Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

QUIZ wyniki. Grupa 1 1.Główną przyczyną złego stanu powietrza w Polsce jest: A) Przemysł B) Niska emisja C) Transport D) Sektor bytowo-komunalny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "QUIZ wyniki. Grupa 1 1.Główną przyczyną złego stanu powietrza w Polsce jest: A) Przemysł B) Niska emisja C) Transport D) Sektor bytowo-komunalny."— Zapis prezentacji:

1 QUIZ wyniki

2 Grupa 1 1.Główną przyczyną złego stanu powietrza w Polsce jest: A) Przemysł B) Niska emisja C) Transport D) Sektor bytowo-komunalny

3 B) Niska emisja C) Transport D) Sektor bytowo-komunalny

4 Grupa 1 2. Przyczyną powstawania zjawiska smogu jest: A) Brak wiatru i mgła B) Kondensacja ozonu C) Niska emisja D) Nagromadzenie tlenków azotu

5 A)Brak wiatru i mgła C) Niska emisja

6 Grupa 1 3. Najgorsza jakość powietrza w Polsce jest: A) W miesiącach jesienno-zimowych B) W miesiącach wiosenno-letnich C) W miesiącach letnio-jesiennych D) W miesiącach zimowo-wiosennych

7 A) W miesiącach jesienno-zimowych

8 Grupa 1 4. Najbardziej aktualne dane o jakości powietrza dostępne są na stronach internetowych: A) Ministerstwa Środowiska B) Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska C) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej D) Urzędu Miasta

9 B) Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

10 Grupa 1 5. W Polsce największy problem z przekraczaniem norm jakości powietrza dotyczy: A) Benzo(a)pirenu B) Pyłów PM10 i PM2,5 C) Ozonu D) NOx

11 A) Benzo(a)pirenu B) Pyłów PM10 i PM2,5

12 Grupa 2 1.Niska emisja to: A) Emisja zanieczyszczeń na małych wysokościach (do 40m) B) Emisja z sektora komunalno-bytowego i transportu C) Emisja przemysłowa D) Emisja pyłów (PM) i benzo(a)pirenu

13 A) Emisja zanieczyszczeń na małych wysokościach (do 40m) B) Emisja z sektora komunalno-bytowego i transportu D) Emisja pyłów (PM) i benzo(a)pirenu

14 Grupa 2 2. Jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce jest: A) Nowy Sącz B) Lublin C) Kraków D) Olsztyn

15 A)Nowy Sącz C) Kraków

16 Grupa 2 3. Smog występuje najczęściej jako: A) Obłok zanieczyszczeń na terenach wiejskich, tworzący się podczas prac polowych B) Gęsta mgła pozbawiona zanieczyszczeń, pojawiająca się rano i utrudniająca jazdę C) Mieszanina ozonu, tlenów siarki i azotu, występująca w ozonosferze. D) Nisko zalegająca mieszanina mgły i zanieczyszczeń powietrza, przy bezwietrznej pogodzie

17

18 Grupa 2 4. Najwyższy stopień zanieczyszczenia atmosfery w Polsce występuje w województwach: A) Wielkopolskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim B) Dolnośląskim, śląskim, małopolskim C) Opolskim, łódzkim, podkarpackim D) Pomorskim, lubuskim, lubelskim

19 B) Dolnośląskim, śląskim, małopolskim

20 Grupa 2 5. Przyczyną powstawania niskiej emisji z sektora komunalno- bytowego jest: A) Palenie węglem o słabej jakości B) Palenie w starym, nieefektywnym piecu C) Spalanie odpadów D) Palenie metodą „od dołu”

21 A) Palenie węglem o słabej jakości B) Palenie w starym, nieefektywnym piecu C) Spalanie odpadów D) Palenie metodą „od dołu”

22 Grupa 3 1.Metodami zmniejszania uciążliwości pyłów zawieszonych w miastach są: A) Sadzenie zieleni przyulicznej B) Ograniczanie transportu samochodowego C) Rozwój sieci ścieżek rowerowych D) Częste zmywanie ulic

23 A) Sadzenie zieleni przyulicznej B) Ograniczanie transportu samochodowego C) Rozwój sieci ścieżek rowerowych D) Częste zmywanie ulic

24 Grupa 3 2. Konsekwencjami niskiej emisji są: A) Przewlekła obturacyjna choroba płuc B) Astma C) Depresja D) Nowotwory

25 A) Przewlekła obturacyjna choroba płuc B) Astma C) Depresja D) Nowotwory

26 Grupa 3 3. Szacuje się, że w Polsce z powodu złej jakości powietrza umiera rocznie: A) 40-45 tys. osób B) Ponad 100 tys. osób C) 5-10 tys. osób D) Blisko 1000 osób

27 A) 40-45 tys. osób

28 Grupa 3 4. Pył zawieszony PM10 to: A) Pył utrzymujący się w powietrzu przez 10 minut B) Drobny pył zawierający substancje toksyczne, tj. benzo(a)piren C) Pył zawierający cząsteczki mniejsze niż 10 mikrometrów D) Pył pochodzący z niskiej emisji

29 B) Drobny pył zawierający substancje toksyczne, tj. benzo(a)piren C) Pył zawierający cząsteczki mniejsze niż 10 mikrometrów D) Pył pochodzący z niskiej emisji

30 Grupa 3 5. Na stan jakości powietrza ma wpływ: A) Położenie geograficzne B) Liczba źródeł emisji zanieczyszczeń C) Transport D) Pogoda

31 A) Położenie geograficzne B) Liczba źródeł emisji zanieczyszczeń C) Transport D) Pogoda

32 Grupa 4 1.Normy dla benzo(a)pirenu są przekraczane w skali Polski o: A) 50% B) 500% C) 10% D) 800%

33 B) 500%

34 Grupa 4 2. Ekologiczna jazda samochodem polega na: A) Częstym hamowaniu B) Maksymalnym dociążeniu samochodu C) Używaniu silnika jako hamulca D) Gaszeniu silnika na światłach

35 C) Używaniu silnika jako hamulca

36 Grupa 4 3. Carpooling polega na: A) Wspólnym podróżowaniu jednym pojazdem B) Stosowaniu filtrów samochodowych C) Ograniczaniu liczby samochodów w mieście D) Ograniczaniu liczby miejsc parkingowych

37 A) Wspólnym podróżowaniu jednym pojazdem

38 Grupa 4 4. Dokumentami strategicznymi dla ochrony powietrza są: A) Programy ochrony powietrza B) Programy naprawcze C) Plany miejscowe D) Konstytucja i Prawo Ochrony Środowiska

39 A) Programy ochrony powietrza

40 Grupa 4 5. Budownictwo pasywne: A) Pozwala oszczędzać energię B) Skupia się na wykorzystaniu energii z promieniowania słonecznego C) Poprawia parametry systemów istniejących w budynku D) Polega na instalacji rozwiązań wykorzystujących energię wiatru

41 A) Pozwala oszczędzać energię B) Skupia się na wykorzystaniu energii z promieniowania słonecznego C) Poprawia parametry systemów istniejących w budynku

42 Grupa 5 1. Główne źródła mikropyłów w Polsce to: A) Spalanie paliw stałych B) Pożary lasów C) Erozja D) Spalanie paliw ciekłych

43 A)Spalanie paliw stałych D) Spalanie paliw ciekłych

44 Grupa 5 2. Benzo(a)piren to: A) Związek o dużej toksyczności przewlekłej B) Związek powodujący nowotwory C) Związek wchodzący z skład cząsteczek pyłu zawieszonego D) Związek pochodzący z niskiej emisji

45 A) Związek o dużej toksyczności przewlekłej B) Związek powodujący nowotwory C) Związek wchodzący z skład cząsteczek pyłu zawieszonego D) Związek pochodzący z niskiej emisji

46 Grupa 5 3. Pył zawieszony PM2,5 to: A) Cząsteczki mające zdolność przenikania bezpośrednio do krwioobiegu B) Cząsteczki transportowane na odległość do 2500 km C) Cząsteczki mogące pozostawać w powietrzu przez wiele tygodni D) Cząsteczki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra

47 A) Cząsteczki mające zdolność przenikania bezpośrednio do krwioobiegu B) Cząsteczki transportowane na odległość do 2500 km C) Cząsteczki mogące pozostawać w powietrzu przez wiele tygodni D) Cząsteczki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra

48 Grupa 5 4. W skali Europy najgorszą jakość powietrza ma: A) Polska B) Hiszpania C) Bułgaria D) Rumunia

49 A)Polska C) Bułgaria D) Rumunia

50 Grupa 5 5. Zanieczyszczenia powietrza to: A) Substancje występujące w powietrzu, ale nie będące jego naturalnymi składnikami B) Pyły, ciecze, gazy i ciała stałe znajdujące się w powietrzu C) Substancje naturalnie występujące w powietrzu w znacznie zwiększonych ilościach D) Pyły i gazy pochodzące z niskiej emisji

51 A) Substancje występujące w powietrzu, ale nie będące jego naturalnymi składnikami B) Pyły, ciecze, gazy i ciała stałe znajdujące się w powietrzu C) Substancje naturalnie występujące w powietrzu w znacznie zwiększonych ilościach D) Pyły i gazy pochodzące z niskiej emisji


Pobierz ppt "QUIZ wyniki. Grupa 1 1.Główną przyczyną złego stanu powietrza w Polsce jest: A) Przemysł B) Niska emisja C) Transport D) Sektor bytowo-komunalny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google