Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

The passive – strona bierna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "The passive – strona bierna"— Zapis prezentacji:

1 The passive – strona bierna

2 Strony biernej używa się, jeżeli:
*Wykonawca czynności jest nieistotny > Coffee is grown in Brasil. *Nie wiadomo kim jest wykonawca czynności > My car was made in France. *Wykonawca czynności jest oczywisty > Children are taught fereign languages at school. *Istnieje potrzeba, aby wyrazić zdanie w sposób oficjalny > The new rehabilitation centre was opened yesterday.

3 Budowa zdań:

4 The beds are made every morning.
Zdanie oznajmujące w stronie biernej składa się z podmiotu, odpowiedniej formy czasownika to be oraz imiesłowu biernego czasownika głównego. The beds are made every morning.

5 Are the beds made every morning?
Zdanie pytające powstaje przez zamianę miejscami podmiotu i czasownika to be (inwersja). Are the beds made every morning?

6 The beds are not (aren’t) made every morning.
Zdanie przeczące powstaje przez dodanie not do czasownika to be. The beds are not (aren’t) made every morning.

7 Przekształcając zdanie w stronie czynnej na zdanie w stronie biernej, należy dokonać zamiany podmiotu i dopełnienia oraz zmienić formę czasownika z czynnej na bierną.

8 Present Simple Adam prepares the report. The report is prepared by Adam. Past Simple Adam prepared the report. The report was being prepared by Adam. Present Perfect Adam has prepared the report. The report hes been prepared by Adam. Future Simple Adam will prepare the report. The report will be prepared by Adam.

9 Been become begun bitten breken built bought cast come cut done Dreamt drunk eaten fallen Felt gotten given gone grown had hit let lost made paid

10 Powodzenia na kartkówce 

11 Prezentację przygotowała Kinga Woźniakowska.


Pobierz ppt "The passive – strona bierna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google