Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademia nauczyciela -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademia nauczyciela -"— Zapis prezentacji:

1 Akademia nauczyciela -
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego Mateusz Szulc Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Kartuzy, 12 grudnia 2011r.

2 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Wartość projektu: ,70 zł Okres realizacji: – r.

3 Cel projektu: Kompleksowe dostosowanie kwalifikacji i umiejętności metodycznych nauczycieli w perspektywie reformy programowej systemu edukacji poprzez: Organizację szkoleń i seminariów specjalistycznych w grupach tematycznych – przygotowujących do tworzenia autorskich programów nauczania Punkt Konsultacyjny w siedzibie CIE Redakcję i wydanie publikacji Studia podyplomowe dla 26 nauczycieli (w tym 7 z doradztwa zawodowego) Warsztaty – nowoczesne metody nauczania (multimedia i aktywizujące metody nauczania)

4 Akademia nauczyciela - zadania
Tworzenie programów nauczania – zadanie zrealizowane w całości przez Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach Organizacja Seminarium – kwiecień 2010 Organizacja 2 dniowych warsztatów tematycznych Działalność punktu konsultacyjnego w siedzibie CIE (łącznie 280 godz. konsultacji indywidualnych i grupowych Redakcja Publikacji „Nauczycielskie zmagania z podstawą programową” - Nakład 500 szt. Wszyscy Uczestnicy Projektu otrzymali komplety materiałów dydaktycznych oraz specjalistyczne książki i publikacje tematyczne. Wyposażenie Biblioteki przy CIE za kwotę blisko zł z oszczędności powstałych w projekcie

5 Akademia nauczyciela - zadania
Studia podyplomowe – doradztwo zawodowe, kształcenie przedmiotów zawodowych – nauczanie II przedmiotu. W projekcie przewidziano poniesienie kosztów studiów podyplomowych da 21 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (w tym 7 doradztwo zawodowe) 7 nauczycieli skorzystało z 3 semestrów studiów z zakresu doradztwa zawodowego Dzięki oszczędnościom w kosztach czesnego ostatecznie w studiach wzięło udział 26 nauczycieli (w tym również z SOSW oraz PPP w Kartuzach) Pozostałe kierunki studiów: Rachunkowość matematyka,marketing, nowoczesny, diagnostyka i mechatronika samochodowa, fryzjerstwo i stylizacja, aplikacje i usługi internetowe podstawy informatyki, wychowanie do życia w rodzinie, bibliotekoznastwo, technika żywienia podstawy informatyki wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi mechatronika bibliotekoznastwo, wczesna interwencja logopedyczna

6 Akademia nauczyciela - zadania
Nowoczesne metody nauczania – warsztaty, szkolenia W projekcie przewidziano 2 bloki tematyczne: 1. Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem multimediów – praktyczna obsługa tablicy multimedialnej (w grupach tematycznych – humanistyczne, matematyczno fizyczne i zawodowe) łącznie dla 70 os. 2. Aktywizujące metody nauczania – (w grupach tematycznych) łącznie dla 70 os. Realizatorzy warsztatów wyłonieni zostali w toku zapytania o cenę za przeprowadzenie zajęć. Głównym kryterium wyboru był przedstawiony przez wykonawców program. W ramach oszczędności zorganizowano 2 semestralny kurs j. angielskiego dla 3 grup zaawansowania (zajęcia prowadzone przez szkołę językową w Kartuzach

7 Akademia nauczyciela - zadania
Inne zadania w projekcie: Promocja projektu – informacje w lokalnej prasie i internecie o przedsięwzięciu, oraz materiały promocyjne projektu dla uczestników, dokumentacja fotograficzna Zarządzanie i logistyka projektu – Zespół zarządzający złożony z pracowników Starostwa Powiatowego oraz Centrum Inicjatyw Edukacyjnych Ewaluacja – podsumowanie opinii Uczestników Projektu odnośnie jakości merytorycznej zajęć, doboru szkoleniowców, organizacji czasu i miejsca spotkań, jakości poczęstunków i posiłków. Konferencja podsumowująca projekt

8 Akademia nauczyciela - ewaluacja
Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem multimediów. Podział uczestników szkolenia ze względu na reprezentowane bloki przedmiotowe

9 Akademia nauczyciela - ewaluacja
Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem multimediów. Na pytanie : „Czy treść i forma szkolenia odpowiadała twoim oczekiwaniom?” jednoznacznie pozytywnej odpowiedzi udzieliło 41 ankietowanych, 13 kolejnych zaznaczyło odpowiedź raczej tak, pozostałe dwie osoby zaznaczyły odpowiedź trudno powiedzieć.

10 Akademia nauczyciela - ewaluacja
Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem multimediów. Zdecydowana większość (46 osób) oceniło metody zajęć wysoko, pozostałe 10 osób zaznaczyło odpowiedź średnio. Nikt nie ocenił metod prowadzenia zajęć nisko.

11 Akademia nauczyciela - ewaluacja
Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem multimediów. 57% ankietowanych (32 osoby) uznało, że szkolenie z pewnością wpłynie na podniesienie efektywności ich pracy, kolejne 22 osoby ankietowane udzieliły odpowiedzi raczej tak, a dwie pozostałe osoby nie maiły zdania (odpowiedź trudno powiedzieć).

12 Akademia nauczyciela - ewaluacja
Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem multimediów. uczestnicy szkolenia wystawili wysoką ocenę materiałom, jakie zostały im przekazane. Aż 54 ankietowanych oceniło je za pomocą dwóch najwyższych wartości ( w tym 38 odpowiedzi – 6), pozostałe dwie osoby oceniły materiały na 4, co było jednocześnie najniższą wartością dla tego pytania

13

14 Dziękuję za uwagę. Mateusz Szulc Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu
Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. Gdańska 26 Tel w. 502, 505, 608 – (fax.)


Pobierz ppt "Akademia nauczyciela -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google