Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zanieczyszczenia powietrza i sposoby ich zwalczania Powietrze, którego zasoby oceniane są na 4,5 * 10 15 t, jest mieszaniną gazów, odznaczającą się w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zanieczyszczenia powietrza i sposoby ich zwalczania Powietrze, którego zasoby oceniane są na 4,5 * 10 15 t, jest mieszaniną gazów, odznaczającą się w."— Zapis prezentacji:

1

2 Zanieczyszczenia powietrza i sposoby ich zwalczania Powietrze, którego zasoby oceniane są na 4,5 * 10 15 t, jest mieszaniną gazów, odznaczającą się w normalnych warunkach jednakowym składem. Dominują w nim dwa pierwiastki: azot i t tlen, dwutlenek węgla i inne gazy szlachetne.

3 Do czego potrzebne jest powietrze? Powietrze jest niezbędne do oddychania, jest również surowcem potrzebnym we wszelkiego rodzaju działalności człowieka, jego produkcji przemysłowej i rolnej. Problem niedoboru lub deficytu powietrza nie istnieje. Z tej strony nie zachodzi obawa ograniczania rozwoju gospodarki ludzkiej. Występuje natomiast problem jakości powietrza. Jakość powietrza oznacza stopień zanieczyszczenia powietrza, rozumiany w ten sposób, że jakość powietrza jest wysoka, jeśli zawartość zanieczyszczeń jest mała. Jakość powietrza może być definiowana na podstawie pomiarów specjalistycznych, szacowana na podstawie oceny estetycznej lub według szkodliwości w aspekcie medycznym, botanicznym lub fizycznym.

4 TRANSGRANICZNE PRZENOSZENIE ZANIECZYSZCZEŃ Zanieczyszczenia atmosfery mogą być przenoszone na długie odległości, nawet ponad granicami państw. Około 50 % zanieczyszczeń w Polsce pochodzi z innych krajów.

5 RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ

6 Powietrze może być zanieczyszczane przez zjawiska naturalne (wybuchy wulkanów, pożary lasów). ZANIECZYSZCZENIA NATURALNE Nasilenie zanieczyszczeń w PolsceWybuch Wezuwiusza

7 ZANIECZYSZCZENIA EMITOWANE PRZEZ CZŁOWIEKA Zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania paliw Opad pyłu, którego źródłem jest przemysł hutniczy, elektrownie, cementownie i gospodarstwa domowe Pył zawieszony w powietrzu Wzrost stężenia tlenków siarki, azotu, tlenku i dwutlenku węgla Zanieczyszczenia spowodowane chemizacją rolnictwa i leśnictwa Zanieczyszczenia radioaktywne pochodzące z np. elektrowni jądrowych Zanieczyszczenia z elektrowni

8 Skutki zanieczyszczeń!

9 Dziura ozonowa Rozrzedzenie ozonowe zmienia warunki życia w biosferze. Ozon tworzy wokół Ziemi warstwę, która pochłania promieniowanie ultrafioletowe. Największa dziura ozonowa znajduje się nad Antarktydą, co widać na zdjęciu. Zdjęcie satelitarne dziury ozonowej (niebieska plama)

10 Warstwa ozonu zmniejsza się, bo rozkładają go gazy- freony, używane w lodówkach i areozolach.

11 W miejscach silnego rozrzedzenia łatwiej przenikają promienie ultrafioletowe. Powodują one u ludzi wzrost zachorowań na raka skóry, przyspieszenie procesu starzenia, choroby wzroku, oparzenia. Zmiany skóry spowodowane promieniowaniem ultrafioletowym.

12 Efekt cieplarniany

13 Spowodowany jest on wzrostem dwutlenku węgla w powietrzu. Warstwa tego gazu działa jak dach szklarni, przepuszcza promienie słoneczne, a niezużyta część promieniowania nie wychodzi poza atmosferę.

14 W skutek gromadzenia się promieniowania cieplnego zmienia się klimat. Następuje jego ocieplenie, co prowadzić może do topnienia lodowców, a w przyszłości zatopienia niektórych lądów i wyginięcia wielu gatunków.

15 KWAŚNE DESZCZE

16 Kwaśne deszcze, to opady, zawierające trujące metale (glin, cynk, kadm, rtęć, ołów).Spadając na ziemię powodują duże zmiany w środowisku naturalnym. Niszczą przyrodę.

17 SMOG

18 Zanieczyszczenia atmosfery ciągną za sobą inne niebezpieczeństwa.Jest nim smog-zanieczyszczenie powietrza znajdujące się nad dużymi aglomeracjami miejskimi.Smog powstaje w wyniku zanieczyszczenia powietrza, w warunkach inwersji temperatury, gdy brak jest cyrkulacji powietrza. Wyróżniamy : Smog kwaśny, który tworzy się w powietrzu wilgotnym, silnie zanieczyszczonym, głównie dwutlenkiem siarki i węgla, pyłem.Smog kwaśny w Londynie, w 1952 roku był bezpośrednią lub pośrednią przyczyną śmierci 4000 osób. Smog fotochemiczny powstaje w upalne dni.Spowodowany jest wzrostem stężenia tlenków azotu, węglowodorów i innych składników, głównie spalin samochodowych.

19 WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE Bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza są porosty. Ich powierzchnia jest gąbczasta, wchłania wodę, a także zanieczyszczenia. Obecność porostów mówi o niewielkim zanieczyszczeniu.

20 ZWALCZANIE ZANIECZYSZCZEŃ Modernizacja zakładów przemysłowych i zastosowaniu mniej szkodliwych dla środowiska i energooszczędnych technologii, Ograniczenie strat energii w przemyśle i sektorze mieszkaniowym, stosując ocieplanie budynków, Likwidacja indywidualnych palenisk domowych i małych kotłowni opalanych węglem, stosując ogrzewanie gazowe, Ograniczanie emisji dwutlenku siarki z elektrowni poprzez budowę urządzeń do odsiarczania spalin Konstruowanie silników zużywających mniej paliwa, Zmniejszenie toksyczności spalin samochodowych, Budowa obwodnic.


Pobierz ppt "Zanieczyszczenia powietrza i sposoby ich zwalczania Powietrze, którego zasoby oceniane są na 4,5 * 10 15 t, jest mieszaniną gazów, odznaczającą się w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google