Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gumowy Surowiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gumowy Surowiec."— Zapis prezentacji:

1 Gumowy Surowiec

2 Ekologia Ekologia to nauka o związkach między organizmami, a otaczającym je środowiskiem. Termin ekologia pochodzi od greckich słów: oikos, co oznacza dom, miejsce życia, i logos-słowo, nauka; tak więc ekologia oznacza naukę o miejscu życia organizmów. Obecnie ekologię można określić najogólniej jako naukę o ekonomice przyrody. Szerzej – jest to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, badają wzajemne zależności pomiędzy organizmami, a środowiskiem.

3 Ochrona środowiska Ochrona środowiska – zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów. Ochrona środowiska to również utrzymanie otoczenia w czystości, minimalizacja zanieczyszczeń, czy zużywanie mediów takich jak woda, energia cieplna itp.

4 Opona- odpad czy surowiec wtórny?

5

6

7 Plan gospodarki odpadami
a) krajowy: Określa gospodarkę odpadami typu: - odpady komunalne - odpady niebezpieczne (m.in. oleje, zużyte baterie i aluminium, odpady medyczne, pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny, azbest, pestycydy, materiały wybuchowe) - odpady pozostałe m.in. zużyte opony

8 Uwzględnia również prognozy zmian w zakresie gospodarki odpadami, czyli system ulepszający gospodarkę odpadami, przyjęte cele związane z gospodarką zużytymi oponami oraz system gospodarowania odpadami –zużyte opony. Zużyte opony powstają w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdów mechanicznych. Ilość wytworzonych odpadów szacuje się na podstawie ilości kupowanych opon na wymianę lub na podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów, uwzględniając czas zużycia opony. Szacuje się, że w 2004r. wytworzono ko131tys.zużytych opon. Sieć zbierania zużytych opon obejmuje: punkty serwisowe ogumienia, firmy eksploatujące pojazdy, stacje demontażu, gminy.

9 Ilość zużytych opon będzie wzrastać
Ilość zużytych opon będzie wzrastać. Prognoza ta przedstawia się następująco: -2010r.-135 tys. odpadów -2014r tys. odpadów -2018r. – 165tys. odpadów Krajowy plan gospodarki odpadami uwzględnia, że w okresie od 2007 do 2018r. celem nadrzędnym jest rozbudowa rynku zagospodarowania zużytych opon (odzysk i recykling). Zakłada on również: -rozbudowę infrastruktury technicznej zbierania zużytych opon(szczególnie od małych i średnich przedsiębiorstw). -kontrolę właściwego postępowania ze zużytymi oponami

10 Zaleca się stosowanie następujących metod i technik zagospodarowania zużytych opon:
-bieżnikowanie -wytwarzanie granulatu gumowego -odzysk energii poprzez współspalanie w elektrowniach, cementowniach lub elektrociepłowniach spełniających wymagania w zakresie współspalania odpadów.

11 b) miejski: Miejski plan gospodarki odpadami uwzględnia szczegółowy opis gospodarowania nieczystościami i odpadami w naszym mieście. Nie ma w nim jednak zapisu, który określałby, co dzieje się ze zużytymi oponami. (źródło: , Krajowy Plan Gospodarki Odpadami-Projekt 2010)


Pobierz ppt "Gumowy Surowiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google