Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o postępach realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 – bilans dotychczasowych działań Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o postępach realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 – bilans dotychczasowych działań Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o postępach realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 – bilans dotychczasowych działań Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 30 marca 2015 Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego

2 Cele i zakres Informacji CEL GŁÓWNY Określenie stanu i postępu realizacji Strategii Rozwoju Województwa REALIZOWANY POPRZEZ 1.Wskazanie głównych czynników zmian sytuacji społeczno-gospodarczej od 2010 2.Identyfikację skali interwencji publicznej w regionie 3.Wskazanie osiągnięć i słabości systemu realizacji SRWP 4.Wskazanie propozycji usprawnień mechanizmów realizacji SRWP

3 Sytuacja regionu (1) NIEKORZYSTNE UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE zmiany geopolityczne, w tym na rynku surowców energetycznych zagrożenia militarne i terrorystyczne, w tym w cyberprzestrzeni silne wahania na rynkach finansowych słaba koniunktura i zadłużenie w strefie euro nasilające się nastroje antyunijne POZYTYWNE SYGNAŁY Z REGIONALNEJ GOSPODARKI wzrost dynamiki PKB wysoki poziom internacjonalizacji, eksport generowany głównie przez firmy z kapitałem krajowym wyższy niż średnio w kraju poziom nakładów na B+R największy w Polsce przyrost liczby pracujących od 2010

4 Sytuacja regionu (2) wysoka zachorowalność spowodowana chorobami cywilizacyjnymi nieefektywny system edukacji i luki kompetencyjne uczniów (niskie wyniki egzaminów zewnętrznych) niski poziom udziału dzieci w edukacji przedszkolnej wysokie ryzyko powodzi w północno-wschodniej i północnej części województwa duże uzależnienie od zewnętrznych dostaw energii UTRZYMUJĄCE SIĘ BARIERY I ZAGROŻENIA

5 Realizacja Strategii – fundamenty (1) programy operacyjne UE budżet województwa kontrakt terytorialny inne dokumenty planistyczne RPO WP 2014-2020

6 ZrealizowanePodjęteNiepodjęte Plan Zarządzania Strategią X-- RPS X-- PSME/PFT X-- Mechanizm IS -X- Zobowiązania SWP (26) 1241 Przedsięwzięcia strategiczne (29) -263 Oczekiwania wobec władz centralnych -4018 Realizacja Strategii – fundamenty (2)

7 Realizacja Strategii – fundamenty (3) Zobowiązania SWP Oczekiwania wobec władz centralnych kompetencje samorządu województwa uzgodnienie i koordynacja z partnerami zadania inwestycyjne, rozwiązania organizacyjne, instytucjonalne, regulacyjne podstawa do rozliczenia realizatorów Strategii poza kompetencjami podmiotów regionalnych brak bezpośredniego wpływu samorządu województwa sprawy kluczowe dla regionu pola przyszłego dialogu z Rządem Kluczowa rola: Struktury SWP Regionalne media Kluczowa rola: Władze centralne Pomorscy parlamentarzyści

8 Struktura KT dla Pomorskiego Obszar tematycznyLista podstawowaLista warunkowa TRANSPORT, w tym: 3110 drogi 72 koleje 9- porty 154 drogi wodne -4 OCHRONA ŚRODOWISKA -5 ENERGETYKA -2 B+R oraz SZKOŁY WYŻSZE 15 KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE 44 ZDROWIE 11 OBSZAR METROPOLITALNY (ZIT) 3- OGÓŁEM 4027

9 Oś PriorytetowaAlokacja EU% alokacjiZITIF 1. Komercjalizacja wiedzy139,867,50035,66 2. Przedsiębiorstwa174,659,377,8648,46 3. Edukacja119,586,4100 4. Kształcenie zawodowe68,683,6800 5. Zatrudnienie225,4712,0941,490 6. Integracja114,316,1324,350 7. Zdrowie104,985,636,930 8. Konwersja159,018,5341,3416,54 9. Mobilność357,2119,1674,440 10. Energia214,9511,5362,8740,84 11. Środowisko120,916,4800 12. Pomoc techniczna65,213,5000 EFS524,5628,1365,840 EFRR1340,2571,87193,44141,5 OGÓŁEM1 864,81100,00259,28141,5 Tabela finansowa RPO WP (mln EUR)

10 Zaangażowanie finansowe (1) Cel strategiczny Liczba przedsięwzięćNakłady szt. SRWP = 100% tys. złSRWP = 100% Nowoczesna gospodarka5 81247,7%7 404 05724,1% Aktywni mieszkańcy5 45344,7%3 077 30710,0% Atrakcyjna przestrzeń9287,6%20 209 38365,9% Razem12 193100%30 690 747100% Przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się w latach 2010-2014 CS 1: Szerokopasmowe pomorskie Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku CS 2: Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku Za rękę z Einsteinem (edycja II) Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii CS 3: Budowa drogi ekspresowej S7 Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo Gdański projekt wodno-ściekowy etap II Przykładowe projekty flagowe Liczba przedsięwzięć : 12,2 tys.

11 Zaangażowanie finansowe (2) wskaźnik zróżnicowania powiatowego - prawie 6:1 Sopot : powiat starogardzki Nakłady per capita (tys. zł) Program UE Liczba przedsięwzięćNakłady szt. SRWP =100 % Ogółem Dofinansowanie UE (tys. zł) tys. złSRWP =100% PO IŚ 155 1,3% 17 092 98355,7%9 163 751 PO IG989 8,1%3 064 10210,0%1 274 326 PO KL1 831 15,0%1 688 7545,5%1 389 017 RPO WP 2007-20131 142 9,4%4 398 28214,3%2 406 243 Programy EWT 790,6%121 5850,4%105 867 PROW6 118 50,2%3 082 72510,0%1 771 543 PO Ryby1 879 15,4%1 242 3164,1%699 606 Razem12 193100%30 690 747100%16 810 353 Pomorskie: 13,4 tys. zł

12 Zadania zrealizowane… Dotychczasowe OSIĄGNIĘCIA: 1.Uruchomienie sekwencyjnego systemu prowadzenia polityki rozwoju 2.Podjęcie realizacji 25 (z 26) zobowiązań oraz 26 (z 29) przedsięwzięć strategicznych 3.Spójność programowania operacyjnego (RPO WP) z planowaniem strategicznym 4.Poprawa koordynacji wewnątrz UMWP i uruchomienie nowych form współpracy 5.Szerokie zaangażowanie partnerów spoza struktur SWP 6.Negocjacje ZPT/ZIT (wstępne uzgodnienie przedsięwzięć priorytetowych) 7.Uzgodnienie Kontraktu Terytorialnego ze stroną rządową 8.Zatwierdzenie RPO WP 2014-2020 przez Komisję Europejską

13 …do poprawki… Zaobserwowane SŁABOŚCI: 1.Cele, zobowiązania, przedsięwzięcia strategiczne mało widoczne w budżecie województwa i WPF 2.Brak pewności realizacji większości przedsięwzięć strategicznych w RPS 3.Relatywnie wolne tempo realizacji zobowiązań SWP (ograniczenia finansowe i potrzeba zmian w działaniu administracji regionalnej) Środki budżetu SWP na realizację SRWP Wartość (tys. zł) % 2013-2014374 99957%

14 …i do pilnej realizacji Dalsze działania DO REALIZACJI: 1.Koncentracja na największych przedsięwzięciach strategicznych i kluczowych oczekiwaniach wobec rządu w ramach Kontraktu Terytorialnego 2.Przyspieszenie gotowości realizacyjnej przedsięwzięć strategicznych w gestii SWP (zatwierdzanie Planów przez ZWP, wpisanie do WPF) 3.Aktywne poszukiwanie źródeł finansowania przedsięwzięć 4.Ścisła współpraca z administracją rządową i partnerami dla realizacji zobowiązań SWP

15 Dziękuję za uwagę www.strategia2020.pomorskie.eu


Pobierz ppt "Informacja o postępach realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 – bilans dotychczasowych działań Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google