Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 – wyzwania samorządu województwa dr Jerzy Tutaj Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego XV Dolnośląskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 – wyzwania samorządu województwa dr Jerzy Tutaj Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego XV Dolnośląskie."— Zapis prezentacji:

1 1 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 – wyzwania samorządu województwa dr Jerzy Tutaj Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego XV Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego 10 – 11 kwietnia 2014 r. Kudowa Zdrój

2 2 Nowoczesna gospodarka Atrakcyjne środowisko Wysoka jakość życia Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

3 3 Nowoczesna gospodarka DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA  Mobilność mieszkańców - łatwiejszy dostęp do miejsc pracy  Atrakcyjność inwestycyjna  Dostępność turystyczna Ukończona AOW i kontynuowana budowa S8 w kierunku Warszawy Budowa S5 Wrocław – Poznań wyzwaniem odcinek Wrocław – Kotlina Kłodzka – granica państwa Budowa S3 –projekt budowy kończy się na odcinku Legnica – Bolków. wyzwaniem rozszerzenie o odcinek Bolków – granica pastwa (potrzebne rozmowy z partnerami z Czech) Połączenie kolejowe z Warszawą: przez Opole – Częstochowę – CMK: planowane przyspieszenie do 3,5 godziny Działania – szczebel rządowy (pośrednie oddziaływanie samorządu województwa):

4 4 Nowoczesna gospodarka DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA Działania – szczebel województwa: Remonty i budowa dróg (DSDiK) Nowoczesny tabor kolejowy (przekazany w użytkowanie przez Koleje Dolnośląskie) Środki RPO WD na remonty linii kolejowych Kłodzko – Kudowa Zdr. i Jelenia Góra – Szklarska Poręba (beneficjent: PKP PLK) ­trasa Sudecka: planowana realizacja projektu relacji Zgorzelec – Jelenia Góra – Wałbrzych – Paczków integrującej południowy obszar Województwa Dolnośląskiego ­planowana budowa łączników projektowanej drogi S3 z Jelenią Górą i Wałbrzychem

5 5 Nowoczesna gospodarka WZMACNIANIE B+R i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  Wspieranie MŚP  Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka  Pobudzanie przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia Dolnośląski Fundusz Powierniczy (Inicjatywa JEREMIE) – wspieranie dolnośląskich MŚP środki przeznaczone na dofinansowanie projektu: 405,7 mln zł wspartych do lutego 2014 r MŚP otrzymane środki ogółem 447,2 mln zł w tym z DFP 324,1 mln zł Dofinansowanie MŚP z RPO WD 2007 – 2013 Oś: 1. Przedsiębiorstwa i innowacyjność Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw – 549 inwestycji Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla IOB – 89 inwestycji Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość– 5 inwestycji

6 6 Nowoczesna gospodarka WZMACNIANIE B+R i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Eksportu  pozyskanie inwestorów dla jst  pomoc dla potencjalnych inwestorów w znalezieniu optymalnej lokalizacji dla ich działalności na terenie województwa dolnośląskiego  podejmowanie działań na rzecz wspierania podmiotów lokalnych, zaliczanych do przedsiębiorstw strategicznych w regionie „Dolnośląski Bon na Innowacje” Cel: rozwój współpracy dolnośląskich MŚP z jednostkami naukowymi w zakresie prac B+R i wdrożeń. Budżet: 5,4 mln zł (300 Bonów),,Grant Plus” Cel: zoptymalizowanie warunków w zakresie prowadzenia prac badawczych, które przyczynią się do transferu i rozwoju technologii. Budżet: PLN

7 7 Nowoczesna gospodarka WZMACNIANIE B+R i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Parki przemysłowe Parki technologiczne Inkubatory przedsiębiorczości

8 8 Nowoczesna gospodarka WZMACNIANIE B+R i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wzrost poziomu zatrudnienia – SSE na Dolnym Śląsku Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości – 367 ha Legnicka SSE – 15 podstref, łącznie 1071 ha Wałbrzyska SSE INVEST-PARK – 41 podstref, 2212 ha

9 9 EDUKACJA Wysoka jakość życia Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Czas realizacji: r. – r. Priorytet 7: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych Całkowita wartość projektu: zł Dofinansowanie z RPO WD: zł Doposażenie w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny oraz utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów: mechanicznej, samochodowej, elektro – energetycznej, mechatroniczno – elektronicznej, informatycznej, budowlanej, turystycznej. Powiaty / miasta objęte projektem: Bolesławiecki, Głogowski, Kłodzki, Oleśnicki, Świdnicki, Wałbrzyski (od r. Gmina Wałbrzych – miasto na prawach powiatu) oraz Wrocław, Jelenia Góra, Legnica.

10 10 SŁUŻBA ZDROWIA Wysoka jakość życia Budowa Nowego Szpitala Wojewódzkiego w zachodniej części Wrocławia przy ulicy Kosmonautów Nowy pawilon pediatryczny na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu 15 – liczba oddziałów szpitalnych, 550 – łóżka dla pacjentów, m 2 – powierzchnia użytkowa szpitala

11 11 Okres programowania finansowego UE oraz : na Dolnym Śląsku dofinansowanie uzyskały łącznie 43 projekty z dziedziny bezpieczeństwa: - łącznie wartość projektów – prawie 1,5 mld zł - w tym 14 projektów w ramach RPO WD – ponad 910 mln zł - część projektów jest nadal realizowana np. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (zgodnie z zasadą n+2) Przykłady RPO WD w zakresie wspierania bezpieczeństwa: Bezpieczny Dolny Śląsk – rozbudowa centrów ratownictwa województwa dolnośląskiego – zakup specjalistycznego sprzętu technicznego Beneficjent: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Bezpieczny Dolny Śląsk – budowa mobilnego systemu monitoringu i usuwania zagrożeń środowiska Beneficjent: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu System ograniczania skutków katastrof ekologicznych, technologicznych i klęsk żywiołowych na terenie powiatów lwóweckiego i lubańskiego BEZPIECZEŃSTWO Wysoka jakość życia

12 12 Inne inicjatywy realizowane przez samorząd województwa dolnośląskiego: "Rezerwa na zarządzanie kryzysowe" "Poprawa bezpieczeństwa - unowocześnienie i udoskonalenie infrastruktury mającej wpływ na bezpieczeństwo w regionie" „Bezpieczny Dolnoślązak” „Uczę się bezpiecznie żyć” – 10 edycji Dolnośląskiego Konkursu Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży współorganizowanego od 2008 r. Wsparcie finansowe dla samorządów na m.in. bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ratownictwo wodne i górskie BEZPIECZEŃSTWO Wysoka jakość życia

13 13 Turyści polscy i zagraniczni korzystający obiektów hotelowych (wg podregionów NTS-3) Źródło: Opracowanie własne, BDL GUS TURYSTYKA Atrakcyjne środowisko

14 14 TURYSTYKA UZDROWISKOWA Cieplice Śląskie-Zdrój (Jelenia Góra) 2.Czerniawa-Zdrój (obecnie Świeradów-Zdrój) 3.Długopole-Zdrój (gm. Bystrzyca Kł.) 4.Duszniki-Zdrój 5.Jedlina-Zdrój 6.Kudowa-Zdrój 7.Lądek-Zdrój 8.Polanica-Zdrój 9.Przerzeczyn-Zdrój (gm. Niemcza) 10.Szczawno-Zdrój 11.Świeradów-Zdrój Atrakcyjne środowisko

15 15 Udzielone noclegi w zakładach uzdrowiskowych (liczba noclegów ogółem) Jednostka terytorialna zakłady uzdrowiskowe udzielone noclegi ogółem I-XII udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII POLSKA DOLNOŚLĄSKIE Podregion - jeleniogórski Podregion - wałbrzyski Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS TURYSTYKA UZDROWISKOWA Atrakcyjne środowisko

16 16 OCHRONA ŚRODOWISKA Źródło: Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za 2013 r. Atrakcyjne środowisko

17 17 OCHRONA ŚRODOWISKA Atrakcyjne środowisko Parki krajobrazowe: 1.Doliny Bobru ha 2.Rudawski Park Krajobrazowy ha 3.„Chełmy” ha 4.Książański Park Krajobrazowy ha 5.Gór Sowich ha 6.Śnieżnicki Park Krajobrazowy ha 7.Ślężański Park Krajobrazowy ha 8.„Dolina Bystrzycy” ha 9.„Dolina Jezierzycy” ha 10. „Dolina Baryczy” ha (na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce ha) 11.Przemkowski Park Krajobrazowy ha 12. Sudetów Wałbrzyskich ha Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Źródło: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Puszczykowska 10, Wrocław

18 18 Narzędzia samorządu województwa Nowoczesna gospodarka Atrakcyjne środowisko Wysoka jakość życia SRWD 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata

19 Alokacja euro

20 Osie priorytetowe RPO WD 2014 – 2020Fundusz Alokacja (EURO) Udział w alokacji 1. PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJEEFRR ,81% 2. TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEEFRR ,95% 3. GOSPODARKA NISKOEMISYJNAEFRR ,78% 4. ŚRODOWISKO I ZASOBYEFRR ,22% 5. TRANSPORTEFRR ,19% 6. INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJEFRR ,28% 7. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNAEFRR ,88% 8. RYNEK PRACYEFS ,69% 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNEEFS ,84% 10. EDUKACJAEFS ,84% POMOC TECHNICZNAEFS+EFRR ,52% RAZEM %

21 21 SEJMIK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLASKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOSLĄSKIEGO JEDNOSTKI PODLEGŁE Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - departamenty wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne spółki z udziałem samorządu województwa JEDNOSTKI NIEZALEŻNE Dolnośląski Urząd Wojewódzki służby, inspekcje i straże samorządy lokalne organizacje pozarządowe partnerzy zagraniczni i krajowi JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE Parlament, minister właściwy ds. wewnętrznych Komisja europejska Podmioty gospodarcze - służby ratownicze i BHP OBSZAR BEZPOŚREDNICH KOMPETENCJI leżący w gestii władz samorządu województwa, wykonywanych poprzez Urząd Marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, spółki z udziałem samorządu województwa  szersze potraktowanie zagadnień rozwoju – także poza bezpośrednimi kompetencjami samorządu województwa Narzędzia samorządu województwa

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 – wyzwania samorządu województwa dr Jerzy Tutaj Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego XV Dolnośląskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google