Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKONOMIA SPOŁECZNA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWANIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKONOMIA SPOŁECZNA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWANIE"— Zapis prezentacji:

1 EKONOMIA SPOŁECZNA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWANIE 2014-2020
Rzeszów, 5 listopada 2013

2 Waga ekonomii społecznej
Strategia Rozwoju Kraju i Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego uznają ekonomię społeczną za ważny obszar koncentracji interwencji publicznej ze względu na jej znaczenie dla zwalczania ubóstwa i wykluczenia Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej – definicja ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, Wsparcie na szczeblu krajowym i regionalnym (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i RPO WP)

3 ES w nowych programach operacyjnych
Wsparcie reform, struktur i systemu, fundusz pożyczkowy, Wsparcie dla indywidualnych osób i podmiotów (np. animacja, szkolenia, doradztwo, dotacje)

4 RPO 2014 – 2020 w obszarze ekonomii społecznej
Cel: Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie

5 RPO 2014 – 2020 w obszarze ekonomii społecznej - działania
Przykładowe typy projektów : komplementarna realizacja usług wspierających podmioty ekonomii społecznej przez akredytowane instytucje wsparcia ekonomii społecznej. realizacja bezzwrotnych instrumentów finansowych udzielanych m.in. na tworzenie przedsiębiorstw społecznych i miejsc pracy w nich oraz na działalność integracyjną i w sferze pożytku publicznego, wspieranie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej (wsparcie działań na rzecz samoorganizacji i federalizacji sektora, regionalne spotkania es i ps oraz innych platform współpracy, współfinansowanie koordynacji działań w zakresie ekonomii społecznej, realizacja regionalnych i lokalnych kampanii społecznych informujących o ekonomii społecznej, promujących jej idee, pozytywny wizerunek i kształtujących postawy konsumenckie, we współpracy z organizacjami samorządowymi, realizacja regionalnych i lokalnych programów edukacji o i dla ekonomii społecznej w systemie edukacji pozaformalnej, prowadzonej przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje rynku pracy, instytucje kultury, media, a skierowanych do dzieci, młodzieży, osób dorosłych, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i biznesu  (program edukacyjny dla samorządów i młodzieży)

6 Nowe możliwości - wsparcie infrastruktury
W ramach Celu Tematycznego 9 wydzielono Priorytet Inwestycyjny „Wsparcie przedsiębiorstw społecznych”: Przykładowe typy projektów : infrastruktura (budowa, rozbudowa, modernizacja, adaptacja istniejącej bazy) przedsiębiorstw społecznych w celu rozszerzenia prowadzonej działalności, w tym wyposażenie w niezbędny sprzęt inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej, infrastruktura (budowa, rozbudowa, modernizacja, adaptacja istniejącej bazy) inkubatorów przedsiębiorczości społecznej w celu zapewnienia rozwoju przedsiębiorstw społecznych, w tym wyposażenie w niezbędny sprzęt tworzenia nowych lub rozwoju istniejących inkubatorów przedsiębiorczości społecznej

7 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "EKONOMIA SPOŁECZNA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWANIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google