Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Past Simple- ‘to be’ Czas przeszły prosty- odmiana czasownika być

3 Porównanie czasownika „być” w czasie przeszłym Past Simple do czasownika „być” w czasie teraźniejszym Present Simple

4 Present Simple Past Simple
Zdania twierdzące Present Simple Past Simple I am- ja jestem You are- ty jesteś He is- on jest She is- ona jest It is- to jest We are- my jesteśmy You are- wy jesteście They are- oni są I was- ja byłem You were- ty byłeś He was- on był She was- ona była It was- to było We were- my byliśmy You were- wy byliście They were- oni byli

5 Zdania przeczące Past simple Simple Present
I am not (I’m not)- ja nie jestem You are not (you aren’t)- ty nie jesteś He is not (he isn’t)- on nie jest She is not (she isn’t)- ona nie jest It is not (it isn’t)- to nie jest We are not (We aren’t)- my nie jesteśmy You are not (You aren’t)- wy nie jesteście They are not (they aren’t)- oni nie są I was not (I wasn’t)- Ja nie byłem You were not (You weren’t)- ty nie byłeś He was not (he wasn’t)- on nie był She was not ( she wasn’t)- ona nie była It was not ( It wasn’t)- to nie było We were not ( we weren’t)- my nie byliśmy You were not (you weren’t)- wy nie byliście They were not (They weren’t)- oni nie byli

6 Zdania pytające i odpowiedzi
Simple Present-teraźniejszy Simple Past- przeszły pytania pytania odpowiedzi odpowiedzi Am I? Yes, I am/No, I’m not Czy ja jestem? Tak, jestem/ Nie, nie jestem Are you? Yes, I am/No, I’m not Czy ty jesteś? Tak, jestem/Nie, nie jestem Is he? Yes, he is/No, he isn’t Czy on jest? Tak, jest/ Nie, nie jest Is she? Yes, she is/ No, she isn’t Czy ona jest? Tak, jest/Nie, nie jest Is it ? Yes, it is/ No, it isn’t Czy to jest? Tak, jest/ Nie, nie jest Are we? Yes, we are/ No, we aren’t Czy my jesteśmy? Tak, jesteśmy/ Nie, nie jesteśmy Are you? Yes, we are/ No, we aren’t czy wy jesteście? Tak, jesteśmy/ Nie, nie jesteśmy Are they? Yes, they are/ No, they aren’t Czy oni są? Tak, są/ Nie nie są Was I? Yes, I was/ No, I wasn’t Czy ja byłem? Tak, byłem/Nie, nie byłem Were you? Yes, I was/ No, I wasn’t Czy ty byłeś? Tak, byłem/ Nie, nie byłem Was he? Yes, he was/ No, he wasn’t Czy on był? Tak, był/ Nie, nie był Was she? Yes, she was/ No, she wasn’t Czy ona była? Tak, była/ Nie, nie była Was it? Yes, it was/ No, it wasn’t Czy to było? Tak, było/ Nie, nie było Were we? Yes, we were/ No, we weren’t Czy my byliśmy? Tak, byliśmy/Nie nie byliśmy Were you? Yes, we were/ No, we weren’t Czy wy byliście? Tak, byliśmy/ Nie, nie byliśmy Were they? Yes, they were/No, they weren’t Czy oni byli? Tak, byli/ Nie, nie byli

7 Zdania twierdzące Przykłady

8 In cities the air is polluted.
The air powietrze In cities the air is polluted. W miastach powietrze jest zanieczyszczone. Long time ago the air was clean. Dawno temu powietrze było czyste.

9 Noise hałas Cities are noisy. Miasta są hałaśliwe.
Long time ago cities were quiet. Dawno temu miasta były ciche.

10 Zdania przeczące przykłady

11 Traffic ruch uliczny The traffic isn’t slow.
Ruch uliczny nie jest mały. Long time ago the traffic wasn’t heavy. Dawno temu ruch uliczny nie był duży.

12 Crime przestępczość Cities aren’t safe. Miasta nie są bezpieczne. Long time ago cities weren’t dangerous. Dawno temu miasta nie były niebezpieczne.

13 Pytania i odpowiedzi Przykłady

14 life życie Is the life busy? Czy życie jest „szybkie” (pełne zajęć)?
Yes, it is. Tak, jest. Is the life slow? Czy życie jest spokojne? No, it isn’t. Nie, nie jest. Was the life busy long time ago? Czy życie było „szybkie” (pełne zajęć) dawno temu? No, it wasn’t. Nie, nie było. Was the life slow long time ago? Czy życie było spokojne dawno temu? Yes, it was.

15 Streets ulice Were the streets empty long time ago?
Are the streets crowded? Czy ulice są zatłoczone? Yes, they are. Tak są. Are they empty? Czy są puste? No, they aren’t. Nie, nie są. Were the streets empty long time ago? Czy ulice były puste dawno temu? Yes, they were. Tak były. Were the streets crowded long time ago? Czy ulice były zatłoczone dawno temu? No, they weren’t. Nie, nie były.

16 There is/There are There was/ There were
Jeśli słówko „There” postawimy przed czasownikiem „być” ( to be) to powstanie wyrażenie, które oznacza lokalizację osób lub rzeczy. „There was”/ „There were” wykorzystuje czasownik „być” (to be) w czasie przeszłym, dlatego wyrażenia te oznaczają lokalizację osób lub rzeczy w czasie przeszłym. „There was” używamy gdy mówimy o lokalizacji 1 osoby lub rzeczy ( rzeczownik w liczbie pojedynczej). „There were” używamy gdy mówimy o lokalizacji więcej niż 1 osoby lub rzeczy (rzeczownik w liczbie mnogiej). Reguły te ilustrują poniższe przykłady. Dla porównania przedstawione zostały również wyrażenia „There is/ There are” oznaczające lokalizację w czasie teraźniejszym.

17 Zdania twierdzące przykłady

18 There is a cinema in a city.
Jest kino w mieście. Long time ago there was a forest. Dawno temu był las.

19 There are internet cafes in a city.
Są kawiarenki internetowe w mieście. Long time ago there were old buildings. Dawno temu były stare budynki.

20 Zdania przeczące Tworzymy gdy przed czasownik „być” w formie przeczenia wstawimy słówko „there”.

21 There isn’t a farm in a city. Nie ma farmy w mieście.
Long time ago there wasn’t a stadium in a city. Dawno temu nie było stadionu w mieście.

22 There aren’t old buildings in modern cities.
Nie ma starych budynków w nowoczesnych miastach. Long time ago there weren’t bridges, skyscrapers and modern buildings in cities. Dawno temu nie było mostów, drapaczy chmur i nowoczesnych budynków.

23 Zdania pytające i odpowiedzi
Pytania tworzymy poprzez przestawienie czasownika „być” („to be”) przed słówko „there”.

24 Transport Is there underground in cities? Czy jest metro w miastach? Yes, there is. Tak, jest. Is there a horse- drawn carriage? Czy jest dorożka? No, there isn’t. Nie, nie ma. Was there underground? Czy było metro dawno temu? No, there wasn’t. Nie, nie było. Was there a horse-drawn carriage? Czy była dorożka? Yes, there was. Tak, była.

25 Are there supermarkets in cities?
Czy są supermarkety w miastach? Yes, there are. Are there fields in cities? Czy są pola w miastach? No, there aren’t Nie, nie ma. Were there fields long time ago? Czy były pola dawno temu? Yes, there were. Tak, były Were there supermarkets in cities long time ago? Czy były supermarkety w miastach dawno temu? No, there weren’t. Nie, nie było.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google