Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEUTSCHLAND UND POLEN – KOMPLIZIERTE VERGANGENHEIT, BESSERE ZUKUNFT NIEMCY I POLSKA – SKOMPLIKOWANA HISTORIA, LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEUTSCHLAND UND POLEN – KOMPLIZIERTE VERGANGENHEIT, BESSERE ZUKUNFT NIEMCY I POLSKA – SKOMPLIKOWANA HISTORIA, LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ."— Zapis prezentacji:

1 DEUTSCHLAND UND POLEN – KOMPLIZIERTE VERGANGENHEIT, BESSERE ZUKUNFT NIEMCY I POLSKA – SKOMPLIKOWANA HISTORIA, LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

2 Nasza szkoła w latach 2010-2012 realizowała projekt partnerski w ramach programu „Comenius” razem z Centrum kształcenia Zawodowego im. Karla Kübela w Bensheim koło Frankfurtu nad Menem. Nasza szkoła koordynowała cały projekt. Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł Z A W O D O W Y C H 87-300 Brodnica, ul. Mazurska 28, tel. (0-56 ) 498-24-66/67; fax. (0-56) 697-15-22 www.zszbrodnica.republika.pl; e-mail: zszbrodnica@poczta.onet.pl Berliner Ring 34-38 Bensheim 64625 www.karlkuebelschule.de Szkoły partnerskie

3 Cele projektu i tematy Cele szczegółowe projektu to: 1/ doskonalenie umiejętności językowych (j. niemiecki, j. angielski); 2/ poznanie przez młodzież niemiecką podstaw j. polskiego; 3/ wskazywanie na wzajemne uprzedzenia polsko-niemieckie i niemiecko-polskie i próba ich zwalczania; 4/ przedstawianie atrakcji turystycznych obydwu regionów – Hesji i woj. kujawsko-pomorskiego; 5/ poznanie elementów historii obydwu krajów; 6/ Wymiana klas. Tematy: 1/ Jakie są uprzedzenia między Polakami a Niemcami i między Niemcami a Polakami? Jak mogę je jako młody człowiek zwalczyć? 2/ Przedstawianie regionów – Hesja, woj. kujawsko- pomorskie. 3/ Systemy szkolne w Polsce i w Niemczech – porównanie. 4/ Elementy historii. 5/ Rynek pracy.

4 Uczniowie biorący udział w wymianie Szkoła im. Karla Kübela w Bensheim: Anja Borejdo, Sasi Bienefeld, Florian Distler, Jean Becker, Klaus Kaffenberger, Peter Zehfuß, Tanja Willwohl, Liska Schneider-Zerbes, Zesman Ahmed Hanif, Sandra Diederich. Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy: Ilona Reklin, Patrycja Jakubowska, Piotr Jaskólski, Mateusz Grotkowski, Paula Skonieczna, Marta Zglińska, Katarzyna Krauze, Wojciech Wojciechowski, Kamila Żurkowska, Lidia Marchlewska, Jakub Malanowski.

5 Nauczyciele zaangażowani w projekt Szkoła im. Karla Kübela w Bensheim: Anne Schubert, Mirco Geschwind, Markus Emig. Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy: Alicja Rumińska, Edyta Siemiątkowska, Arkadiusz Nagórski, Anna Kwiatkowska. Koordynator projektu: Rafał Okoński

6 Wymiany klas W dniach 7-16 grudnia 2010 odwiedziliśmy szkołę partnerską w Niemczech. Przed południem obserwowaliśmy lekcje (takie jak np. j. angielski, j. niemiecki, podstawy ekonomii) jak i pracowaliśmy w szkole nad projektem. Podczas wymiany zbieraliśmy też materiały do przewodnika po regionach. W tym celu zwiedziliśmy Bensheim oraz uczestniczyliśmy w wycieczkach do: Worms, Frankfurtu nad Menem, Heidelbergu, Mannheim, Darmstadt i Heppenheim.

7 Wymiany klas Braliśmy też udział w wielu przedsięwzięciach służących integracji – były to: wspólne wyjście na basen, dyskoteka, jazda na łyżwach, kręgielnia, wspólne zakupy w Darmstadt i Mannheim. W dniach 4-14.04.2011 odwiedzili nas goście z Niemiec. Zwiedziliśmy razem Brodnicę, Toruń, Ciechocinek, Szafarnię i zamek w Golubiu-Dobrzyniu. Oprócz wycieczek i obserwacji lekcji miała też miejsce praca nad projektem. Byliśmy też na kręgielni, w kinie, na dyskotece oraz graliśmy w paintball.

8

9

10 Produkty końcowe Produkty końcowe wykonane przez uczniów obydwu szkół: 1/ Żartobliwe plakaty na temat uprzedzeń polsko- niemieckich 2/ Strona internetowa projektu 3/ Przewodnik po woj. kujawsko-pomorskim i Hesji 4/ Ankiety nt. stosunków polsko-niemieckich 5/ Film pt. „Stosunki polsko-niemieckie w oczach zwykłych ludzi”.

11 Plakaty Niemcy piją dużo piwa Niemieckie dziewczyny są brzydkie

12 Plakaty Niemcy są egoistyczni W Polsce jest i zarozumiali dużo katolików

13 Plakaty Polacy pracują na czarno Polacy kradną samochody

14 Plakaty Polacy piją dużo wódki Niemieckie obozy koncentracyjne

15 Strona internetowa projektu www. schulpartnerschaft.xaa.pl Strona internetowa zawiera: dokładny opis wszystkich działań związanych z projektem m. in. galerię zdjęć, opis szkół oraz miast i regionów, w których się te szkoły znajdują, prezentację projektu w mediach oraz wyniki ankiet ewaluacyjnych. Na stronie internetowej znaleźć też można film o polsko-niemieckich uprzedzeniach oraz przewodnik.

16 Przewodnik po woj. kuj.-pom. i Hesji Przewodnik turystyczny został wydany w Polsce i w Niemczech. Ma być zachętą do zwiedzenia, naszym zdaniem, najciekawszych zakątków woj. kujawsko-pomorskiego i Hesji. Uważamy, że, wręczony Polakom – zainteresowanym odwiedzeniem woj. kujawsko- pomorskiego – zachęci do zwiedzenia miast Hesji i odwrotnie: wręczony w Hesji, przybliży osobliwości woj. kujawsko-pomorskiego. Ma on też na celu promowanie projektu oraz obydwu szkół. W Polsce przewodnik został przekazany Działowi Promocji Starostwa Powiatowego w Brodnicy jak również Brodnickiej i Toruńskiej Informacji Turystycznej. Przekazano go też Działowi Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Przewodnik będzie też do wypożyczenia w bibliotece ZSZ oraz w Bibliotece Publicznej w Brodnicy. Będzie on też dostępny na stronie internetowej ZSZ oraz projektu.

17 Przewodnik po woj. kuj.-pom. i Hesji W przewodniku woj. kuj.-pomorskie i Hesja zostały opisane w językach: polskim, niemieckim, angielskim. Wymienione zostały szkoły, opisany został krótko projekt partnerski. Wymieniono też uczniów biorących udział w wymianie oraz nauczycieli zaangażowanych w projekt. Opisano: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Brodnicę, Golub-Dobrzyń, Szafarnię, Ciechocinek, Grudziądz, Chełmno, Bory Tucholskie, a także Bensheim, Mannheim, Heidelberg, Darmstadt, Zwingenberg i Heppenheim.

18 Ankiety Przy okazji kręcenia filmu część mieszkańców Brodnicy i Bensheim poproszono o wypełnienie ankiet, które zawierały podobne pytania do tych, jakie zadano przeprowadzając wywiady. Okazało się, że duża część Niemców prawie nic nie wie na temat Polski. Niektórzy wiedzą, że Polska jest sąsiadem Niemiec. Około połowy ankietowanych wiedziała, iż Warszawa jest stolicą Polski. Znaczna część osób na pytanie o prezydenta i premiera Polski podawała takie nazwiska jak Komorowski, Tusk i Kaczyński.

19 Ankiety Większość Niemców nie zna polskich potraw narodowych i specjałów. Nieliczne znane to: bigos, barszcz, gołąbki, pierogi. Wśród nielicznych znanych Polaków pojawiają sie papież Jan Paweł II i Łukasz Podolski. Polska historia w Niemczech jest głównie kojarzona z II. wojną światową. Niemal wszyscy ankietowani twierdzili, że Polska nie jest zacofanym krajem. Niemcy twierdzą, że religia jest bardzo ważna i odgrywa dużą rolą w życiu Polaków. Niemal wszyscy pytani nie maja nic przeciwko kontaktom z Polakami. Niemcy twierdzą jednak, że kradzieże wśród Polaków to jednak jakiś problem.

20 Ankiety Obywatele Niemiec nie wiedzą, czy Polacy maja jakiekolwiek uprzedzenia względem nich. Niemcy sądzą, że Polacy pracują za mniejsze wynagrodzenie niż rodowici obywatele Niemiec. Dużo ludzi mówi, ze nasi rodacy są pracowici. 35 osób na 100 jest zdania, że to dobrze, iż w Niemczech pracują polscy pracownicy. 20 osób nie wie, co zrobić, aby zwalczyć polsko – niemieckie uprzedzenia. 11 osób twierdzi, że nie można zrobić nic, aby ich zaniechać, co więcej sądzą oni, że uprzedzenia będą istnieć zawsze. 15 ankietowanych uważa, że do tego potrzebna jest współpraca typu wymiany międzyszkolne.

21 Ankiety Oto wyniki ankiet, które zostały wręczone mieszkańcom Brodnicy: Na pytanie, czy niemiecka gospodarka jest bardziej rozwinięta niż polska zdecydowana większość ankietowanych Polaków odpowiedziało twierdząco. Niemcy kojarzą się Polakom przede wszystkim z II wojną światową. Padają tu jednak też takie odpowiedzi jak: dobre samochody, dobre drogi, piłka nożna, Bawaria. 90% ankietowanych prawidłowo podało Berlin jako stolicę Niemiec. Podobnie było ze znajomością obecnej kanclerz RFN. Na pytanie o niemieckie potrawy, niektórzy nie udzielali żadnej odpowiedzi, inni wymieniali sałatkę ziemniaczaną i golonkę.

22 Ankiety Na pytanie o sławnych Niemców padały następujące odpowiedzi: Bismarck, Schumacher, Becker, Luther, Goethe, Bach, Schubert, Ludwig van Beethoven, Hitler. Jeśli chodzi natomiast o pytanie dotyczące polsko-niemieckiej historii, to większość ankietowanych przywoływała II wojnę światową. Inni wskazywali na rozbiory, okupację oraz mówili, że teraz stosunki między obydwoma krajami są już normalne. Polacy uważają w większości, że religia w Niemczech odgrywa małą rolę. Na pytanie, czy Polacy mają jakieś obawy przed kontaktami z Niemcami 1/3 ankietowanych odpowiedziała, że nie. Inni wskazywali na fakt, że kontaktów z Niemcami boją się starsze osoby ze względu na historię oraz że Niemcy poniżają bezprawnie Polaków jeśli chodzi o pracę.

23 Ankiety Czy Polacy mają wobec Niemców jakieś uprzedzenia – na to pytanie połowa ankietowanych odpowiedziała, że Niemcy uważają Polaków za winnych kradzieży ich samochodów. Na pytanie „Co myśli Pan/Pani o Niemcach” padło wiele bardzo różnych odpowiedzi – oto niektóre z nich: mili, normalni, fajni ludzie, dusigrosze, wredni, zadufani w sobie, niechlujni, nie dbający o swój wygląd, kulturalni, uprzejmi. Ostatnie pytanie dotyczyło sposobu walki z uprzedzeniami. Oto niektóre z odpowiedzi: normalnie żyć, dużo rozmawiać, nie widzieć w sobie wrogów, częściej się odwiedzać, dokładnie poznać historię obydwu krajów, organizować wymiany młodzieży.

24 Film: „Stosunki polsko-niemieckie w oczach zwykłych ludzi” Kolejnym „produktem końcowym” projektu jest film pt. „Stosunki polsko-niemieckie w oczach zwykłych ludzi”. Na film składają się wywiady z przypadkowo spotkanymi ludźmi na tematy takie jak: uprzedzenia polsko-niemieckie, stosunek obydwu narodów do historii, znajomość potraw czy osób sprawujących najwyższe funkcje państwowe w obydwu krajach. Wywiady przeprowadzono w Polsce, w Brodnicy i w Bensheim w Niemczech. Mamy świadomość, że polemika ze stereotypami to zajęcie bardzo żmudne, którego nie daje się przeprowadzić wprost. Jesteśmy jednak przekonani, że właśnie wymiany młodzieży służą przepływowi informacji o obydwu krajach, co z kolei pozwala zwalczyć tlące się jeszcze gdzieś ciągle w świadomości niektórych uprzedzenia. Niech te wywiady - właśnie z zupełnie przypadkowymi ludźmi - będą uzupełnieniem naszej prezentacji. Zapraszamy na film.


Pobierz ppt "DEUTSCHLAND UND POLEN – KOMPLIZIERTE VERGANGENHEIT, BESSERE ZUKUNFT NIEMCY I POLSKA – SKOMPLIKOWANA HISTORIA, LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google