorów (ok. 145 tys. Osób, głównie przedstawicieli władzy lokalnej.)

10 Senat W przypadku śmierci lub ustąpienia prezydenta – przewodniczący senatu przejmuje jego obowiązki Od 2004 liczba senatorów stale się zwiększa. Kadencja została skrócona z 9 do 6 lat (połowa składu wymieniana co 3 lata).

11 Senat

12 Władza ustawodawcza Rozróżnienie ustaw, rozporządzeń i dekretów Trzy rodzaje ustaw: – Konstytucyjne – Organiczne – Zwykłe

13 Procedura legislacyjna Inicjatywa ustawodawcza należy do: – Rady ministrów (projekt) – Grup parlamentarzystów (propozycja) Każdy projekt opiniowany jest przez Radę Stanu – Propozycje parlamentarzystów muszą podawać źródło finansowania nowych wydatków

14 Procedura legislacyjna Inicjatywa ustawodawcza należy do: – Rady ministrów (projekt) – Grup parlamentarzystów (propozycja) Każdy projekt opiniowany jest przez Radę Stanu – Propozycje parlamentarzystów muszą podawać źródło finansowania nowych wydatków

15 Procedura legislacyjna Nowe prawo musi zostać podpisane przez prezydenta (prawo weta) Możliwość zaskarżenia przed Radę Konstytucyjną: – Prezydent – Przewodniczący obu izb – 60 senatorów lub posłów

16 Procedura legislacyjna Kontrasygnata przez odpowiedniego ministra Publikacja w dzienniku ustaw

17 Władza sądownicza

18 Sądownictwo podzielone na: – Sądy powszechne – Sądownictwo administracyjne Dodatkowo funkcjonują: – Rada Konstytucyjna – Sądy rozrachunkowe

19 Sądy powszechne Rozstrzyganie spraw cywilnych oraz karnych Trzy instancje: – Sądy rejonowe – Sądy apelacyjne – Sąd kasacyjny

20 Sądy powszechne Naczelna Rada Niezawisłości Sądownictwa: – Chroni prawa sędziów – Decyduje o nominacjach sędziowskich i prokuratorskich – Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych przeciw sędziom

21 Sądy powszechne Prokuratura: – Odpowiada przed Ministrem Sprawiedliwości – Możliwość występowania nadużyć Ławnicy uczestniczą tylko w rozprawach dot. najcięższych zbrodni Oskarżony jest niewinny do momentu bezsprzecznego udowodnienia winy

22 Sądownictwo administracyjne Rozstrzyganie spraw na linii obywatel – państwo/instytucje Możliwość apelacji: – Rejonowy trybunał administracyjny – Administracyjny sąd apelacyjny – Rada Stanu

23 Sądownictwo administracyjne Rada Stanu: – Funkcja doradcza – Funkcja sądownicza – Kierownictwo: Formalnie: Premier Faktycznie: Wiceprezes nominowany przez Radę Ministrów.

24 Rada konstytucyjna Ocena aktów prawnych pod kątem zgodności z Konstytucją oraz traktatami międzynarodowymi 9 członków: – 3 mianowanych przez prezydenta – 3 przez przewodniczącego Senatu – 3 przez przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego

25 Rada konstytucyjna Członkowie nie muszą mieć wykształcenia prawniczego Wniosek złożyć może: – Prezydent – Przewodniczący Senatu – Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego – Premier – 60 senatorów lub posłów

26 Sądy rachunkowe Audyt finansów państwa oraz instytucji publicznych Struktura: – Lokalne sądy rozrachunkowe – Naczelny Sąd Rozrachunkowy Publikacja corocznego raportu


Pobierz ppt "Władza ustawodawcza. Dwuizbowy parlament – Zgromadzenie Narodowe – Senat W skład każdej z izb wchodzą komisje stałe (po 6 dla każdej izby) oraz komisje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google