Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem - PROSPERITY (c) 2001 PowerLine Computers.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem - PROSPERITY (c) 2001 PowerLine Computers."— Zapis prezentacji:

1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem - PROSPERITY (c) 2001 PowerLine Computers

2 Moduły dostępne Finanse i księgowość Magazyn i księgowość materiałowa Środki trwałe Ewidencja i analiza kosztów Sprzedaż Kadry Płace (c) 2001 PowerLine Computers

3 Moduł F-K Rejestrowanie faktur zakupu Import faktur sprzedaży z modułu Sprzedaż Monitorowanie należności i zobowiązań Obroty na kontach analitycznych i syntetycznych Dziennik operacji Rejestry VAT Raporty kasowe Obsługa różnorodnych form rozliczeń i płatności (przelewy, gotówka, kompensaty, zaliczki, przedpłaty) Generacja i naliczanie not odsetkowych Generowanie, ewidencja i kontrola przelewów (c) 2001 PowerLine Computers

4 Moduł Magazyn i księgowość materiałowa Możliwość prowadzenia kilku składów materiałów Wydruki dokumentów ścisłego zarachowania (PZ,WZ,ZW,RW) Importu dokumentów do księgowości materiałowej Nadawanie uprawnień użytkownikom (przydzielanie użytkowników do określonych składów) Prowadzenie ścisłych kartotek materiałów (historia, ilość, wartość) Definiowanie księgowań i cen ewidencyjnych. (c) 2001 PowerLine Computers

5 Środki trwałe Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Plan amortyzacji środków trwałych Amortyzacja liniowa Zmienne stawki amortyzacji Powiększanie wartości środka trwałego Likwidacja i rejestr środków zlikwidowanych (c) 2001 PowerLine Computers

6 Ewidencja i analiza kosztów Import danych z modułu F-K Dekretacja kosztów Ewidencja kosztów wg stanowisk i rodzajów Komunikacja z arkuszem kalkulacyjnym poprzez mechanizm DDE W przygotowaniu indeksacja według numeru zlecenia (c) 2001 PowerLine Computers

7 Sprzedaż Rejestr zamówień od kontrahentów Rejestr faktur VAT, faktury korygujące, rachunki uproszczone, faktury pro forma Podgląd należności i zobowiązań, obsługa kas gotówkowych Blokada towarów zamówionych i pomniejszanie stanów magazynowych Generowanie sugerowanej listy zaopatrzenia Analiza sprzedaży według materiałów oraz kontrahentów Definiowanie grup rabatowych Obsługa kas fiskalnych (c) 2001 PowerLine Computers

8 Kadry Rejestr pracowników i zleceniobiorców Kartoteki danych osobowych Umowy o pracę - zawieranie i rozwiązywanie umów. Umowy o dzieło i umowy zlecenia. Ewidencja czasu pracy Harmonogram ruchu 4-brygadowego (1-2-3) Definiowanie godzin pracy Ewidencja badań lekarskich, zwolnień chorobowych, urlopów taryfowych, specjalistycznych, bezpłatnych Ewidencja kar, nagród i jubileuszy. Wspomaganie przygotowania danych statystycznych Definiowanie struktury przedsiębiorstwa (c) 2001 PowerLine Computers

9 Płace Definiowanie dowolnych składników wynagrodzenia Definiowanie wydruków (PIT11, PIT8b) Indywidualne kartoteki wynagrodzeń Definiowanie struktury wynagrodzenia dla grup pracowniczych Generowanie danych dla programu Płatnik ZUS Generowanie przelewów wynagrodzeń Rejestr rachunków umów o dzieło i zleceń (c) 2001 PowerLine Computers

10 Architektura systemu Klasyczna architektura typu Klient-Serwer Serwer bazy danych - Informix (dowolna platforma sprzętowa dla serwera) Oprogramowanie klient - środowisko Win 9x. Development system: Visual C++, ESQL-C. Komunikacja w sieci ethernet, protokół TCP-IP. Konstrukcja bazy danych - baza wspólna dla wszystkich modułów. (c) 2001 PowerLine Computers

11 System kontroli dostępu i zabezpieczeń Dostęp do bazy danych poprzez ID użytkownika i hasło. System nadawania użytkownikowi uprawnień dostępu do modułów oraz praw dostępu do poszczególnych funkcji. (c) 2001 PowerLine Computers

12 Sterowanie produkcją Zbieranie zamówień produkcyjnych Harmonogramowanie produkcji Definiowanie produktu - struktura i opcje Generowanie i planowanie zapotrzebowania materiałowego Przydział zasobów (c) 2001 PowerLine Computers


Pobierz ppt "System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem - PROSPERITY (c) 2001 PowerLine Computers."

Podobne prezentacje


Reklamy Google