Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROBLEM NERWIC SZKOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY Maria Magdalena Mastalerz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROBLEM NERWIC SZKOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY Maria Magdalena Mastalerz."— Zapis prezentacji:

1 PROBLEM NERWIC SZKOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY Maria Magdalena Mastalerz

2 SERDECZNIE WITAM UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

3 NERWICA Zaburzenie funkcjonowania fizjologicznego nie mające strukturalnych podstaw w obrębie narządów. Charakteryzuje się objawami zaburzeń ze strony poznawczej, emocjonalnej oraz behawioralnej. Objawy te są wynikiem wewnętrznego konfliktu, którego przeciwstawne elementy (dążenie – unikanie) są nieświadome.

4 NERWICE Dotknięta nią osoba ocenia symptomy jako dziwne i niezrozumiałe. Obwinia zwykle siebie. Nienaruszona pozostaje ocena rzeczywistości jako takiej. PSYCHOZY Badanie rzeczywistości jest znacząco zakłócone (urojenia, halucynacje).

5 NERWICE PSYCHOZY ZABURZENIA NASTROJU (depresje) ZABURZENIA OSOBOWOŚCI (osobowość unikajaca)

6 NERWICE SZKOLNE czy FOBIA SZKOLNA to pojęcia, na które mogą składać się RÓŻNORODNE zaburzenia

7 ZROZUMIENIE PROBLEMU WSKAZUJE ROZWIĄZANIA

8 Sposoby klasyfikacji DSM IV (R) „Podręcznik diagnostyczny i statystyczny” Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne ICD – 10 „Międzynarodowa klasyfikacja chorób” WHO

9 ICD - 10 ICD - 10 F90 – F98 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym F93 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie

10 F93 ICD - 10 F93.0 Lęk przed separacją w dzieciństwie F93.1 Zaburzenie lękowe w postaci fobii w dzieciństwie F93.2 Lęk społeczny w dzieciństwie F93.8 Uogólnione zaburzenie lękowe w dzieciństwie

11 F40 – F48 Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną

12 F40 – F48 ICD -10 F40.1 Fobie społeczne F40.2 Specyficzne (izolowane) postacie fobii F41.0 Zaburzenia lękowe z napadami lęku F41.1 Zaburzenie lękowe uogólnione F41.2 Zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane

13 RÓŻNICOWANIE Czy istnieje zgodność z tendencjami rozwojowymi ? TAK - (F93.-) NIE - (F40 – F49)

14 WIĘKSZOŚĆ DZIECI Z ZABURZENIAMI EMOCJONALNYMI STAJE SIĘ NORMALNYMI DOROSŁYMI

15 F93 ICD - 10 F93.0 Lęk przed separacją w dzieciństwie F93.1 Zaburzenie lękowe w postaci fobii w dzieciństwie F93.2 Lęk społeczny w dzieciństwie F93.8 Uogólnione zaburzenie lękowe w dzieciństwie

16 Lęk przed separacją w dzieciństwie Okres niemowlęcy, a potem okres wczesno – przedszkolny to rozwojowo właściwe momenty na wystąpienie lęków separacyjnych. Lęki te dotyczą realnego lub zagrażającego oddalenia od osób, z którymi dzieci są związane. Nieprawidłowe nasilenie lub utrzymywanie się poza zwykły okres wieku.

17 Lęk przed separacją c.d. Początek zaburzenia zwykle 2- 5 rok życia Największe nasilenie zachorowań wiek 7,5 lat Częściej pojawia się u dziewcząt, u dzieci wychowywanych przez samotną matkę (rzadziej ojca), niższy status społeczno – ekonomiczny rodziców.

18 Lęk separacyjny - objawy Martwienie się o bliskich, Uporczywe myśli o śmierci, Martwienie się o wydarzenia zagrażające byciu blisko, Odmowa chodzenia do szkoły / lub niechęć, Objawy somatyczne Początek przed 6 rokiem życia

19 F93 ICD - 10 F93.0 Lęk przed separacją w dzieciństwie F93.1 Zaburzenie lękowe w postaci fobii w dzieciństwie F93.2 Lęk społeczny w dzieciństwie F93.8 Uogólnione zaburzenie lękowe w dzieciństwie

20 Uogólnione zaburzenie lękowe w dzieciństwie Uogólnione zaburzenie lękowe w dzieciństwie Od 2.9 – 4,6 % dzieci obojga płci Okres adolescencji dziewczęta 6:1 Wyższy status społeczno ekonomiczny rodziny Często towarzyszy lękowi separacyjnemu, fobiom, depresji

21 Uogólnione zaburzenie lękowe - etiologia Predyspozycje osobowościowe Więzi nie dające poczucia bezpieczeństwa Wzory zachowań rodziców (lęk, depresja)

22 Uogólnione zaburzenie lękowe – obraz kliniczny Skargi somatyczne Bezsenność Niechęć do kontaktów społecznych Depresja Myśli samobójcze Zamartwianie się sytuacją rodziny

23 UZL – zamartwianie się Możliwość zapanowania nad zmartwieniem postrzegana jako zbyt trudna Poczucie psychicznego „bycia na krawędzi” Poczucie zmęczenia, zużycia Trudności koncentracji lub poczucie psychicznego wyjałowienia

24 UZL – objawy c.d. Drażliwość Napięcie mięśniowe Zaburzenia snu (trudności zasypiania, podtrzymywania snu, sen nie dający wypoczynku) Mija w ciągu 4 lat u 80% dzieci i adolescentów

25 F93 ICD - 10 F93.0 Lęk przed separacją w dzieciństwie F93.1 Zaburzenie lękowe w postaci fobii w dzieciństwie F93.2 Lęk społeczny w dzieciństwie F93.8 Uogólnione zaburzenie lękowe w dzieciństwie

26 ZABURZENIE LĘKOWE W POSTACI FOBII W DZIECIŃSTWIE Fobia – to lęk zogniskowany na danym przedmiocie lub sytuacji. Niektóre lęki są specyficznie związane z fazami rozwojowymi i pojawiają się u większości dzieci.

27 Fobie dziecięce – c.d Od 2,4 do 9, 2 % dzieci obojga płci Szczyt zachorowań pomiędzy 5. a 13. rokiem życia W okresie adolescencji częściej chorują dziewczynki

28 FOBIE Mają prawdopodobnie EWOLUCYJNY charakter. Zachowanie lękowe jest odpowiedzią na sygnalizowane zagrożenie zewnętrzne lub wewnętrzne. Konsekwencją jest uniknięcie zagrożenia.

29 Fobie dziecięce – obraz kliniczny Utrwalona lub nawracająca obawa, która pierwotnie odpowiadała fazie rozwoju, lecz jest nasilona w stopniu powodującym upośledzenie funkcjonowania społecznego. Spełnione są kryteria uogólnionego zaburzenia lękowego

30 Lęki rozwojowe 7m-c – obcy ludzie, brak bliskich 2 r. życia - lęki natury słuchowej 3 r. życia – brzydota, okaleczenie 2 - 4 r. życia – zwierzęta 4 – 6 r. życia – ciemność 6 r. życia – świat nadprzyrodzony, lęk o bliskich, 7 r.ż – lęk przed śmiercią, wojną, realnymi zagrożeniami, przed spóźnieniem do szkoły,

31 Lęki rozwojowe – c.d. 8 – 9 lat – lęk przed brakiem akceptacji, lęk przed porażką 10 lat – lęk przed zwierzętami (dzikimi), 12 lat – lęk przed odrzuceniem ze strony rówieśników,

32 F93 ICD - 10 F93.0 Lęk przed separacją w dzieciństwie F93.1 Zaburzenie lękowe w postaci fobii w dzieciństwie F93.2 Lęk społeczny w dzieciństwie F93.8 Uogólnione zaburzenie lękowe w dzieciństwie

33 Lęk społeczny w dzieciństwie Zwykle faza lęku przed obcymi zaczyna się około 7 miesiąca życia i trwa do ok. 30 m- ca. Dobre relacje z osobami z rodziny i zaprzyjaźnionymi, unikanie kontaktów z innymi. 1% dzieci - i chłopcy i dziewczynki. Nasilenie od 2 r.ż do lat wczesnoszkolnych.

34 Lęk społeczny - objawy Unikanie kontaktów społecznych z nieznajomymi (także z rówieśnikami), Dziecko koncentruje się na sobie, jest zakłopotane, nadmiernie skupione na poprawności zachowania, W nowych sytuacjach społecznych płacz, dyskomfort, cierpienie, milczenie, wycofanie.

35 Lęk społeczny w dzieciństwie Niestety to jedno z najdłużej utrzymujących się zaburzeń lękowych, często jest początkiem innych zaburzeń.

36 F40 – F48 ICD -10 F40.1 Fobie społeczne F40.2 Specyficzne (izolowane) postacie fobii F41.0 Zaburzenia lękowe z napadami lęku F41.1 Zaburzenie lękowe uogólnione F41.2 Zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane

37 F41.0 Zaburzenia lękowe z napadami lęku (napady paniki) Nawracające napady ciężkiego lęku (panika), które nie są ograniczone do konkretnego kontekstu – nie można ich przewidzieć. Może być stadium nasilenia fobii

38 Lęk paniczny - objawy Napad bicia serca lub bólu w klatce piersiowej Uczucie duszności Zawroty głowy Poczucie nierealności (depersonalizacja, derealizacja) Wtórny strach przed śmiercią, utratą kontroli, chorobą psychiczną Ucieczka z miejsca, w którym się jest

39 Nerwice szkolne podsumowanie Lęk separacyjny Lęk społeczny Fobia specyficzna Lęk uogólniony Napad paniki Pamiętamy o różnicowaniu z: Depresja Zaburzenia osobowości Psychozy

40 Leczenie zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży Podobnie jak przy zaburzeniach depresyjnych Leczenie farmakologiczne powinno być stosowane JEDYNIE wobec niepowodzenia postępowania psychoterapeutycznego

41 Psychoterapia Terapia indywidualna Terapia rodzinna Psychoedukacja Trening relaksacyjny Trening społeczny - grupowy

42 Praca z dzieckiem z lękiem W nerwicy stresor (bodziec ) wywołujący lęk jest zwykle nieświadomy. Psychoterapia – uświadomienie dziecku, lub praca z nieswiadomością (bajki, metafory) Im silniejszy mechanizm obronny – tym bardziej pracujemy z nieświadomą stroną. Inaczej budzi się opór.

43 Farmakoterapia Zaburzenia lękowe uogólnione buspiron (inne niż benzodiazepiny leki przeciwlękowe i nasenne) fluoksetyny ( lek przeciwdepresyjny, selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny) Inne wybrane leki przeciwdepresyjne - zaburzenia snu

44 Farmakoterapia - fobie FOBIE (społeczna, szkolna) Brak skuteczności benzodiazepin (grupa leków przeciwlękowych i nasennych) Leki przeciwdepresyjne - fluoksetyna, paroksetyna, moklobemid

45 Linia rozwojowa dzieci i młodzieży Upływający czas RozwójRozwój

46 Rozwój psychospołeczny w ujęciu Ericha Eriksona Niemowlęctwo Zdobywanie zaufania a brak zaufania Rozwój ogólnego poczucia bezpieczeństwa, optymizmu i zaufania do innych - nadzieja Okres poniemowlęcy Poczucie autonomii a wstyd i zwątpienie Rozwój autonomii i ufnej samodzielności, pokonywanie przeszkód – siła woli

47 Rozwój psychospołeczny w ujęciu Ericha Eriksona Wczesne dzieciństwo Rozwijanie inicjatywy a poczucie winy Rozwój inicjatywy związanej z poznawaniem i manipulacją środowiskiem – osiąganie pierwszych wartościowych celów Okres szkolny Przedsiębiorczość, pracowitość – poczucie niższości Radość i opanowanie rozwojowych zadań dzieciństwa w szkole i poza szkołą - współzawodnictwo

48 Rozwój psychospołeczny w ujęciu Ericha Eriksona Dorastanie Poczucie tożsamości versus rozproszona tożsamość, zagubienie roli w życiu Osiągnięcie stabilnego i satysfakcjonującego poczucia tożsamości i celu – zdolność do podejmowania działań

49 Zaburzenia lękowe a szkoła FOBIA SZKOLNA Drażliwość ucznia Uczeń zmęczony Kłopoty z koncentracją Utrudniony kontakt Objawy somatyczne Odmowa chodzenia do szkoły

50 LĘK LĘK OCENAOCENA ORGANIZMORGANIZM REAKCJAREAKCJA STRESOR

51 Perspektywa psychologiczna dziecka Podstawy temperamentalne Sytuacja rodzinna nieświadomy sojusz rodzinny poczucie winy niezrozumienie świata stresujące wydarzenia (rozwód, choroba) Szkoła – dodatkowe źródło stresu (wymagania)

52 Optymalny poziom stresu P o b u d z e n i e efektywnośćefektywność

53 Odmowa chodzenia do szkoły a wagary Zostaje w domu za zgodą rodziców Odmawia chodzenia tygodniami lub miesiącami Jest pilnym uczniem, zdolnym Boi się Ukrywa nieobecność w szkole Nie lubi szkoły Nie boi się, jest agresywny, pewny siebie, antyspołeczny

54 Podstawowe wyzwania Nawiązać relację z dzieckiem (bezpieczeństwo, akceptacja, „jesteś czymś więcej niż twoje osiągnięcia czy stopnie”) Kwestionariusze, skale, wstępna diagnoza problemu Nawiązać relacje z rodzicami (wywiad, kontakt, wzajemne wsparcie, często pretensje są wynikiem bezradności)

55 Praca z dzieckiem – podstawowy komunikat Chcę zrozumieć co czujesz Ludzie czasem się boją, to jest normalne Chcę cię wspierać Można ci pomóc, wierzę, że z tego skorzystasz

56 Praca z dzieckiem Psychoedukacja na temat komunikacyjnej roli emocji Jesteś normalnym dzieckiem, które ma problemy Cierpliwość, akceptacja i stawianie granic ze strony osoby dorosłej Nawiązanie dobrej relacji z dzieckiem (sojusz z jego mocną stroną)

57 Psychoterapia Terapia indywidualna Terapia rodzinna Psychoedukacja Trening relaksacyjny Trening społeczny - grupowy

58 Wskazówki dla rodziców Wzmacniać pozytywnie każde osiągnięcie przełamania lęku Osłabiać niepowodzenia Akceptować emocje ( potwierdzać) Wskazywać drogi wyjścia z sytuacji (możesz, zobacz jak; ja też kiedyś...) Wierzyć w dziecko Stawiać granice (np.; jeśli dziecko zostaje w domu, to i tak wstaje rano) Wydawanie poleceń i planowe ignorowanie

59 Pomoc w szkole Powrót do szkoły i technika małych kroków Kontakt z wybranym nauczycielem Stawianie granic Wyrozumiałość dla złości dziecka

60 KAŻDE DZIECKO JEST INNE KLUCZEM JEST ZROZUMIENIE JEGO ŚWIATA

61 SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA WYSŁUCHANIE WYKŁADU ŻYCZĘ MIŁEGO WEEK - ENDU


Pobierz ppt "PROBLEM NERWIC SZKOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY Maria Magdalena Mastalerz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google