Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P ROJEKT L EONARDO DA V INCI U CZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Frankfurt nad Odrą 2.04.2013-1.05.2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P ROJEKT L EONARDO DA V INCI U CZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Frankfurt nad Odrą 2.04.2013-1.05.2013."— Zapis prezentacji:

1 P ROJEKT L EONARDO DA V INCI U CZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Frankfurt nad Odrą 2.04.2013-1.05.2013

2 2.04.2013 Przyjazd do Frankfurtu Zakwaterowanie w hostelu Uroczyste przywitanie Zwiedzanie ośrodka

3 3. O 4.2013 oficjalne powitanie przez dyrekcję IB Omówienie programu stażu i przewidzianych zadań Zapoznanie się z ośrodkiem

4 4.04.2013 Ustalenie nazwy, loga i oferty firmy Podział grupy na działy: Szefowa Kierowniczka kadr Księgowość Magazyn Dostawcy Sprzedaż Zakup

5 5.04.2013 Tworzenie katalogu Omówienie programu finansowo-księgowego Lexware

6 8.04.2013 Rozmowa telefoniczna Poznawanie niemieckich norm pisania korespondencji

7 9.04.2013 Omówienie kompetencji pracownika Pisanie życiorysu, listu motywacyjnego Poznanie zasad pisania korespondencji osobowej w Niemczech

8 R OZMOWA K WALIFIKACYJNA

9 P RZYGOTOWYWANIE S POTKANIA B IZNESOWEGO

10 S POTKANIE B IZNESOWE

11 Z AKO Ń CZENIE PRAKTYK

12 Z ADANIA KTÓRE NA CO DZIE Ń WYKONYWALI Ś MY W NASZYCH DZIA Ł ACH

13 D ZIA Ł P ERSONALNY Rejestrowanie poczty przychodzącej i wychodzącej Sporządzenie umów o pracę Wypełnianie poleceń przelewu Sporządzanie wyciągu bankowego Sporządzanie świadectw pracy Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej Tworzenie katalogu firmy i papieru firmowego

14 K SI Ę GOWO ŚĆ Sporządzenie bilansu otwarcia i zamknięcia Księgowanie rachunków od dostawców i odbiorców Księgowanie kosztów stałych Sporządzenie listy płac Księgowanie listy płac

15 D ZIA Ł S PRZEDA Ż Y Wypełnianie dokumentu zapotrzebowania Wprowadzanie klientów do programu Lexware Wystawianie rachunków odbiorcą Przyjmowanie zamówień Współpraca z magazynem

16 D ZIA Ł Z AKUPU Sporządzanie zamówień Zatwierdzanie dokumentu zapotrzebowania Opracowanie zleceń zamówienia Opracowanie przesyłki przychodzących towarów Opracowanie rachunku przychodzącego

17 M AGAZYN zamawianie towarów Sporządzanie zapotrzebowania Wysyłanie zapotrzebowania do działu zakupu Otrzymywanie dostawy do magazynu Wprowadzanie towarów do programu Lexware

18 D OSTAWCY Sporządzanie formularzy wysyłkowych Pobieranie towarów z magazynu Sporządzanie dokumentów dla odbiorców Księgowanie rachunków dla odbiorców Księgowanie kosztów stałych Sporządzenie bilansu otwarcia i zamknięcia

19 W WOLNYM CZASIE …

20 W YCIECZKA DO N EUZELLER

21 W YCIECZKA DO B ERLINA

22 W YCIECZKA DO P OCZDAMU

23

24 N A KR Ę GLACH

25 N A Ś CIANCE WSPINACZKOWEJ


Pobierz ppt "P ROJEKT L EONARDO DA V INCI U CZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Frankfurt nad Odrą 2.04.2013-1.05.2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google