Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Whistleblower Osoby, które z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Whistleblower Osoby, które z."— Zapis prezentacji:

1 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Whistleblower Osoby, które z powodów etycznych, moralnych lub osobistych ujawniaj ą sytuacje wewn ą trz organizacji istotne z punktu widzenia prawa karnego, które nie by ł yby ujawnione wewn ę trznie z powodu braku kontroli i ewentualnego mo ż liwego udzia ł u prze ł o ż onych w dzia ł aniach przest ę pczych

2 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Problemy Whistleblower Ewentualnie mo ż liwy w ł asny wspó ł udzia ł (prawo karne) Naruszenie przepisów s ł u ż bowych (zezwolenie na sk ł adanie zezna ń doniesienie o pope ł nieniu przest ę pstwa, post ę powanie dyscyplinarne) Opieka prze ł o ż onego dla sprawców (w szczególno ś ci przy braku nadzoru s ł u ż bowego i merytorycznego lub w ł asnym wspó ł udziale)

3 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Problem: Whistleblower Uchodz ą za niewiarygodnych, zawsze zrz ę dz ą cych, dziwaków, outsiderów Insynuowanie nieuczciwych pobudek Mobbing Przeniesienie (s ł u ż ba publiczna) Zwolnienie (pracownicy sektora prywatnego) Nie otrzyma wi ę cej zlece ń (osoby samodzielnie pracuj ą ce w sektorze prywatnym)


Pobierz ppt "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Whistleblower Osoby, które z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google