Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język angielski czasy PRESENT Continuous NACIŚNIJ SPACJĘ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język angielski czasy PRESENT Continuous NACIŚNIJ SPACJĘ"— Zapis prezentacji:

1 Język angielski czasy PRESENT Continuous NACIŚNIJ SPACJĘ
Zdiełał piotrp  Niniejsza prezentacja jest moja własnością Intelektualną, kopiowanie i udostępnianie…wskazane.  NACIŚNIJ SPACJĘ

2 Użycie: czynności wykonywane w tej chwili
I’m watching TV now. czynności trwające w teraźniejszości, ale niekoniecznie w momencie mówienia I’m reading book. [Czytam książkę.] niekoniecznie w tej chwili, ale już rozpocząłem lekturę He is building a new house. [On buduje nowy dom.] Zaplanowane przyszłe czynności – musi być pewne jej zaistnienie I'm meeting my girlfriend in ten minutes. [Za 10 minut spotkam się z moją dziewczyną.] czynności które nas denerwują - razem z wyrażeniami always, forever She's always smoking in house! Gdy mówimy o aktualnych zmianach, trendach

3 Budowa: Zdania twierdzące Zdania pytające Zdania przeczące
Zdania twierdzące tworzymy wg schematu: podmiot + odpowiednia forma czasownika "to be" w czasie teraźniejszym ("am", "is", "are") + czasownik + końcówka ing She is reading. [Ona czyta.] We are waiting for the doctor. [Czekamy na lekarza.] Zdania pytające Zdania pytające tworzymy wg schematu: odpowiednia forma czasownika "to be" w czasie teraźniejszym ("am", "is", "are") + podmiot + czasownik + końcówka ing Is she reading? Are we waiting for the doctor? What are you doing now? [Co teraz robisz?] Zdania przeczące Zdania twierdzące tworzymy wg schematu: podmiot + odpowiednia forma czasownika "to be" + słowo not + czasownik + końcówka ing We are not drinking tea now.

4 Informacje dodatkowe:
Niektóre zasady dodawania końcówki „-ing” W czasownikach zakończonych na -ie końcówka ta zamienia się w „y” Die - Dying, Lie - Lying W czasownikach zakończonych na -e usuwamy „e” (nie dotyczy czasownika Be – being oraz czasowników zakończonych na -ee see - seeing ) Drive - Driving W czasownikach jednosylabowych zakończonych na spółgłoskę poprzedzaną przez samogłoskę końcowa spółgłoska jest podwajana, podobnie jak w czasownikach wielosylabowych akcentowanych na ostatnią sylabę Set - Setting Begin - Beginning Nie podwajamy ostatniej spółgłoski, jeżeli poprzedza ją podwójna samogłoska Need - Needing „y” i „w” na końcu czasownika nie podwajamy Grow - Growing

5 Informacje dodatkowe:
Odmiana czasownika TO BE w czasie teraźniejszym I am – ja jestem you are – ty jesteś he is – on jest she is – ona jest it is – ono jest (to jest) we are – my jesteśmy you are – wy jesteście they are – oni są

6 Informacje dodatkowe:
Stosowane skróty: I am = I'm You are = You're He is = He's She is = She's It is = it's We are = we're You are = you're They are = they're I am not = I’m not is not = isn’t Are not = aren’t

7 Informacje dodatkowe:
Czasowniki niewystępujące w formie continuous: see (w znaczeniu ‘widzieć’ w sensie fizycznym), hear, notice, recognise, like, love, want, hale, know, mean, mind, believe, forget, remember, understand, contain, have (w znaczeniu ‘posiadać’), smell

8 Na skróty: twierdzenia pytania przeczenia PRESENT CONTINUOUS
podmiot + "to be" + czasownik + ing pytania "to be" + podmiot + czasownik + ing przeczenia podmiot + "to be" + not + czasownik + ing


Pobierz ppt "Język angielski czasy PRESENT Continuous NACIŚNIJ SPACJĘ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google