Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język angielski czasy PRESENT SIMPLE NACIŚNIJ SPACJĘ Zdiełał piotrp 

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język angielski czasy PRESENT SIMPLE NACIŚNIJ SPACJĘ Zdiełał piotrp "— Zapis prezentacji:

1 Język angielski czasy PRESENT SIMPLE NACIŚNIJ SPACJĘ Zdiełał piotrp 
Niniejsza prezentacja jest moja własnością Intelektualną, kopiowanie i udostępnianie…wskazane.  NACIŚNIJ SPACJĘ

2 Użycie: fakty i stany niezmienne nawyki, przyzwyczajenia, gusta
Peter live in Chelmno. Albert Einstein is dead. nawyki, przyzwyczajenia, gusta I hate vanilla ice-creams. zwyczaje, czynności odbywające się regularnie I usually visit her once a year. czynności rutynowe, typowe, powtarzające się John never drinks alcohol. wskazówki, instrukcje rozkłady jazdy, grafiki wyrażamy nasze uczucia, emocje, opinie lub przekonania Peter hates milk [Mike nie znosi mleka] ogólne prawdy i prawa natury The Sun sets in the West. The sky is blue.

3 Budowa: Zdania twierdzące Zdania pytające Zdania przeczące
Zdania w czasie Present Simple tworzymy posługując się tylko podstawową, pierwszą formą czasownika. Dodatkowo w 3ciej osobie liczby pojedynczej ( she, he, it) do czasownika dodajemy końcówkę 's'. I like dogs. [Lubię psy] She plays the piano. [Ona gra na fortepianie] Zdania pytające Pytania tworzymy za pomocą operatorów do oraz does, które umieszczane są przed podmiotem. Operator does stosujemy tylko w 3ciej osobie liczby pojedynczej natomiast operator do używamy dla wszystkich pozostałych osób. Do they like dogs? [Czy oni lubią psy?] Does she like dogs? [Czy ona lubi psy?] Zdania przeczące Przeczenia tworzymy poprzez dodanie do operatorów do i does wyrazu not [czyli „nie”]. I do not like dogs. [Ja nie lubię psów.] She does not like cats. [Ona nie lubi kotów.]

4 Informacje dodatkowe:
Zasady dodawania końcówki „s” W zdaniach twierdzących w 3ciej osobie liczby pojedynczej W większości przypadków do czasownika dodajemy końcówkę „s”: Like – likes [lubić] Do czasowników zakończonych na -s, -z, - ch, -sh lub -x dodajemy końcówkę -es: Kiss - Kisses Buzz - Buzzes Catch - Catches Push - Pushes Mix - Mixes Do czasowników zakończonych na samogłoskę y poprzedzoną spółgłoską dodajemy końcówkę -es a samogłoskę y zamieniamy na i: Cry - Cries Czasowniki have, go oraz do, które w 3 osobie liczby pojedynczej przyjmują odpowiednio formy has, goes oraz does. Have - Has Do - Does Go - Goes

5 Informacje dodatkowe:
Stosowane skróty: Do not – don’t Does not – does’nt Przysłówki częstotliwości: W Present Simple często używa się słów określających częstotliwość wykonywania czynności: alway - szawsze never - nigdy often - często rarely – rzadko seldom – rzadko usually – zwykle every day - codziennie every week/month - co tydzień/miesiąc twice a month - dwa razy w miesiącu seven times a month - siedem razy w miesiącu three times a day - trzy razy dziennie

6 Informacje dodatkowe:
Odmiana czasownika TO BE w czasie teraźniejszym I am – ja jestem you are – ty jesteś he is – on jest she is – ona jest it is – ono jest (to jest) we are – my jesteśmy you are – wy jesteście they are – oni są W przypadku występowania czasownika TO BE w zdaniu nie stosujemy operatorów. She is hungry. I’m tired. Zdania pytające tworzymy przez inwersję Is she hungry? Zaprzeczenie tworzymy poprzez dodanie słowa „not” do czasownika TO BE She is not hungry. Skróty: is not – isn’t are not – aren’t

7 do czasownika końcówka „-s”
Na skróty: PRESENT SIMPLE 3 osoba liczby pojedynczej [she, he, it] reszta twierdzenia do czasownika końcówka „-s” - pytania operator does Operator do przeczenia does + not [doesn’t] do + not [don’t]


Pobierz ppt "Język angielski czasy PRESENT SIMPLE NACIŚNIJ SPACJĘ Zdiełał piotrp "

Podobne prezentacje


Reklamy Google