Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 – wyzwania samorządu województwa dr Jerzy Tutaj Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego XV Dolnośląskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 – wyzwania samorządu województwa dr Jerzy Tutaj Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego XV Dolnośląskie."— Zapis prezentacji:

1 1 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 – wyzwania samorządu województwa dr Jerzy Tutaj Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego XV Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego 10 – 11 kwietnia 2014 r. Kudowa Zdrój

2 2 Nowoczesna gospodarka Atrakcyjne środowisko Wysoka jakość życia Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

3 3 Nowoczesna gospodarka DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA  Mobilność mieszkańców - łatwiejszy dostęp do miejsc pracy  Atrakcyjność inwestycyjna  Dostępność turystyczna Ukończona AOW i kontynuowana budowa S8 w kierunku Warszawy Budowa S5 Wrocław – Poznań wyzwaniem odcinek Wrocław – Kotlina Kłodzka – granica państwa Budowa S3 –projekt budowy kończy się na odcinku Legnica – Bolków. wyzwaniem rozszerzenie o odcinek Bolków – granica pastwa (potrzebne rozmowy z partnerami z Czech) Połączenie kolejowe z Warszawą: przez Opole – Częstochowę – CMK: planowane przyspieszenie do 3,5 godziny Działania – szczebel rządowy (pośrednie oddziaływanie samorządu województwa):

4 4 Nowoczesna gospodarka DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA Działania – szczebel województwa: Remonty i budowa dróg (DSDiK) Nowoczesny tabor kolejowy (przekazany w użytkowanie przez Koleje Dolnośląskie) Środki RPO WD na remonty linii kolejowych Kłodzko – Kudowa Zdr. i Jelenia Góra – Szklarska Poręba (beneficjent: PKP PLK) ­trasa Sudecka: planowana realizacja projektu relacji Zgorzelec – Jelenia Góra – Wałbrzych – Paczków integrującej południowy obszar Województwa Dolnośląskiego ­planowana budowa łączników projektowanej drogi S3 z Jelenią Górą i Wałbrzychem

5 5 Nowoczesna gospodarka WZMACNIANIE B+R i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  Wspieranie MŚP  Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka  Pobudzanie przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia Dolnośląski Fundusz Powierniczy (Inicjatywa JEREMIE) – wspieranie dolnośląskich MŚP środki przeznaczone na dofinansowanie projektu: 405,7 mln zł wspartych do lutego 2014 r. 3315 MŚP otrzymane środki ogółem 447,2 mln zł w tym z DFP 324,1 mln zł Dofinansowanie MŚP z RPO WD 2007 – 2013 Oś: 1. Przedsiębiorstwa i innowacyjność Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw – 549 inwestycji Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla IOB – 89 inwestycji Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość– 5 inwestycji

6 6 Nowoczesna gospodarka WZMACNIANIE B+R i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Eksportu  pozyskanie inwestorów dla jst  pomoc dla potencjalnych inwestorów w znalezieniu optymalnej lokalizacji dla ich działalności na terenie województwa dolnośląskiego  podejmowanie działań na rzecz wspierania podmiotów lokalnych, zaliczanych do przedsiębiorstw strategicznych w regionie „Dolnośląski Bon na Innowacje” Cel: rozwój współpracy dolnośląskich MŚP z jednostkami naukowymi w zakresie prac B+R i wdrożeń. Budżet: 5,4 mln zł (300 Bonów),,Grant Plus” Cel: zoptymalizowanie warunków w zakresie prowadzenia prac badawczych, które przyczynią się do transferu i rozwoju technologii. Budżet: 15 000 000 PLN

7 7 Nowoczesna gospodarka WZMACNIANIE B+R i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Parki przemysłowe Parki technologiczne Inkubatory przedsiębiorczości

8 8 Nowoczesna gospodarka WZMACNIANIE B+R i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wzrost poziomu zatrudnienia – SSE na Dolnym Śląsku Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości – 367 ha Legnicka SSE – 15 podstref, łącznie 1071 ha Wałbrzyska SSE INVEST-PARK – 41 podstref, 2212 ha

9 9 EDUKACJA Wysoka jakość życia Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Czas realizacji: 27.01.2009 r. – 20.12.2013 r. Priorytet 7: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych Całkowita wartość projektu: 67.343.629 zł Dofinansowanie z RPO WD:46.857.502 zł Doposażenie w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny oraz utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów: mechanicznej, samochodowej, elektro – energetycznej, mechatroniczno – elektronicznej, informatycznej, budowlanej, turystycznej. Powiaty / miasta objęte projektem: Bolesławiecki, Głogowski, Kłodzki, Oleśnicki, Świdnicki, Wałbrzyski (od 01.01.2013 r. Gmina Wałbrzych – miasto na prawach powiatu) oraz Wrocław, Jelenia Góra, Legnica.

10 10 SŁUŻBA ZDROWIA Wysoka jakość życia Budowa Nowego Szpitala Wojewódzkiego w zachodniej części Wrocławia przy ulicy Kosmonautów Nowy pawilon pediatryczny na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu 15 – liczba oddziałów szpitalnych, 550 – łóżka dla pacjentów, 48 700 m 2 – powierzchnia użytkowa szpitala

11 11 Okres programowania finansowego UE 2004-2006 oraz 2007-2013: na Dolnym Śląsku dofinansowanie uzyskały łącznie 43 projekty z dziedziny bezpieczeństwa: - łącznie wartość projektów – prawie 1,5 mld zł - w tym 14 projektów w ramach RPO WD – ponad 910 mln zł - część projektów jest nadal realizowana np. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (zgodnie z zasadą n+2) Przykłady RPO WD w zakresie wspierania bezpieczeństwa: Bezpieczny Dolny Śląsk – rozbudowa centrów ratownictwa województwa dolnośląskiego – zakup specjalistycznego sprzętu technicznego Beneficjent: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Bezpieczny Dolny Śląsk – budowa mobilnego systemu monitoringu i usuwania zagrożeń środowiska Beneficjent: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu System ograniczania skutków katastrof ekologicznych, technologicznych i klęsk żywiołowych na terenie powiatów lwóweckiego i lubańskiego BEZPIECZEŃSTWO Wysoka jakość życia

12 12 Inne inicjatywy realizowane przez samorząd województwa dolnośląskiego: "Rezerwa na zarządzanie kryzysowe" "Poprawa bezpieczeństwa - unowocześnienie i udoskonalenie infrastruktury mającej wpływ na bezpieczeństwo w regionie" „Bezpieczny Dolnoślązak” „Uczę się bezpiecznie żyć” – 10 edycji Dolnośląskiego Konkursu Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży współorganizowanego od 2008 r. Wsparcie finansowe dla samorządów na m.in. bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ratownictwo wodne i górskie BEZPIECZEŃSTWO Wysoka jakość życia

13 13 Turyści polscy i zagraniczni korzystający obiektów hotelowych (wg podregionów NTS-3) Źródło: Opracowanie własne, BDL GUS TURYSTYKA Atrakcyjne środowisko

14 14 TURYSTYKA UZDROWISKOWA 1. 2. 5. 4. 3. 6. 8. 7. 11. 10. 9. 1.Cieplice Śląskie-Zdrój (Jelenia Góra) 2.Czerniawa-Zdrój (obecnie Świeradów-Zdrój) 3.Długopole-Zdrój (gm. Bystrzyca Kł.) 4.Duszniki-Zdrój 5.Jedlina-Zdrój 6.Kudowa-Zdrój 7.Lądek-Zdrój 8.Polanica-Zdrój 9.Przerzeczyn-Zdrój (gm. Niemcza) 10.Szczawno-Zdrój 11.Świeradów-Zdrój Atrakcyjne środowisko

15 15 Udzielone noclegi w zakładach uzdrowiskowych (liczba noclegów ogółem) Jednostka terytorialna zakłady uzdrowiskowe udzielone noclegi ogółem I-XII udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII 200420082012200420082012 POLSKA5 023 9277 739 1958 607 617708 672757 131338 755 DOLNOŚLĄSKIE201 464231 664620 449102 40161 06126 996 Podregion - jeleniogórski 42 20245 877107 23333 42425 21912 038 Podregion - wałbrzyski 159 262185 787513 21668 97735 84214 958 Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS TURYSTYKA UZDROWISKOWA Atrakcyjne środowisko

16 16 OCHRONA ŚRODOWISKA Źródło: Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za 2013 r. Atrakcyjne środowisko

17 17 OCHRONA ŚRODOWISKA Atrakcyjne środowisko Parki krajobrazowe: 1.Doliny Bobru - 12 295 ha 2.Rudawski Park Krajobrazowy - 15 705 ha 3.„Chełmy” - 15 900 ha 4.Książański Park Krajobrazowy - 3 155 ha 5.Gór Sowich - 8 140 ha 6.Śnieżnicki Park Krajobrazowy - 28 800 ha 7.Ślężański Park Krajobrazowy - 8 190 ha 8.„Dolina Bystrzycy” - 8 7550 ha 9.„Dolina Jezierzycy” - 7 953 ha 10. „Dolina Baryczy” - 70 040 ha (na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce 17 000 ha) 11.Przemkowski Park Krajobrazowy - 22 338 ha 12. Sudetów Wałbrzyskich - 6 493 ha Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Źródło: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych http://www.dzpk.pl/pl/http://www.dzpk.pl/pl/ ul. Puszczykowska 10, 50-559 Wrocław

18 18 Narzędzia samorządu województwa Nowoczesna gospodarka Atrakcyjne środowisko Wysoka jakość życia SRWD 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020

19 Alokacja 2 250 383 315 euro

20 Osie priorytetowe RPO WD 2014 – 2020Fundusz Alokacja (EURO) Udział w alokacji 1. PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJEEFRR 400 793 268 17,81% 2. TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEEFRR 66 386 308 2,95% 3. GOSPODARKA NISKOEMISYJNAEFRR 332 606 654 14,78% 4. ŚRODOWISKO I ZASOBYEFRR 184 981 508 8,22% 5. TRANSPORTEFRR 409 368 233 18,19% 6. INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJEFRR 163 827 905 7,28% 7. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNAEFRR 64 811 039 2,88% 8. RYNEK PRACYEFS 263 059 794 11,69% 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNEEFS 153 926 219 6,84% 10. EDUKACJAEFS 131 422 386 5,84% POMOC TECHNICZNAEFS+EFRR 79 200 000 3,52% RAZEM - 2 250 383 315 100%

21 21 SEJMIK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLASKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOSLĄSKIEGO JEDNOSTKI PODLEGŁE Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - departamenty wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne spółki z udziałem samorządu województwa JEDNOSTKI NIEZALEŻNE Dolnośląski Urząd Wojewódzki służby, inspekcje i straże samorządy lokalne organizacje pozarządowe partnerzy zagraniczni i krajowi JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE Parlament, minister właściwy ds. wewnętrznych Komisja europejska Podmioty gospodarcze - służby ratownicze i BHP OBSZAR BEZPOŚREDNICH KOMPETENCJI leżący w gestii władz samorządu województwa, wykonywanych poprzez Urząd Marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, spółki z udziałem samorządu województwa  szersze potraktowanie zagadnień rozwoju – także poza bezpośrednimi kompetencjami samorządu województwa Narzędzia samorządu województwa

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 – wyzwania samorządu województwa dr Jerzy Tutaj Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego XV Dolnośląskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google