Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BARIERY W GOSPODAROWANIU ZSEiE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BARIERY W GOSPODAROWANIU ZSEiE"— Zapis prezentacji:

1 BARIERY W GOSPODAROWANIU ZSEiE
Grzegorz Jarzyna Starszy specjalista Departament Kontroli Rynku GIOŚ Tel. (22)

2 Mogę wyróżnić następujące bariery związane ze SEiE: 1. Prawne, 2
Mogę wyróżnić następujące bariery związane ze SEiE: 1. Prawne, 2. Technologiczne, 3. Finansowe, 4. Formalno - prawne (administracyjne), 5. Patologiczne (karne).

3 1. Prawne - Dyrektywa WEEE oraz ustawa o ZSEiE nie dotyczy każdego rodzaju sprzętu elektrycznego i elektronicznego, - Dyrektywa WEEE oraz ustawa o ZSEiE nie precyzuje pojęcia sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, - Rozliczanie obowiązków nałożonych na wprowadzających sprzęt następuje w grupach, zgodnie z załącznikiem numer 1 do dyrektywy i ustawy.

4 2. Technologiczne - Bardzo małe wymagania dla zakładów przetwarzania ZSEiE wynikające z art. 45 i 46 ustawy, - Niedostateczne wyposażenie zakładów przetwarzania związane z brakiem odpowiednich środków finansowych, - Brak w Polsce instalacji do zagospodarowania określonych rodzajów odpadów powstałych z przetworzenia ZSEiE (freony, płyty obwodów drukowanych, szkło kineskopowe),

5 2. Technologiczne c.d. - Niski poziom świadomości w Polsce co do selektywnego ZSEiE (słabo funkcjonująca edukacja ekologiczna), - Bardzo silnie uregulowany rynek gospodarki złomem w Polsce, co przekłada się na problemy w recyklingu odpadów powstałych z przetworzenia ZSEiE, - Bardzo niski poziom wykorzystywania zużytego sprzętu i części do ponownego użycia.

6 3. Finansowe - Brak ustanowienia poziomów zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w latach , - Niechęć do finansowania ze strony organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego zagospodarowania określonych rodzajów odpadów (telewizory i monitory), - Niechęć do rejestracji w GIOŚ wprowadzających sprzęt.

7 4. Formalno-prawne (administracyjne)
- Zła jakość wydawanych decyzji administracyjnych przez samorząd terytorialny, - Nie angażowanie się samorządu terytorialnego w selektywne zbieranie ZSEiE, - Przewlekłe i zawiłe procedury administracyjne oraz luki w prawie,

8 4. Formalno-prawne (administracyjne) c.d.
- Obowiązek informowania przedsiębiorcy o chęci przeprowadzenia kontroli przez IOŚ, - Brak skutecznych narzędzi prawnych w zwalczaniu przestępczości gospodarczej i korupcyjnej przez IOŚ, - Duża rotacja pracowników wioś, - Bardzo duża liczba zadań kontrolnych nałożona przez ustawodawcę na IOŚ.

9 5. Patologiczne (karne) - Zaniżanie wartości usług na rynku,
- Sporządzanie fałszywej dokumentacji potwierdzającej odzysk i recykling, - Nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów, - Nielegalne zbieranie i demontowanie ZSEiE przez punkty skupu złomu, które nie są zarejestrowane w GIOŚ jako zbierający, - Przekwalifikowywanie odpadów metali na odpady zużytego sprzętu.

10 Propozycje rozwiązań: 1. Prawne
- Nowelizacja dyrektywy WEEE zmierzająca do rozliczenia obowiązków pod kątem zbierania i zagospodarowania określonych rodzajów odpadów ZSEiE, - Zapisanie w ustawie o ZSEiE definicji sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

11 2. Technologiczne - Wydanie przez Ministra Gospodarki rozporządzenia dot. wyposażenia zakładów przetwarzania ZSEiE, tak jak dla stacji demontażu, - Opracowanie na zlecenie MŚ wytycznych w zakresie najlepszych dostępnych technologii w zakresie przetwarzania ZSEiE.

12 3. Finansowe - Ustanowienie poziomów zbierania ZSEiE,
-Współpraca Służby Celnej w zakresie nielegalnego przemieszczania SEiE i ZSEiE, - Zmiana ustawy o VAT, - Zmniejszenie liczby organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ustanowienie ustawowego poziomu finansowania zagospodarowania ZSEiE, - Utworzenie giełdy towarowej ?

13 4. Formalno – prawne (administracyjne)
- Całkowicie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przejęcie własności nad odpadami przez gminy, - Propozycja przekształcenia IOŚ w samodzielną i samofinansującą się Agencję.

14 5. Patologiczne (karne) - Ścisła współpraca z organami ścigania,
- Dotkliwe i egzekwowalne kary pieniężne za nielegalny demontaż ZSEiE, - Wykreślanie z rejestru prowadzonego przez GIOŚ gospodarujących odpadami, - Nadanie IOŚ szerszych uprawnień.

15 Koszty zbiórki i przetworzenia ZSEE w latach 2006 - 2011.
telewizory lodówki pozostały sprzęt źródła światła 2006 r. 800,00 zł 1 100,00 zł 600,00 zł 5 600,00 zł 2007 r. 1 000,00 zł 5 000,00 zł 2008 r. 750,00 zł 900,00 zł 550,00 zł 2009 r. 500,00 zł 450,00 zł 4 500,00 zł 2010 r. 390,00 zł 360,00 zł 4 000,00 zł 2011 r. 350,00 zł 3 500,00 zł

16 *Źródło: Dane KGP


Pobierz ppt "BARIERY W GOSPODAROWANIU ZSEiE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google