Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja na temat nowego okresu programowania 2007–2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja na temat nowego okresu programowania 2007–2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi."— Zapis prezentacji:

1 Informacja na temat nowego okresu programowania 2007–2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Dokumenty na poziomie krajowym w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – dokument strategiczny; wdrażany w krajach UE poprzez programy rozwoju obszarów wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – dokument programowy; określa zasady udzielania pomocy oraz kryteria dla beneficjentów (przesłany do Komisji Europejskiej 12 czerwca 2007 r.). Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa www.minrol.gov.plwww.minrol.gov.pl (zakładka PROW 2007–2013)

3 Budżet PROW 2007-2013 Oś Ogółem wkład publiczny %Kwota EFRROW Stawka wkładu EFRROW Oś 1 7 187 533 333.33 41,75% 5 390 650 000.00 75.00% Oś 2 5 546 000 000.00 32,21% 4 436 800 000.00 80.00% Oś 3 3 430 184 208.00 19,92% 2 572 638 156.00 75.00% Oś 4 787 500 000.00 4,57% 630 000 000.00 80.00% Pomoc techniczna 266 600 000.00 1,55% 199 950 000.00 75.00% Razem 17 217 817 541.33 100% 13 230 038 156.00 76.84%

4 Charakterystyka PROW 2007-2013 Priorytetowe kierunki wsparcia obszarów wiejskich zdefiniowano w postaci czterech osi: Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich Oś 3: Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Oś 4: LEADER

5 Główne zmiany w PROW 2007-2013 Oś 1 Wprowadzenie dodatkowych kryteriów zawężających zakres pomocy lub ograniczających kategorie potencjalnych beneficjentów (m.in. Modernizacja… oraz Zwiększanie wartości… - ograniczenie dla podmiotów, które korzystały z pomocy w ramach Programu SAPARD oraz SPO; Ułatwianie startu… - podwyższenie poziomu wydatkowania części kwoty premii na cele związane z rozwojem gospodarstwa do 70%; Zwiększanie wartości… - wprowadzenie zamkniętej listy sektorów). Ograniczenie wsparcia w przypadku działań pasywnych (przesunięcie środków na korzyść działania Modernizacja…). Ukierunkowanie wsparcia w przypadku działań inwestycyjnych (m.in. Modernizacja… - wymóg żywotności ekonomicznej gospodarstwa).

6 Główne zmiany w PROW 2007-2013 Oś 2 Usunięcie z listy działań działania Płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej do czasu przygotowania w kraju odpowiednich narzędzi (planów) zarządzania obszarami NATURA 2000 (procedura ta dotyczy wszystkich krajów UE). Oś 3 Powiązanie wysokości pomocy z liczbą tworzonych miejsc pracy w działaniu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

7 Wdrażanie PROW 2007-2013 W pierwszym etapie wdrażane będą wybrane działania stanowiące kontynuację działań istniejących w ramach PROW 2004-2006 oraz SPO 2004–2006 (25 czerwca – Renty strukturalne, 16 lipca – Grupy producentów rolnych, 1 sierpnia – Zalesianie…, 1 września – Ułatwianie startu…, październik – działania inwestycyjne). W dalszej kolejności będą uruchamiane działania nowe, wymagające stworzenia nowych procedur, aktów prawnych i dostosowania systemu informatycznego Agencji płatniczej.


Pobierz ppt "Informacja na temat nowego okresu programowania 2007–2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google