Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REFORMA SIECI EURES WDRAŻANIE ROK 2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REFORMA SIECI EURES WDRAŻANIE ROK 2014"— Zapis prezentacji:

1 REFORMA SIECI EURES WDRAŻANIE ROK 2014
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie REFORMA SIECI EURES WDRAŻANIE ROK 2014

2 Cele reformy Przekształcenie sieci EURES w instrument skutecznie przyczyniający się do realizacji strategii Europa 2020

3 Cele reformy Z rocznej analizy wzrostu gospodarczego, wykonanej przez KE wynika, że zaledwie 2, 8 % ludności UE w wieku produkcyjnym mieszka i pracuje poza ojczyzną- w innym państwie członkowskim…

4 Cele reformy Rozszerzenie sieci EURES na konkretne grupy pracowników skłonnych do mobilności oraz pracodawców, doświadczających trudności związanych z rekrutacją na terenie kraju.

5 Cele reformy Sieć EURES ma zostać przekształcona w instrument zatrudnienia, koncentrujący się szczególnie na pośrednictwie pracy oraz potrzebach pracodawców. Jednym z priorytetów będzie także integracja mobilnych pracowników

6 Główne założenia rozszerzenie możliwości świadczenia usług w ramach sieci EURES na wszystkie podmioty publiczne i zewnętrzne na terenie kraju, które są uprawnione do prowadzenia pośrednictwa pracy oraz spełnią kryteria akredytacji ustalone przez Komisję Europejską(agencje zatrudnienia, OHP)

7 Główne założenia wprowadzenie podziału podmiotów realizujących działania EURES na terenie kraju na 3 kategorie oraz określenie nowego zakresu ich zadań,

8 Główne założenia Poziom europejski-Komisja Europejska
Poziom krajowy: Członkowie EURES Partnerzy sieci EURES Zrzeszeni partnerzy EURES Poziom europejski-Komisja Europejska Poziom krajowy: Członkowie EURES Partnerzy sieci EURES Zrzeszeni partnerzy EURES

9 Główne założenia Członkowie EURES - MPiPS Partnerzy sieci EURES
Wszystkie publiczne i prywatne organizacje spełniające kryteria określone w systemie akredytacji oraz zobowiązujące się do świadczenia przynajmniej wszystkich obowiązkowych usług EURES.

10 Główne założenia Zrzeszeni partnerzy EURES W sieci EURES będą mogły działać organizacje, które nie będą świadczyć obowiązkowych usług EURES, a jedynie usługi uzupełniające

11 Główne założenia Usługi powszechne (obowiązkowe) m.in..:
„kojarzenie ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenie”, prowadzenie działalności w zakresie rekrutacji, udzielanie informacji oraz doradztwo

12 Główne założenia Usługi uzupełniające (nieobowiązkowe),m.in.:
m.in. pomoc w integracji osób wchodzących na polski rynek pracy pomoc osobom powracającym w poszukiwaniu zatrudnienia

13 Główne założenia skatalogowanie rodzaju usług świadczonych przez sieć EURES pracodawcom oraz poszukującym pracy (usługi powszechne i usługi uzupełniające),

14 Główne założenia

15

16

17 Finanse Nowy model finansowania działań krajowych i przygranicznych EURES ze środków krajowych oraz EFS. Państwa członkowskie będą mogły uwzględnić działalność sieci EURES w programach operacyjnych i ubiegać się o finansowanie w ramach EFS.

18 Cel tematyczny 8: promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników
Finanse Cel tematyczny 8: promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników

19 Finanse Priorytet inwestycyjny 8.1: Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników – (działania regionalne i transgraniczne) - poziom REGIONÓW

20 Finanse Priorytet inwestycyjny 8.7 Modernizacja i wzmocnienie roli instytucji działających na rynku pracy, w tym działania mające na celu zwiększanie transnarodowej mobilności pracowników – poziom KRAJOWY

21 Finanse Oba rodzaje usług EURES: obowiązkowe i uzupełniające – będą kwalifikowalne.

22 Finanse Wszystkie usługi świadczone na rzecz poszukujących pracy i pracowników muszą być całkowicie bezpłatne. Jeżeli przyszli partnerzy sieci EURES pobierają opłaty za usługi świadczone na rzecz innych klientów , opłaty te nie mogą się różnic od opłat przysługujących za świadczenie innych podobnych usług

23 Finanse Partnerzy sieci EURE otrzymujący dofinansowanie z UE muszą unikać podwójnego finansowania świadczonych przez nich usług.

24 Akredytacja Opracowanie krajowego systemu akredytacji partnerów EURES ( MPiPS). System zaprojektowany w celu osiągnięcia możliwie najlepszej współpracy poprzez zagwarantowanie adekwatnego uczestnictwa odpowiednich służb zatrudnienia oraz podmiotów rynku pracy.

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Dziękuję za uwagę Elżbieta Amulewicz Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Tel


Pobierz ppt "REFORMA SIECI EURES WDRAŻANIE ROK 2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google