Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zanieczyszczenia powietrza i sposoby ich zwalczania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zanieczyszczenia powietrza i sposoby ich zwalczania"— Zapis prezentacji:

1 Zanieczyszczenia powietrza i sposoby ich zwalczania
Powietrze, którego zasoby oceniane są na 4,5 * 1015 t, jest mieszaniną gazów, odznaczającą się w normalnych warunkach jednakowym składem. Dominują w nim dwa pierwiastki: azot i t tlen, dwutlenek węgla i inne gazy szlachetne.

2 Do czego potrzebne jest powietrze?
Powietrze jest niezbędne do oddychania, jest również surowcem potrzebnym we wszelkiego rodzaju działalności człowieka, jego produkcji przemysłowej i rolnej. Problem niedoboru lub deficytu powietrza nie istnieje. Z tej strony nie zachodzi obawa ograniczania rozwoju gospodarki ludzkiej. Występuje natomiast problem jakości powietrza. Jakość powietrza oznacza stopień zanieczyszczenia powietrza, rozumiany w ten sposób, że jakość powietrza jest wysoka, jeśli zawartość zanieczyszczeń jest mała. Jakość powietrza może być definiowana na podstawie pomiarów specjalistycznych, szacowana na podstawie oceny estetycznej lub według szkodliwości w aspekcie medycznym, botanicznym lub fizycznym .

3 TRANSGRANICZNE PRZENOSZENIE ZANIECZYSZCZEŃ
Zanieczyszczenia atmosfery mogą być przenoszone na długie odległości, nawet ponad granicami państw. Około 50 % zanieczyszczeń w Polsce pochodzi z innych krajów.

4 RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ

5 ZANIECZYSZCZENIA NATURALNE
Powietrze może być zanieczyszczane przez zjawiska naturalne (wybuchy wulkanów, pożary lasów). Nasilenie zanieczyszczeń w Polsce Wybuch Wezuwiusza

6 ZANIECZYSZCZENIA EMITOWANE PRZEZ CZŁOWIEKA
Zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania paliw Opad pyłu, którego źródłem jest przemysł hutniczy, elektrownie, cementownie i gospodarstwa domowe Pył zawieszony w powietrzu Wzrost stężenia tlenków siarki, azotu, tlenku i dwutlenku węgla Zanieczyszczenia spowodowane chemizacją rolnictwa i leśnictwa Zanieczyszczenia radioaktywne pochodzące z np. elektrowni jądrowych Zanieczyszczenia z elektrowni

7 Skutki zanieczyszczeń!

8 Dziura ozonowa Rozrzedzenie ozonowe zmienia warunki życia w biosferze.
Zdjęcie satelitarne dziury ozonowej (niebieska plama) Rozrzedzenie ozonowe zmienia warunki życia w biosferze. Ozon tworzy wokół Ziemi warstwę, która pochłania promieniowanie ultrafioletowe. Największa dziura ozonowa znajduje się nad Antarktydą, co widać na zdjęciu.

9 W arstwa ozonu zmniejsza się, bo rozkładają go gazy-freony, używane w lodówkach i areozolach.

10 W miejscach silnego rozrzedzenia łatwiej przenikają promienie ultrafioletowe . Powodują one u ludzi wzrost zachorowań na raka skóry, przyspieszenie procesu starzenia, choroby wzroku, oparzenia. Zmiany skóry spowodowane promieniowaniem ultrafioletowym.

11 Efekt cieplarniany

12 Spowodowany jest on wzrostem dwutlenku węgla w powietrzu
Spowodowany jest on wzrostem dwutlenku węgla w powietrzu. Warstwa tego gazu działa jak dach szklarni, przepuszcza promienie słoneczne, a niezużyta część promieniowania nie wychodzi poza atmosferę.

13 W skutek gromadzenia się promieniowania cieplnego zmienia się klimat
W skutek gromadzenia się promieniowania cieplnego zmienia się klimat . Następuje jego ocieplenie , co prowadzić może do topnienia lodowców , a w przyszłości zatopienia niektórych lądów i wyginięcia wielu gatunków .

14 KWAŚNE DESZCZE

15 Kwaśne deszcze, to opady, zawierające trujące metale (glin, cynk, kadm, rtęć, ołów).Spadając na ziemię powodują duże zmiany w środowisku naturalnym. Niszczą przyrodę.

16 SMOG

17 Zanieczyszczenia atmosfery ciągną za sobą inne niebezpieczeństwa
Zanieczyszczenia atmosfery ciągną za sobą inne niebezpieczeństwa.Jest nim smog-zanieczyszczenie powietrza znajdujące się nad dużymi aglomeracjami miejskimi .Smog powstaje w wyniku zanieczyszczenia powietrza , w warunkach inwersji temperatury, gdy brak jest cyrkulacji powietrza . Wyróżniamy : Smog kwaśny, który tworzy się w powietrzu wilgotnym , silnie zanieczyszczonym, głównie dwutlenkiem siarki i węgla, pyłem.Smog kwaśny w Londynie , w 1952 roku był bezpośrednią lub pośrednią przyczyną śmierci 4000 osób. Smog fotochemiczny powstaje w upalne dni .Spowodowany jest wzrostem stężenia tlenków azotu, węglowodorów i innych składników, głównie spalin samochodowych.

18 WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE
Bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza są porosty. Ich powierzchnia jest gąbczasta, wchłania wodę, a także zanieczyszczenia. Obecność porostów mówi o niewielkim zanieczyszczeniu.

19 ZWALCZANIE ZANIECZYSZCZEŃ
Modernizacja zakładów przemysłowych i zastosowaniu mniej szkodliwych dla środowiska i energooszczędnych technologii, Ograniczenie strat energii w przemyśle i sektorze mieszkaniowym, stosując ocieplanie budynków, Likwidacja indywidualnych palenisk domowych i małych kotłowni opalanych węglem, stosując ogrzewanie gazowe, Ograniczanie emisji dwutlenku siarki z elektrowni poprzez budowę urządzeń do odsiarczania spalin Konstruowanie silników zużywających mniej paliwa , Zmniejszenie toksyczności spalin samochodowych, Budowa obwodnic.


Pobierz ppt "Zanieczyszczenia powietrza i sposoby ich zwalczania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google