Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób:  1. zgodny z prawem  2. efektywny  3. oszczędny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób:  1. zgodny z prawem  2. efektywny  3. oszczędny."— Zapis prezentacji:

1

2  Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób:  1. zgodny z prawem  2. efektywny  3. oszczędny  4. terminowy

3  Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie m.in. Zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań oraz zarządzania ryzykiem

4  Kontrola zarządcza obejmuje zarówno czynności kontrolne jak również wszelkie mechanizmy kontrolne – jej elementem jest podejmowanie działań celem zapewnienia prawidłowego działania jednostki we wszystkich jej przejawach z udziałem nie tylko komórek kontrolnych ale również wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych.

5  Minister – dla kierowanego przez siebie resortu  Wójt, burmistrz, prezydent miasta – dla odpowiedniej j.s.t.  Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych

6  Ministrowie kierujący resortami do końca listopada sporządzają PLAN działalności dla każdego resortu (art. 70) obejmujący – CELE, ZADANIA, PODZADANIA ORAZ MIERNIKI ICH REALIZACJI

7  Ministrowie do końca kwietnia roku następnego składają OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ za poprzedni rok.

8  Minister finansów określa i ogłasza STANDARDY kontroli zarządczej – czyli ustalenia, zalecenia i wskazówki organizacji i prowadzenia kontroli zarządczej w poszczególnych jej segmentach

9  Działalnością pomocną dla kontroli zarządczej jest Audyt wewnętrzny – niezależni audytorzy służą obiektywnym i niezależnym głosem doradczym dla ministra kierującego działem lub kierownika jednostki. Jest to stały monitoring kontroli zarządczej.  W jednostkach sektora finansów publicznych tworzy się KOMÓRKI AUDYTU art. 277 280


Pobierz ppt " Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób:  1. zgodny z prawem  2. efektywny  3. oszczędny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google