Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dotacje działalność pożytku publicznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dotacje działalność pożytku publicznego"— Zapis prezentacji:

1 Dotacje działalność pożytku publicznego
Rozliczanie dotacji udzielanych na realizację zadań publicznych z budżetu Miasta Oświęcim

2 Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12 września 2011 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o DPPW z dnia 19 sierpnia 2011 r. Zmiany dotyczą: 1. programu współpracy 2. organizacji otwartych konkursów ofert 3. funkcjonowania komisji konkursowych 4. małych grantów (dotacje poza konkursem) 5. inicjatywy lokalnej

3 Braki i błędy

4 NIEDOPUSZCZALNE JEST ZŁOŻENIE PUSTEGO SPRAWOZDANIA!!!

5 Najczęściej występujące błędy:
Terminowość składania sprawozdania Terminowość dokonywania zwrotów dotacji, co wiąże się z odsetkami NIEDOTRZYMANIE POWYŻSZYCH TERMINÓW SKUTKUJE ZGŁOSZENIEM ORGANIZACJI DO RZECZNIKA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Brak podpisów na sprawozdaniu lub podpisy osób nieupoważnionych ---> KRS

6 Najczęściej występujące błędy:
Zbyt krótki opis zrealizowanego celu zadania Pyt.: Informacja czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego. Odp.: „Cele zostały osiągnięte” Brak opisu czynności związanych z realizacją zadania Wskazywanie wydatków bieżących jako inwestycyjnych Nie zawsze rezultat = cel

7 Najczęściej występujące błędy:
Brak załączników potwierdzających realizację zadania pod względem merytorycznym (zdjęcia, wycinki z gazet, informacje na www, komunikaty z zawodów itp.) Brak list uczestników Brak programu realizacji zadania (wycieczki, kolonie itp.) Brak potwierdzeń odbioru nagród Brak informacji o sposobie informowania o udziale finansowym miasta w zadaniu

8 Najczęściej występujące błędy
BŁĘDY RACHUNKOWE!!!!!!! = 500 W rozliczeniu po stronie „zgodnie z umową” nie znajdują się rodzaje wydatków i kwoty zgodnie z przyjętym kosztorysem Łączenie wydatków rzeczowych z szacunkowym kosztem pracy społecznej Kserokopie faktur przedstawionych w rozliczeniu powinny zawierać informację o pozycji księgowania wydatku

9 Najczęściej występujące błędy
Niewłaściwe opisy faktur Brak list uczestników w przypadku rozliczania faktur za transport (autokar) W przypadku płatności przelewem brak potwierdzenia terminowego uiszczenia należności Data wystawienia i data sprzedaży są niezgodne z terminem realizacji zadania – usługodawca ma obowiązek wystawić fakturę w terminie do 7 dni od realizacji usługi

10 Najczęściej występujące błędy
Wyliczenia procentowe – DWA MIEJSCA PO PRZECINKU 4,97 % Mylne wskazanie numerów umów w opisie faktur Umowa zlecenie, o dzieło + rachunek + potwierdzenie odbioru należności

11 Najczęściej występujące błędy
Procentowy udział dotacji w realizacji zadania może wzrosnąć maksymalnie do procentu wskazanego w umowie Deklarowany udział środków własnych, z innych źródeł nie powinien ulegać zmniejszeniu! Jeżeli zmniejszenie środków powoduje procentowy wzrost dotacji przewyższający wskaźnik z umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu dotacji w kwocie przekraczającej ustalony limit

12 PRZYKŁAD Umowa Sprawozdanie wartość zadania – 1 000 zł - 100%
dotacja – 500 zł - 50% środki własne 500 zł – 50% dopuszczalny próg przekroczenia - 10% Sprawozdanie wartość zadania – 800 zł dotacja – 500 zł – 62,50 % środki własne – 300 zł – 37,50 % próg przekroczenia – 12,50% zwrot: 20 zł 1 sposób (10%+50%) x 800 zł = 480 zł 500 zł – 480 zł = 20 zł 2 sposób 12,50% -10,00% = 2,50 % 2,50% x 800 zł = 20 zł


Pobierz ppt "Dotacje działalność pożytku publicznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google