Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

The Present Continuous

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "The Present Continuous"— Zapis prezentacji:

1 The Present Continuous
Tense

2 Czas teraźniejszy ciągły-the Present Continuous
Formy Present Continuous Czas gramatyczny Present Continuous tworzy się za pomocą czasownika to be w czasie Present Simple oraz czasownika z końcówką-ing.

3 Czas teraźniejszy ciągły-the Present Continuous
Uwaga Czasowniki modalne oraz niektóre inne (jak think w znaczeniu uważać; sądzić czy want-chcieć) nie tworzą (lub tworzą wyjątkowo) formy ciągłe.

4 1) Forma twierdząca W celu utworzenia formy twierdzącej Present Continuous po podmiocie stawiana jest osobowa forma czasownika posiłkowego to be,a następnie czasownik właściwy z końcówką – ing np.: l.poj l.mn I am drinking-piję We are drinking You are drinking You are drinking He/she/it is drinking They are drinking

5 Możliwe są również formy ściągnięte,np..:
l.poj l.mn. I`m drinking We`re drinking You`re drinking You`re drinking He`s drinking They`re drinking

6 2) Forma przecząca Formę przeczącą tworzy się przez dodanie do odpowiedniej formy czasownika to be wyrazu przeczącego not, np.: I am not drinking You are not drinking He/she/it is not drinking

7 3) Forma pytajaca Pytania tworzymy przez inwersję Aby utworzyć formę pytająca w czasie Present Continuous, należy umieścić odpowiednią formę czasownika posiłkowego to be przed podmiotem zdania np.: Am I drinking? Are you drinking? Is he/she/it drinking? Are they drinking?

8 Czas Present Continuous używany jest w następujących przypadkach:
B.Zastosowanie Present Continuous Czas Present Continuous używany jest w następujących przypadkach:

9 Why are you sitting on my cap? Dlaczego siedzisz na mojej czapce?
1) W celu czynności lub stanu zachodzących w chwili mówienia, np.: Look,it is raining. Patrz pada deszcz. I am reading now. Czytam teraz. Why are you sitting on my cap? Dlaczego siedzisz na mojej czapce?

10 Have you heard about John? He is building a house.
2) Aby przekazać,że jakaś czynność związana jest z teraźniejszością,ale niekoniecznie musi zachodzić w chwili mówienia,np.: Have you heard about John? He is building a house. Czy słyszałeś o Janie? On buduje dom. We are working on a new book. Pracujemy nad nowa książką.

11 Now………………… It’s simple 


Pobierz ppt "The Present Continuous"

Podobne prezentacje


Reklamy Google