Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Komitet Monitorujący ZPORR 2. posiedzenie Warszawa, 16 grudnia 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Komitet Monitorujący ZPORR 2. posiedzenie Warszawa, 16 grudnia 2004."— Zapis prezentacji:

1 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Komitet Monitorujący ZPORR 2. posiedzenie Warszawa, 16 grudnia 2004 r.

2 Porządek obrad 11.00- Powitanie uczestników, słowo wstępne -– Marek Szczepański – Podsekretarz Stanu w MGiP, Przewodniczący Komitetu, przyjęcie programu II posiedzenia i protokołu z I. posiedzenia KM ZPORR z dn. 27.07.04 r. Prezentacja sprawozdania z realizacji ZPORR (stan na 30.09.2004 r.) i obecnego stanu realizacji programu - Anna Siejda – Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Dyskusja nad sprawozdaniem, głosowanie, przyjęcie sprawozdania (Uchwała Nr 3/2004) Prezentacja proponowanych zmian w Uzupełnieniu ZPORR – Dyrektor Anna Siejda Dyskusja, głosowanie, przyjęcie przez Komitet Uzupełnienia ZPORR ze zmianami (Uchwała Nr 4/2004) Prezentacja zasad realokacji środków w ramach ZPORR oraz zasad wyboru projektów – Dyrektor Anna Siejda Sprawy różne

3 Wdrażanie ZPORR - plan Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Stan przygotowania ram prawnych Informacje o naborze wniosków Przykłady najpopularniejszych działań wg złożonych wniosków w województwach Informacja i promocja ZPORR SIMIK dla ZPORR Wnioski

4 Stan przygotowania ram prawnych (1) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy rozporządzenia do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o NPR (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) w zakresie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1.rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - opublikowane w Dz. U. Nr 166, poz. 1745 z dnia 26 lipca br. 2.rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia ZPORR 2004-2006 - opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 200, poz. 2051, z dnia 14 września br.

5 Stan przygotowania ram prawnych (2) 3.rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR 2004 – 2006 - opublikowane w Dz. U. Nr 225, poz. 2285, z dnia 15 października br. 4.rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach ZPORR 2004 - 2006 - opublikowane w Dz. U. Nr 257, poz. 2575 z dnia 3 grudnia br. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy

6 Stan przygotowania ram prawnych (3) 5.rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach ZPORR 2004 – 2006 - oczekuje na publikację w Dz. U. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Pomoc publiczna 6.rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury - oczekuje na publikację w Dz. U.

7 Stan przygotowania ram prawnych (4) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy 7.rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w dziedzinie zatrudnienia - oczekuje na publikację w Dz. U. 8.rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach - oczekuje na publikację w Dz. U. 9.rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości - oczekuje na publikację w Dz. U.

8 Stan przygotowania ram prawnych (5) 10.rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielania pomocy na wspieranie nowych inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie turystyki - znajduje się w końcowej fazie procesu legislacyjnego (RCL) 11. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw związanych z odnawialnymi źródłami energii lub służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw - znajduje się w końcowej fazie procesu legislacyjnego (RCL) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy

9 Stan przygotowania ram prawnych (6) Ponadto wejście w życie następujących rozporządzeń uzależnione jest od zakończenia procesu notyfikacji programu pomocowego w Komisji Europejskiej: 12.rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w dziedzinie turystyki 13.rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii 14.w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy

10 Informacje o naborze wniosków Ministerstwo Gospodarki i Pracy nabór projektów rozpoczął się w czerwcu 2004 r. zakończenie procedury wyboru projektów stało się możliwe we wrześniu a podpisywanie umów w październiku br. (wejście w życie rozporządzeń z systemu ZPORR (numer w niniejszej prezentacji 2 i 4)) niektóre województwa rozważają wykorzystanie w roku bieżącym również części środków zaplanowanych na lata kolejne, w celu przyjęcia do realizacji jak największej liczby wniosków, które zostały ocenione pozytywnie 12 województw wystąpiło o przekroczenie alokacji na 2004 r. (stan na 9.12 br.) Instytucja Zarządzająca wydała zgodę dla 7 województw, pozostałe 5 zostały poproszone o uzupełnienie informacji

11 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy

12 Ilość złożonych wniosków (stan na koniec października br.) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy złożono – około 5750 wniosków, w tym: w ramach Priorytetu 1 – 1662 wnioski w ramach Priorytetu 2 – 337 wniosków w ramach Priorytetu 3 – 3260 wnioski w ramach Priorytetu 4 – 490 wniosków

13 Ilość złożonych wniosków wg województw (stan na koniec października br.) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Dolnośląskie234 Kujawsko-Pomorskie291 Lubelskie 303 Lubuskie 239 Łódzkie 254 Małopolskie 310 Mazowieckie 580 Opolskie 127 Podkarpackie 384 Podlaskie 229 Pomorskie 283 Śląskie 624 Świętokrzyskie 268 Warmińsko-Mazurskie 303 Wielkopolskie 427 Zachodniopomorskie 201

14 Ilość złożonych wniosków (2) (stan na koniec października br.) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Największym zainteresowaniem cieszą się Działania: 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna – 856 wniosków 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – 314 wniosków 3.1 Obszary wiejskie –1688 wniosków 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna –1248 wniosków

15 Rezultaty poszczególnych etapów oceny (stan na koniec października br.) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy w efekcie przyznano dofinansowanie 860 wnioskom + 219 wnioskom z pomocy technicznej w Priorytecie 1 – 375 wnioskom ; w Priorytecie 2 – 32 wnioskom; w Priorytecie 3 – 461 wnioskom ; w Priorytecie 4 – 219 wnioskom (dane na 30.IX.2004 r.).

16 Zawarte umowy o dofinansowanie Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy zawieranie umów o dofinansowanie projektów pomiędzy Instytucja Pośredniczącą/ Wdrażającą a projektodawcami stało się możliwe w dniu 14 października 2004 r., czyli w dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR 2004-2006

17 Przykłady najpopularniejszych Działań ZPORR (złożone wnioski wg wartości współfinansowania z EFRR/ EFS) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy

18 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

19

20

21 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Informacja i promocja (1) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego W ramach akcji promocyjno-informacyjnych wszystkie województwa prowadziły działania zgodnie z planem promocji ZPORR oraz regionalnymi planami działań informacyjnych i promocyjnych: wszystkie województwa stworzyły strony internetowe, które odwiedziło około 600 tysięcy osób; wszystkie województwa stworzyły punkty informacyjne, które odwiedziło około 30 tysięcy osób; w regionach zorganizowano 104 różnego rodzaju konferencje i targi nt. ZPORR, w których uczestniczyło około 66 tysięcy osób.

22 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Informacja i promocja (2) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ponadto: wydano 15 biuletynów, w 20 tysięcznym nakładzie, 22 rodzaje ulotek w 14 tysiącach egzemplarzy, 1102 egzemplarze plakatów oraz inne publikacje w 520 egzemplarzach; rozwijała się współpraca z mediami, powstało 157 artykułów prasowych nt. ZPORR, 55 audycji radiowych i 48 telewizyjnych. Zamieszczono 68 ogłoszeń prasowych; wydano 12,5 tysiąca egzemplarzy materiałów promocyjnych.

23 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Informacja i promocja (3) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Powyższe informacje pochodzą ze sprawozdania okresowego wg stanu na dzień 30 września 2004 roku. Kolejne informacje będą dostępne w styczniu 2005 roku. Plany na 2005 roku Od stycznia 2005 roku Instytucja Zarządzająca zamierza: wydać dokumenty programowe, kolejne numery biuletynu, ulotki oraz gadżety promocyjne jak również kontynuować organizację szkoleń i konferencji.

24 SIMIK dla ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy system informatyczny SIMIK został oficjalnie odebrany przez Międzyresortowy Zespół do spraw SIMIK-a w dniu 13 grudnia 2004 r. obecnie trwa usuwanie błędów w oprogramowaniu wykrytych podczas trzech tur testów systemu odbyły się dwie tury szkoleń dla przyszłych użytkowników systemu planowane wdrożenie systemu w I kwartale przyszłego roku

25 SIMIK dla ZPORR (2) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy zakończyła się I tura testów trzeciej wersji Generatora Wniosków (wersja ostateczna dostosowująca GW do wzorów wniosków stanowiących załączniki do rozporządzenia) po usunięciu błędów wykrytych podczas I tury odbędzie się II tura testów (II pł. grudnia) ostateczna wersja GW zostanie udostępniona po usunięciu wszystkich usterek (styczeń 2005 r.) odbyły się III tury testów pierwszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych

26 Wnioski Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ze względu możliwość podpisywania umów z beneficjentami dopiero od 14.10.2004 r. nie nastąpiły jeszcze płatności a wartości zakładanych wskaźników monitoringowych wynoszą 0. Główne zagrożenia dla prawidłowej realizacji ZPORR wskazywane w sprawozdaniach i w czasie spotkań roboczych z przedstawicielami regionów: opóźnienia wejścia w życie rozporządzeń do ustawy o NPR w zakresie ZPORR; brak prawidłowo działającego GW; brak funkcjonującego systemu SIMIK; ciągle istniejące braki w zakresie dostępności wystarczającej liczby lokali i wyposażenia technicznego jak i samej liczby osób zatrudnionych przy wdrażaniu ZPORR; potrzeba przeprowadzenia szkoleń dla wszystkich zaangażowanych podmiotów; potrzeba rewizji terminów sprawozdawczości w ramach systemu (zbyt krótkie dla sprawozdań okresowych, konieczność zsynchronizowania sprawozdawczości rocznej z terminami udostępniania wyników badań przez statystykę publiczną). Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

27 Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.zporr.gov.pl Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Komitet Monitorujący ZPORR 2. posiedzenie Warszawa, 16 grudnia 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google