Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Present Perfect Tense.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Present Perfect Tense."— Zapis prezentacji:

1 Present Perfect Tense

2 Teoria Czas Present Perfect jest połączeniem przeszłości i teraźniejszości. Jego początek jest w przeszłości, a koniec w momencie wypowiadania zdania, czyli teraźniejszości. Czasu Present Perfect stosuje się w następujących sytuacjach: 1. Do wyrażenia czynności z przeszłości i jej wpływ na teraźniejszość. Nie określamy czasu zaistniałej w przeszłości czynności. To użycie podkreśla związek przyczynowo-skutkowy. Dobrym przykładem jest język kaszubski, który do dzisiejszego dnia stosuje tą formę czasownika, np: "Mam to już wypite, czy zrobione". Używając Present Perfect w tym przypadku, podkreślamy skutek, a nie czas, w którym ta czynność została wykonana. Przykład: She has gone to the store. (Poszła do sklepu) - Nie wiadomo kiedy to zrobiła i nie jest to istotne. Naważniejszym w tym zdaniu jest fakt, że tutaj jej nie ma i najprawdopodobniej jest na zakupach. 2. Do wyrażenia czynności, która zaczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej. I've known her for years. (Znam ją od lat) - moja znajomość z nią zaczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej Użycie czasownika w tym czasie oznacza, że dana akcja trwa już przez jakiś czas. W angielskim nie można powiedzieć "mam kota od dwóch lat" w następujący sposób : "I have a cat for two years" - jest to błąd logiczny. Należy użyć właściwego czasu teraźniejszego, aby pokazać ten okres czasu, a więc "I've had a cat for two years". W tym przypadku Present Perfect jest często tłumaczony na polski jako czas teraźniejszy

3 Teoria 3. Do wyrażenia doświadczeń.
I have been to England twice. (Byłem w Anglii dwa razy) - Kiedy? W swoim życiu. Do tej pory. 4. Z następującymi wyrażeniami: Before, since, for, lately, recently, ever, already, yet, often, never, once ( twice, three times, itp), up to now, till now, in the past few months (days, years) wszystkie określenia czasu dotyczące teraźniejszości i okresu, który się jeszcze nie skończył (this month, this,day, this year, this week, today, itp) Niektóre z tych wyrażeń pokrywają się z powyższymi przypadkami użycia Present Perfect: "I haven't done it yet". (Nie zrobiłem tego jeszcze) - jako doświadczenie oznacza to, że nie zrobiłem tego jeszcze w swoim życiu, w tym miesiącu, w tym roku, itp. Jako skutek - nie jest to teraz zrobione.

4 Have/Has + Past Participle
Teoria Czas Present Perfect (teraźniejszy dokonany) buduje się w następujący sposób w zdaniach twierdzących: Have/Has + Past Participle LICZBA POJEDYNCZA I have understood this Polish text Zrozumiałem ten polski tekst. You Ty zrozumiałeś ten polski tekst. He She It has understood On zrozumiał ten polski tekst. Ona zrozumiała ten polski tekst. Ono zrozumiało ten polski tekst. LICZBA MNOGA We You They My zrozumieliśmy ten polski tekst. Wy zrozumieliście ten polski tekst. Oni zrozumieli ten polski tekst. Czas ten składa się ze słowa pomocniczego have lub has, w zależności od osoby. Właściwy czasownik zdania to past participle (trzecia forma czasownika), która jest imiesłowem dokonanym.

5 Teoria Pytania Zdanie przeczące Have I understood this Polish text?
Czy ja zrozumiałem ten polski tekst? You Czy ty zrozumiałeś ten polski tekst? Has he she it Czy on zrozumiał ten polski tekst? Czy ona zrozumiała ten polski tekst? Czy ono zrozumiało ten polski tekst? LICZBA POJEDYNCZA Have We You They understood this Polish text? Czy my zrozumieliśmy ten polski tekst? Czy wy zrozumieliście ten polski tekst? Czy oni zrozumieli ten polski tekst? LICZBA MNOGA Aby umieć, budować pytania w tym czasie, należy znać odmianę czasownika HAVE oraz trzecią formę czasownika Past Participle). Zdanie przeczące I haven't understood this Polish text. Nie zrozumiałem tego polskiego tekstu. You Ty nie zrozumiałeś tego polskiego tekstu. He She It hasn't understood (hasn't = has not) On nie zrozumiała tego polskiego tekstu. Ona nie zrozumiał tego polskiego tekstu. Ono nie zrozumiało tego polskiego tekstu. LICZBA POJEDYNCZA We You They haven't understood this Polish text. My nie zrozumieliśmy tego polskiego tekstu. Wy nie zrozumiałiście tego polskiego tekstu. Oni nie zrozumieli tego polskiego tekstu. LICZBA MNOGA Aby umieć zaprzeczać czasowniki w czasie Present Perfect, należy znać odmianę czasownika HAVE oraz trzecią formę czasownika (Past Participle).

6 We have already our lessons. Ćwiczenia
Kliknij odpowiednią formę czasownika

7 Ćwiczenia The train has . Kliknij odpowiednią formę czasownika

8 anything for three days.
Ćwiczenia We haven’t anything for three days. Kliknij odpowiednią formę czasownika

9 Ćwiczenia We have that book. Kliknij odpowiednią formę czasownika

10 He has here for six months. Ćwiczenia
Kliknij odpowiednią formę czasownika

11 Ćwiczenia I have a new radio. Kliknij odpowiednią formę czasownika

12 How long have you doing this exercise? Ćwiczenia
Kliknij odpowiednią formę czasownika

13 What have you at the zoo? Ćwiczenia
Kliknij odpowiednią formę czasownika

14 Ćwiczenia Have you at the cinema? Kliknij odpowiednią formę czasownika

15 at your present address?
Ćwiczenia How long have you at your present address? Kliknij odpowiednią formę czasownika

16 Ćwiczenia Have you ever bananas? Kliknij odpowiednią formę czasownika

17 Ćwiczenia I’ve never to France. Kliknij odpowiednią formę czasownika

18 at the secondary school since 2008.
Ćwiczenia I’ve at the secondary school since 2008. Kliknij odpowiednią formę czasownika

19 Have you ever in Poland? Ćwiczenia
Kliknij odpowiednią formę czasownika

20 Ćwiczenia I’ve Susan for 5 years. Kliknij odpowiednią formę czasownika

21 Ćwiczenia Have you ever a car? Kliknij odpowiednią formę czasownika

22 Ćwiczenia Have they a new car? Kliknij odpowiednią formę czasownika

23 You haven’t your homework yet. Ćwiczenia
Kliknij odpowiednią formę czasownika

24 Ćwiczenia Has she ever him? Kliknij odpowiednią formę czasownika

25 Ćwiczenia You haven’t to her yet. Kliknij odpowiednią formę czasownika

26 She has blond hair for 3 years. Ćwiczenia
Kliknij odpowiednią formę czasownika

27 I have working in the garden. Ćwiczenia
Kliknij odpowiednią formę czasownika

28 Ćwiczenia I have in ufo. Kliknij odpowiednią formę czasownika

29 Ćwiczenia Tom has never me. Kliknij odpowiednią formę czasownika

30 Has your mother the match? Ćwiczenia
Kliknij odpowiednią formę czasownika

31 anything for ten years or more.
Ćwiczenia I haven’t anything for ten years or more. Kliknij odpowiednią formę czasownika

32 two dangerous criminals.
Ćwiczenia The police have two dangerous criminals. Kliknij odpowiednią formę czasownika

33 John has a special meal. Ćwiczenia
Kliknij odpowiednią formę czasownika

34 Ćwiczenia I have eat. Kliknij odpowiednią formę czasownika

35 Ćwiczenia I have never a milk. Kliknij odpowiednią formę czasownika

36 Ćwiczenia Have you ever ? Kliknij odpowiednią formę czasownika

37 1.We have to do it twice. (try) 2.Keith has your apartment. (see)
Testy 1.We have to do it twice. (try) 2.Keith has your apartment. (see) 3.Peter has just out. (go) Wpisz czasownik we właściwej formie

38 4.I have here for 2 years. (be) 5.We haven't the robbers. (catch)
Testy 4.I have here for 2 years. (be) 5.We haven't the robbers. (catch) 6.We haven't for ages. (see) Wpisz czasownik we właściwej formie

39 it for a ten minutes. (find)
Testy 7.I have my book. (take) 8.I have my exercise. (finish) 9.He has it for a ten minutes. (find) Wpisz czasownik we właściwej formie

40 down my phone-number? (write)
Testy 10.Have you down my phone-number? (write) 11.Have you Mr. Smith? (meet) 12.Has she to Spain? (be) Wpisz czasownik we właściwej formie

41 the latest Christmas card? (see)
Testy 13.Have you the latest Christmas card? (see) 14. Has John in Scotland? (go) 15. Has she ever a fish? (eat) Wpisz czasownik we właściwej formie


Pobierz ppt "Present Perfect Tense."

Podobne prezentacje


Reklamy Google