Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAZEM PRZECIW PRZEMOCY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAZEM PRZECIW PRZEMOCY"— Zapis prezentacji:

1 RAZEM PRZECIW PRZEMOCY
projekt Realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ”

2 Projekt realizowany jest przez Powiat Prudnicki – Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Prudniku Autor projektu: Monika Witkowska – Kubas wieloletni koordynator Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, specjalista terapii uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Termin realizacji: –

3 Cel projektu Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Program zakłada: - sporządzenie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie poprzez przeprowadzenia badania dotyczącego środowiska, w którym występuje przemoc w rodzinie, - rozwój poradnictwa specjalistycznego dla różnych kategorii ofiar w tym: rodzinnego, prawnego, psychologicznego, socjalnego poprzez zatrudnienie specjalistycznej kadry - rozwój poradnictwa dla małoletnich rodziców z rodzin zagrożonych przemocą; rozwój oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na osoby dotknięte przemocą w rodzinie i osoby stosujące przemoc w rodzinie tj. : spotkań terapeutycznych; kursów; pogadanek; wspierania funkcjonowania grupy wsparcia; utworzenia grupy terapeutycznej; zajęć socjoterapeutycznych; Treningu interpersonalnego.

4 ADRESACI PROJEKTU Adresatami bezpośrednimi projektu są rodziny zagrożone zjawiskiem przemocy, a także osoby dotknięte przemocą w rodzinie w tym: - dzieci - osoby dorosłe: współmałżonkowie lub partnerzy w związkach nieformalnych, osoby starsze, osoby niepełnosprawne oraz świadkowie przemocy w rodzinie

5 NIEBIESKIE KARTY NA PRZESTRZENI LAT 2003 – 2010 W POWIECIE PRUDNICKIM
W latach liczba Niebieskich Kart wahała się, przy czym najniższą wartość uzyskała w roku 2003 a najwyższą w rok później czyli w 2004 roku. W kolejne dwóch latach liczba ta utrzymywała się na równym poziomie, pośrednim między rokiem 2003 a Od 2007 roku mamy tendencje zwyżkową czyli już po trzech latach nastąpił prawie dwukrotny wzrost liczby Niebieskich Kart.

6 ODSETEK NIEBIESKICH KART PRZYPADAJĄCYCH NA LICZBĘ MIESZKAŃCÓW POSZCZEGÓLNYCH GMIN W 2010
Najwięcej Niebieskich Kart przypadających na jednego mieszkańca jest w gminie Lubrza. Zbliżony poziom, choć nie tak wysoki, zarejestrowanej przemocy w rodzinie występuje w gminie Prudnik. Zaś najniższy odsetek Niebieskich Kart na mieszkańca ma miejsce w gminie Biała.

7 Schemat udzielnej pomocy

8 AKADEMI AKTYWNEGO RODZICA – zajęcia warsztatowe dla małoletnich rodziców z rodzin zagrożonych przemocą oraz małoletnich przyszłych rodziców, z elementami podstawy pielęgnacji i profilaktyki

9

10 ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI DAŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE LUB BĘDĄCYCH ŚWIADKAMI PRZEMOCY W RODZINIE

11

12 TRENING INTERPERSONALNY - dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, które ukończyły minimum program podstawowy, lub uczestniczą w programie pomocy terapeutycznej pogłębionej i uzyskały pozytywną opinię do uczestnictwa w projekcie od terapeuty prowadzącego

13

14 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "RAZEM PRZECIW PRZEMOCY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google