Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aleksandra Szelągowska, MRRW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aleksandra Szelągowska, MRRW"— Zapis prezentacji:

1 Aleksandra Szelągowska, MRRW
Rola banków spółdzielczych w transferach wydatków budżetowych na rolnictwo Aleksandra Szelągowska, MRRW

2 Europa w 2020 r. Wzrost zatrudnienia ludności w wieku produkcyjnym do co najmniej 75% Przeznaczanie na badania i rozwój 3 % PKB Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 20% w porównaniu z 1990 r. Podwyższenie stopnia edukacji młodzieży Ograniczenie obszarów biedy

3 Cele przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej
Zapewnienie warunków do produkcji żywności: wsparcie dochodów rolniczych poprawa konkurencyjności sektora rolnego kompensaty za prowadzenie produkcji rolniczej w trudnych warunkach gospodarowania

4 2. Właściwe zarządzanie zasobami naturalnymi:
prowadzenie produkcji rolniczej w zgodzie z zasadami poszanowania środowiska wprowadzanie nowych technologii produkcji zabezpieczenie produkcji rolniczej przed skutkami zmian klimatu

5 3. Rozwój obszarów wiejskich
wspieranie zatrudnienia na obszarach wiejskich promocja rozwoju lokalnego potencjału gospodarczego wspieranie małych gospodarstw rolnych i rynków lokalnych

6 Wsparcie polskiego rolnictwa
Programy realizowane z udziałem budżetu UE: - płatności bezpośrednie: ,5 mln zł ,6 mln zł ,3 mln zł - PROW : ,1 mln zł ,7 mln zł ,0 mln zł

7 Wydatki na rolnictwo w 2011 r.
Projekt ustawy budżetowej na 2011 r. wydatki krajowe ,8 mln zł środki europejskie ,2 mln zł

8 wydatki na współfinansowane programów z udziałem środków europejskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tys. zł Agencja Rynku Rolnego tys. zł Wojewodowie (wyprzedzające finansowanie) tys. zł

9 JPO ,98 zł ,09 zł/ha UPO – poz. rośliny ,47 zł/ha ,28 zł/ha rośliny na paszę ,62 zł/ha ,03 zł/ha chmiel ,54 zł/ha 876,95 zł/ha ,07 zł/ha płatność cukrowa ,47zł/t ,42 zł/t owoce miękkie ,80 zł/ha zł/ha pomidory ,00 zł/t ,16 zł/t rośliny strączkowe lub motylkowe ,28 zł/ha bydło ,43zł/szt owce ,91zł/szt

10 2011 rok Kredyty preferencyjne inwestycyjne:
1. dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych w latach - 538,1 mln zł 2. dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych w 2011 r ,6 mln zł 3. częściowa spłata kapitału mln zł

11 Kredyty preferencyjne „klęskowe”:
1. dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych w latach - 123,8 mln zł 2. dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych w 2011 r ,9 mln zł

12 Limity akcji kredytowej w 2011 r.
Kredyty inwestycyjne mld zł Kredyty inwestycyjne z częściową spłatą kapitału przez ARMR - Kredyty na wznowienie produkcji – 1 mld zł

13 Zmiany w kredytowaniu preferencyjnym*
obniżenie z 2% do 0,1 % oprocentowania kredytów bankowych na wznowienie produkcji po klęskach dla producentów rolnych, którzy ubezpieczyli co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych lub 50% zwierząt gospodarskich _____________ * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

14 wprowadzenie możliwości udzielania kredytów preferencyjnych oraz gwarancji i poręczeń spłaty kredytów bankowych na nabycie przez grupę producentów rolnych udziałów lub akcji spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków

15 wprowadzenie możliwości udzielania kredytów preferencyjnych oraz gwarancji i poręczeń spłaty kredytów bankowych na nabycie przez producentów rolnych udziałów lub akcji spółek prowadzących działalność w zakresie: - przetwórstwa produktów rolnych, - przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków, lub jednoosobowych spółek Skarbu Państwa utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasieniania zwierząt gospodarskich

16 ustalenie kryterium 600 zł dochodu na członka rodziny jako wymogu niezbędnego do uzyskania % gwarancji z ARiMR spłaty kredytu studenckiego

17 podwyższenie wskaźnika do ustalania oprocentowania kredytów bankowych z dopłatami do oprocentowania z ARiMR z 1,5 do 1,6 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Aleksandra Szelągowska, MRRW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google