Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” Chrostowa, lipiec 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” Chrostowa, lipiec 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Działalność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” Chrostowa, lipiec 2014 r.

2 Rozwój gospodarczy  Nowe miejsca pracy – LGD „Dolina Raby” dzięki środkom z Osi 4 PROW Leader udało się stworzyć 20 nowych miejsc pracy na obszarze działania. W głównej mierze są to miejsca pracy w rozwijających się mikroprzedsiębiorstwach oraz w nowopowstałych działalnościach gospodarczych np. „Utworzenie nowego specjalistycznego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją schodów dywanowych w ramach przedsięwzięcia „Klaster drzewny”. Kilka miejsc pracy powstało również w ramach realizacji małych projektów jak np. „Utworzenie Pracownia Strojów Ludowych i Stylizowanych”, a także w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” jak „Adaptacja budynku gospodarczego i zakup wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia produkcji i sprzedaży bezpośredniej tradycyjnych wyrobów z mięsa wieprzowego w ramach istniejącego gospodarstwa rolnego”.

3

4 Turystyka aktywna  Turystyka aktywna – obszar Doliny Raby to doskonałe miejsce dla turystyki aktywnej, pieszej i rowerowej, ale także tematycznej i sportowo rekreacyjnej. Dzięki staraniom i środkom finansowym z LGD „Dolina Raby” mikroregion wzbogacił się o profesjonalnie wytyczone szlaki rowerowe, piesze i tematyczne. Są to między innymi ponadlokalny Szlak Rowerowy im. Żeleńskich, Szlak Węgierski (upamiętniający ślady dawnego traktu handlowego Tokaj – Kraków), Szlak Kulinarny – food tourism, lokalne pętle szlaków rowerowych składające się na opracowany przez LGD system szlaków rowerowych na obszarze Doliny Raby. Przykładem może być nowooznaczony szlak koloru zielonego pomiędzy wsiami Cichawką, a Sobolowem. Szlaki wytyczone w malowniczym i górzystym terenie, obfitują w zróżnicowane pod względem trudności odcinki. Każdy rowerzysta, bez względu na stopień zaawansowania, znajdzie coś ciekawego dla siebie. Obecnie LGD „Dolina Raby” czyni starania, aby szlaki łączyły poszczególne gminy oraz wpisywały się w główne szlaki tranzytowe, takie jak np. Salina Cracoviensis. W tym momencie kompleksowo oznakowane szlaki rowerowe posiada Gmina Łapanów, kolejne gminy są na etapie realizacji projektów i w najbliższym czasie również dołączą do tego grona.

5

6

7 Smak Doliny Raby  Smak Doliny Raby – LGD „Dolina Raby” współpracuje z lokalnymi producentami. Dzięki lokalnym produktom staramy się promować nasz region oraz ich producentów, wykorzystującym tym samym lokalne zasoby. Wybieramy tylko produkty najwyższej klasy, oparte na tradycyjnej i udokumentowanej recepturze charakterystycznej dla obszaru Doliny Raby. Naszych producentów promujemy podczas krajowych i międzynarodowych targów, oraz podczas wszystkich imprez, na których jesteśmy obecni lub, które organizujemy. Staramy się również, aby producenci tradycyjnej żywności sięgali po środki finansowe z programu LEADER. Od końca lipca do końca października udaliśmy się z wizytą do większości współpracujących z nami producentów, pieczołowicie śledząc postęp działań inwestycyjnych następujących w tych firmach. W kilku przypadkach są tą inwestycje realizowane dzięki środkom uzyskanych za naszym pośrednictwem z Osi 4 PROW – LEADER. LGD wspiera również wszelkiego rodzaju inicjatywy rejestracji produktów także jak na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. LGD zarejestrowało potrawę związaną z naszym obszarem „Rosół polski”, ale także wsparliśmy inicjatywę rejestracji związanego z Niegowicią „Podpłomyka plebańskiego”. Na Liście MRiRW znajduje się również „Chleb Żarnowy z Łomnej”, a proces rejestracji rozpoczął dzięki naszej aktywności i wsparciu „Makaron Domowy Wiśnicki”.

8 Otwieramy kanały sprzedaży dla produktów lokalnych  Otwieramy kanały sprzedaży dla produktów lokalnych – W obecnych czasach rośnie świadomość konsumentów, którzy poszukują żywności zdrowej i tradycyjnej. LGD „Dolina Raby” bierze aktywny udział jako region partnerski w projekcie Produkt Lokalny Małopolska. W ramach tego projektu nasi producenci żywności tradycyjnej i ekologicznej oraz rolnicy biorą udział w organizowanych targach żywności w Krakowie oraz będą przekazywać swoje unikatowe towary do dużych sieci handlowych, co pozwoli im podnieść swoje dochody i rozwijać swoją działalność. Na dzień dzisiejszy z projektu korzystają: Gospodarstwo Pasieczne „Beskidzka Barć” z Tarnawy, Piekarnia „U Dańca” z Łomnej, Piekarnia „ECOBAMA” z Żegociny, Przetwórstwo Owocowo – Warzywne Kamionna, Firma Maggi s.c „Pierożki Babci Władzi”, koła gospodyń wiejskich z gm. Gdów.

9 Budujemy przedsiębiorstwo społeczne  Budujemy spółdzielnie socjalną – LGD „Dolina Raby” wraz z LGD „Gościniec 4 Żywiołów” Rozpoczynamy realizację projektu pn. „Spółdzielnie socjalne jako forma ochrony i promocji dziedzictwa kulinarnego obszarów LGD „Gościniec 4 Żywiołów” i LGD „Dolina Raby”, którego celem jest : Ochrona i wypromowanie dziedzictwa kulinarnego obszaru dwóch LGD, Utworzenie 10 miejsc pracy dla osób głównie bezrobotnych ponadto utworzenie dwóch spółdzielni socjalnych, nabycie przez 10-15 osób umiejętności w zawodzie kucharza oraz w zakresie sprzedaży, zwiększenie ilości produktów opatrzonych znakiem promocyjnym i gotowych do sprzedaży poprzez kanały dystrybucji projektu PLM, w tym restauracje i szkoły, wzmocnienie współpracy partnerów różnych sektorów z dwóch obszarów LGD wewnątrz obszaru, jak i poza nim.

10 Wzrost kapitału społecznego  Wzrost kapitału społecznego – dzięki działaniom szkoleniowym, edukacyjny i warsztatowym prowadzonym przez LGD daje się zauważyć wzrost kapitału społecznego mieszkańców. Objawia się to między innymi poprzez aktywizację istniejących organizacji pozarządowych i powstawanie nowych, oraz formalizowanie się grup nieformalnych umotywowaną chęcią sięgania po środki unijne. Widać również wzrost aktywności niedoświadczonych dotychczas grup w sięganiu po fundusze europejskie i ciekawe pomysły ich zagospodarowania jak chociażby „Niegowicka Izba Etnosmaków”, „Stworzenie ośrodka spotkań lokalnej społeczności oraz promocja walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych powiatu bocheńskiego – kawiarnia Caffeton”, „Szlak Smaku Doliny Raby – food tourism”, „Pracownia Strojów Ludowych i stylizowanych”, „Wprowadzenie na rynek oraz promocja lokalnych produktów spożywczych Kamionna – Bio soki owocowe z certyfikatem ekologicznym wyrabianych metodą tradycyjną poprzez zakup maszyny do wytłaczania soku z owoców oraz wydanie materiałów promocyjnych” i wiele innych. LGD „Dolina Raby” skupia się również na pielęgnacji lokalnych tradycji kulturalnych i historycznych poprzez organizację różnego rodzaju warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych, a także pokazuje walory przyrodnicze dzięki organizowanym konkursom fotograficznym i plastycznym.

11 Lokalny systemy jakości Znak Jakości LGD „Dolina Raby” KOGUTEK

12 Kogutek jest przyznawany podmiotom, które:  Posiadają miejsce, produkt lub usługę, która przyczynia się do promocji turystyki lub kulinariów na obszarze LGD „Dolina Raby”;  Produkt, usługa lub miejsce istnieją na rynku co najmniej rok;  Produkt, usługa lub miejsce odznaczają się walorami przyrodniczymi, kulturowymi lub historycznymi bezpośrednio związanymi z terenem objętym działaniem LGD „Dolina Raby”;

13 Znak Jakości KOGUTEK przyznawany jest w pięciu kategoriach:  Śpij spokojnie w „Dolinie Raby”: - Puchowe poduchy – nocleg w agroturystyce, - Łóżko z baldachimem – nocleg o podwyższonym standardzie.  Regionalny przystanek kulinarny: - Lokalne przysmaki, - Restauracje na szlaku KOGUTKA.  Aktywnie w plenerze.  Raz na ludowo – rękodzieło regionalne.  Wiejska turystyka kulturowa.

14 Regionalny przystanek kulinarny  W przypadku produktów lokalnych jeżeli wykonywane są one z dostępnych na lokalnym rynku składników w sposób ekologiczny lub tradycyjny.  W przypadku restauracji jeżeli podawane są tam potrawy regionalne, przygotowywane zgodnie zasadami Slow Food.

15 Tradycyjny miód z Tarnawy Gospodarstwo Pasieczne „Beskidzka Barć” Przemysław Satoła

16 Lody tradycyjne i miody z własnej pasieki  Firma „Mikro” Joanna i Janusz Noszkiewicz z Żegociny

17 Chleb Żarnowy z Łomnej  Piekarnia „U Dańca” Łomna 147 Gm. Nowy Wiśnicz

18 Tradycyjny chleb wiejski na zakwasie z pieca opalanego drewnem  Firma „ECOBAMA” Bartosz Ziółkowski – Żegocina 286

19 Bio Soki i Bio Owoce  „Kamionna” Przetwórstwo Owocowo – Warzywne Grzegorz Mucha

20 Jabłka z Leszczyny  Gospodarstwo Sadownicze Józef Chojecki Leszczyna 89

21 Kiełbasa i boczek z Muchówki  Wyrób i sprzedaż wędlin tradycyjnych Alicja Sławęta Muchówka 144

22 Kiełbasa wiejska, szynka, polędwica, boczek  Zakład Mięsno – Wędliniarski Tomasz Chojecki Leszczyna 74

23 Tradycyjne wędliny i mięsa  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A.S Stańdo, Trzciana 15

24 Makaron Domowy Wiśnicki  Firma Produkcyjno – Handlowa ELMAK Elżbieta Tworzydło – Nowy Wiśnicz

25 Podpłomyk z cebulą  Koło Gospodyń Wiejskich w Niegowici

26 Łazańskie łazanki  Strażaczki OSP Łazany, Gm. Biskupice

27 Rosół polski na Liście MRiRW zarejestrowany 26.08.2013 r.

28 Rosół polski  Ogólnopolski Festiwal Rosołu – w związku z faktem powstania w 1682 r. na terenie Wiśnickiego Zamku Kmitów i Lubomirskich najstarszej polskiej Książku kucharskiej „Compendium Ferculorum – albo zebranie potraw”, w której pierwszą pozycję zajmuje Rosół po raz pierwszy nazwany przez autora Kuchmistrza Stanisława Czernieckiego jako „polski”, LGD Dolina Raby organizuje co roku dużą imprezę promocyjną Festiwal Rosołu. Pierwsza edycja odbyła się na Wiśniczu, aby kultywować XVII-wieczną tradycję. Wtedy gościliśmy Hannę Szymanderską– Królową polskiej książki kucharskiej. A także profesora UMK w Toruniu Jarosława Dumanowskiego, który we współpracy z Muzeum Pałacem w Wilanowie przywraca dawną polską kuchnię, wydając serię „Monumenta Poloniae Culinaria”–Polskie Zabytki Kulinarne. Pierwszym tomem serii stała się opatrzona obszernym opracowaniem profesora książka kucharska mistrza kulinarnego z Wiśnicza, Stanisława Czernieckiego. Na kolejnej edycji gościliśmy Adama Geslera, który zasiadł w konkursowym jury, bo oprócz degustacji produktów regionalnych, na owym festiwalu odbywa się także konkurs dla profesjonalistów i amatorów z terenu objętego działaniem LGD „Dolina Raby”, a także dla gości przyjezdnych, na najlepszy rosół. W trzeciej edycji Festiwalu w 2013 r. przewodniczącym jury konkursowego był Grzegorz Russak wybitny znawca kuchni staropolskiej i myśliwskiej. Kolejne edycje, dla urozmaicenia oraz promocji obszaru, postanowiono organizować w gminach, skąd pochodzi zwycięzca lokalnego konkursu. Festiwal organizowany jest co roku na jesieni.

29 Festiwal Rosołu

30

31 Dziękuje za uwagę! Patryk Paszkot Za-ca Kierownika Biura LGD „Dolina Raby”


Pobierz ppt "Działalność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” Chrostowa, lipiec 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google