Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1Warszawa, 27 lutego 2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działanie 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Systemów Informatycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1Warszawa, 27 lutego 2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działanie 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Systemów Informatycznych."— Zapis prezentacji:

1 1Warszawa, 27 lutego 2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działanie 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Systemów Informatycznych Nauki Warszawa, 27 lutego 2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2 2Warszawa, 27 lutego 2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Informacje ogólne – Działanie 2.3 Struktura Dz. 2.3: 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej 2.3.3 Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformacyjnych

3 3Warszawa, 27 lutego 2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Informacje ogólne – Działanie 2.3 Budżet i finansowanie Wysokość budżetu dla Działania 2.3 – 258 729 412 euro (85 % z EFRR oraz 15 % z budżetu państwa); Data rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków – 1 I 2007 r.; Brak wymogu minimalnego wkładu własnego beneficjenta; Brak limitu min. i max. wartości projektu oraz wielkości kwoty dofinansowania.

4 4Warszawa, 27 lutego 2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Informacje ogólne – Działanie 2.3 Proces ubiegania się o dofinansowanie - I ETAP: Ogłoszenie konkursu; Składanie wniosków o dofinansowanie; Ocena formalna (procedura uzupełniania wniosków); Ocena merytoryczna wniosków; Zatwierdzenie przez IZ wniosków przewidzianych do finansowania.

5 5Warszawa, 27 lutego 2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Informacje ogólne – Działanie 2.3 Proces ubiegania się o dofinansowanie - II ETAP: Podpisanie umowy z beneficjentem; Składanie wniosków o płatność; Obowiązki informacyjno-promocyjne; Prowadzenie kontroli u beneficjenta; Zamknięcie projektu.

6 6Warszawa, 27 lutego 2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Informacje ogólne – I konkurs Konkurs zamknięty: 22 II – 29 VIII 2008 r. Alokacja finansowa dla I konkursu - 80,00 mln euro. Łączna kwota dofinansowania na jaką zostały złożone wnioski – 985 463 886 zł.

7 7Warszawa, 27 lutego 2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Informacje ogólne – I konkurs Najczęściej pojawiające się błędy: -rachunkowe (w harmonogramie rzeczowo-finansowym, harmonogramie płatności), -złożenie wniosku na błędnym formularzu, -błędne wypełnienie wskaźników, -braki dotyczące załączników, -brak i błędy dotyczące poświadczania przekazywanych dokumentów - niewłaściwe podpisy i pieczątki lub ich brak.

8 8Warszawa, 27 lutego 2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Pobierz ppt "1Warszawa, 27 lutego 2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działanie 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Systemów Informatycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google