Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAMÓWIENIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAMÓWIENIE."— Zapis prezentacji:

1 ZAMÓWIENIE

2 Korespondencja handlowa
Mianem korespondencji handlowej określa się wszelkiego rodzaju pisma, jakie wymieniane są pomiędzy podmiotami gospodarczymi, z których jeden jest dostawcą, a drugi - odbiorcą.

3 Korespondencja handlowa obejmuje dwie grupy pism:
- dokumenty typowe dla różnych transakcji kupna-sprzedaży, z których znaczna część sporządzana jest na powszechnie obowiązujących formularzach; - dokumenty indywidualne dla poszczególnych transakcji, sporządzane z reguły na blankietach  listowych.

4 Zamówienie To pismo sporządzane przez odbiorcę towaru z reguły na specjalnym druku. Powszechne stosowanie druków ułatwia wypełnienie zamówienia.

5 Zamówienie to zobowiązanie się odbiorcy do zakupienia wyszczególnionych w nim towarów po określonej cenie, na podanych warunkach dostawy i płatności. Jest pismem wiążącym, przy czym początkowo zobowiązuje wyłącznie odbiorcę. Odbiorca w polu nagłówkowym zamówienia musi podać nie tylko swoją nazwę i adres, ale również NIP który jest niezbędny dostawcy do wystawienia faktury VAT.

6 Treść zamówienia powinna zawierać:
dokładne określenie towaru (nazwę towaru lub usługi, jednostki miary, ilość, ceny jednostkowe), ogólną sumę do zapłaty napisaną cyframi i słownie, warunki i termin dostawy, warunki i termin zapłaty.

7 Zamówienie Zamówienie może być sporządzone na formularzu, blankiecie korespondencyjnym lub na papierze bez nadruku. W treści zamówienia należy pisać zdecydowanie: zamawiamy (nie powinno się pisać „chcielibyśmy”, „zamierzamy”).

8 Zamówienie - tabela Sporządzając zamówienie bardzo często wykorzystuje się tabelę, w której umieszczamy informacje o nazwie towaru, jednostkach miary, ilości i wartości zamawianego towaru. Mogą być jeszcze dodatkowe kolumny (czyli więcej informacji), np. symbol SWW, KU, rozmiary, kolor, gatunek, itp.

9 Przykład 1:

10 Przykład 2: Czasami zamiast tabeli wykorzystuje się tylko jej układ, nie rysując ramek, np. 

11 Przykład 3: Wejdź na stronę: w zakładce zamówienia otwórz formularz zamówienia

12 Ćwiczenie Znajdź 3 firmy, które na swoich stronach umieściły formularze zamówienia.

13 Zadanie W Excelu napisz zamówienie na 14 rodzajów produktów kosmetycznych, które chcesz mieć w swojej hurtowni. Zamówienie stwórz w formie tabeli.


Pobierz ppt "ZAMÓWIENIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google